Zajímat se má cenu. Hodinový blok občanské a investigativní žurnalistiky o životním prostředí.

Přehled dílů

1336 dostupných
Stopáž19 minut

Vypni uhlí, zapni slunce

Tři novely energetického zákona umožňují široké sdílení elektřiny a vytváření komunitní energetiky. Dvě už jsou v platnosti a třetí to čeká v létě. Znamená to větší decentralizaci a nezávislost pro obce i jednotlivce, kteří se do sdílení elektřiny zapojí. V některých bytových domech to už zkouší. A podobně se rozvíjí i naše znalosti a zkušenosti v inovativním oborou agrovoltaiky, díky které je možné současně chytat slunce i orat mezi solárními panely.

25. 2. 2024 na ČT2
Stopáž9 minut

Kočky nikoho

Ve volné přírodě i v obcích vznikají bezprizorní kolonie koček nikoho, které svůj život často začaly jako nechtěná koťata odložená nezodpovědnými majiteli.

18. 2. 2024 na ČT2
Stopáž19 minut

Živo kolem živce

Bývalá pískovna a její okolí u města Borovany v Jižních Čechách patří mezi oblíbené cíle místních obyvatel a přírodovědců.

18. 2. 2024 na ČT2
Stopáž19 minut

Úložiště lidem navzdory

I přes to, že vláda uvažuje o stavbě nových bloků elektráren Dukovany a Temelín, stále nevíme, co uděláme s radioaktivním, jaderným odpadem.

11. 2. 2024 na ČT2
Stopáž8 minut

Hledá se kočka divoká

Původní populace kočky divoké byla na území České republiky vyhubena. Nyní se na našem území objevuje už jen extrémně vzácně. Výskyt této malé šelmy v Česku monitorují dobrovolníci z Hnutí DUHA, společně s pracovníky Akademie věd a studenty Masarykovy univerzity.

4. 2. 2024 na ČT2
Stopáž19 minut

Měření emisí po česku

Přestože se kvalita ovzduší v Česku za posledních dvacet let zlepšila, ve většině měřených lokalit jsou stále překračovány mezní hodnoty koncentrace škodlivin doporučené Světovou zdravotnickou organizací. Navíc ani dnes ve všech případech nedochází k objektivnímu měření emisí, které je důležité například pro vyhodnocování zdravotních rizik. I proto Ministerstvo životního prostředí připravuje komplexní novelu zákona o ochraně ovzduší. Podle odborníků však nová legislativa není zárukou, že bude ke správnému měření docházet.

4. 2. 2024 na ČT2
Stopáž19 minut

Zelená spalovnám

Podle plánu odpadového hospodářství bude po roce 2035 v Česku možné spalovat kolem 1.9 milionů tun komunálních odpadů ročně. Stávající spalovny a zařízení s uděleným souhlasným stanoviskem EIA již tento limit překračují. Jejich realizace podle kritiků může ohrozit naplňování recyklačních cílů, anebo si vyžádat dovoz odpadů ze zahraničí.

28. 1. 2024 na ČT2
Stopáž19 minut

Brněnský zápach

Ne každá nebezpečná látka zapáchá, a ne každá zapáchající látka je nebezpečná. I tak je ale třeba zápachu věnovat pozornost. Zjistit, kdo je jeho původcem, však často není jednoduché. O tom se na vlastní kůži přesvědčili i obyvatelé jihovýchodní části Brna, když je v roce 2019 začal nepříjemný zápach obtěžovat.

21. 1. 2024 na ČT2
Stopáž19 minut

Žeru maso?

Žeru maso a nestydím se za to. Pod tímto sloganem Agrární komora České republiky uvedla kampaň za vyšší spotřebu masa. Většinu prostředků na kampaň inkasovala Agrární komora z Ministerstva zemědělství, tedy z veřejného rozpočtu. Je pochopitelné, že Agrární komora bude bojovat za zájmy podnikatelů v zemědělství – včetně producentů masa. Může si ale dovolit zkreslovat fakta? Jak kampaň vnímá odborná veřejnost?

14. 1. 2024 na ČT2
Stopáž19 minut

Lesy jako laciné zboží

Přestože rozloha českých lesů každoročně mírně roste, jejich kondice se v důsledku klimatických změn i těžební činnosti dlouhodobě zhoršuje. Vláda ve svém programovém prohlášení k tématu lesního hospodářství uvádí, že „lesy jsou naše národní dědictví, ne továrny na dřevo“. Slibuje zajistit „transparentní hospodaření státních lesů s důrazem na ochranu lesa a rozvoj lokálních zpracovatelských kapacit“. Daří se tyto cíle naplňovat v praxi, alespoň v přírodě blízkých lesích?

7. 1. 2024 na ČT2

Nedej se! na sociálních sítích

Napište nám