Zajímat se má cenu. Hodinový blok občanské a investigativní žurnalistiky o životním prostředí.

Přehled dílů

1344 dostupných
Stopáž9 minut

WWF Česko

Občanské noviny

Světový fond na ochranu přírody, známý také pod zkratkou WWF, působí ve více než sto zemích světa. V Česku je aktivní od roku 2017, oficiální pobočku tu ale nemá. To se změní v září a nebylo by to možné bez spolupráce s nevládní organizací Beleco.

7. 4. 2024 na ČT2
Stopáž19 minut

Továrna na dřevo jako národní dědictví

Nedej se!

Ždánický les je jedním z nejrozsáhlejších a nejhodnotnějších jihomoravských lesních celků. I přes opakované snahy o zvýšení ochrany se dnes, navzdory odborným argumentům, jedná z velké části o hospodářský les. Podstatná část biodiverzity je tu vázána na staré stromy, které v rámci obnovní těžby kácí státní podnik Lesy ČR.

7. 4. 2024 na ČT2
Stopáž19 minut

Odpady pod kontrolou

Nedej se!

Nový odpadový zákon postupně zvyšuje poplatky za skládkování a nutí tak města a obce k co největší materiálové recyklaci. Kraje a města teď hledají způsoby, jak zákonu vyhovět. Někde se to daří, jinde plánují kontroverzní skládky naopak rozšiřovat.

24. 3. 2024 na ČT2
Stopáž8 minut

Aby půda žila

Občanské noviny

Česká krajina je dlouhodobě poznamenána intenzivním zemědělstvím. Rozlehlé monokulturní plochy negativně ovlivňují řadu celých ekosystémů. S tímto stavem se odmítá smířit Nadace pro půdu. Mladým, začínajícím farmářům do správy svěřuje pozemky vykoupené za peníze z veřejných sbírek, a to za podmínky, že se na nich bude hospodařit ekologicky a udržitelně. Jejím cílem je vrátit na venkov život a rozmanitost, o kterou jsme přišli.

17. 3. 2024 na ČT2
Stopáž19 minut

Horký brambor v Nové Peci

Nedej se!

V CHKO Šumava se již dvacet let plánuje rekonstrukce silnice do Rakouska. Mezi nedokončené části patří i obchvat Nové Pece. Vést by měl v nezastavěné krajině a to i přes to, že je možné využít areál dřevoskladu s existujícími přístupovými cestami, jen pár metrů od plánované trasy.

17. 3. 2024 na ČT2
Stopáž19 minut

Lovu zdar!

Nedej se!

O změnu mysliveckého zákona usilují soukromí majitelé lesů, zemědělci i ekologické organizace více než deset let. Současná vláda v programovém prohlášení slibuje, že novelu prosadí. Přispěje novela zákona k řešení nejkritičtějších problémů české krajiny?

10. 3. 2024 na ČT2
Stopáž9 minut

Kupte si Místo pro přírodu

Občanské noviny

V Česku přibývá soukromých rezervací. Velká část z nich byla vykoupena v rámci sbírky Místo pro přírodu. Za 26 let se už takto povedlo zachránit téměř 200 hektarů území, o které se následně starají pozemkové spolky. A pokud podpora veřejnosti vytrvá, další lokality mohou přibývat.

3. 3. 2024 na ČT2
Stopáž19 minut

Emisní podvody v dopravě

Nedej se!

V Česku máme dlouhodobě problémy se znečištěným ovzduším. Když se vědci z Akademie věd rozhodli zkoumat vliv zdrojů znečištění na lidské zdraví, zjistili, že na vybraných lokalitách byly největším problémem emise z automobilové dopravy. Na českých silnicích totiž stále jezdí velké množství aut, která produkují nadlimitní množství škodlivých částic. Mechanismy, které by tomu měly zabránit a veřejné zdraví ochránit, nefungují. Jsou s tímto stavem lidé na zodpovědných místech seznámeni? A jaká je naděje, že se tento nedobrý stav v budoucnosti zlepší?

3. 3. 2024 na ČT2
Stopáž19 minut

Vypni uhlí, zapni slunce

Nedej se!

Tři novely energetického zákona umožňují široké sdílení elektřiny a vytváření komunitní energetiky. Dvě už jsou v platnosti a třetí to čeká v létě. Znamená to větší decentralizaci a nezávislost pro obce i jednotlivce, kteří se do sdílení elektřiny zapojí. V některých bytových domech to už zkouší. A podobně se rozvíjí i naše znalosti a zkušenosti v inovativním oborou agrovoltaiky, díky které je možné současně chytat slunce i orat mezi solárními panely.

25. 2. 2024 na ČT2
Stopáž9 minut

Kočky nikoho

Občanské noviny

Ve volné přírodě i v obcích vznikají bezprizorní kolonie koček nikoho, které svůj život často začaly jako nechtěná koťata odložená nezodpovědnými majiteli.

18. 2. 2024 na ČT2

Nedej se! na sociálních sítích

Napište nám