Zajímat se má cenu. Hodinový blok občanské a investigativní žurnalistiky o životním prostředí.

Přehled dílů

1448 dostupných
Stopáž18 minut

Pro dohodu na žebrotu

V roce 2020 došlo na sjezdovkách hory Ještěd ke kácení, proti kterému se veřejně postavili místní občané, ekologické organizace, ale i někteří politici. V sázce bylo sedm hektarů lesa. Odpůrci ale nakonec své námitky stáhli, a to zejména z toho důvodu, že došlo k podepsání memoranda, podle nějž se areál neměl dále rozšiřovat mezi svou tehdejší výseč.

22. 1. 2023 na ČT2
Stopáž18 minut

Model živá krajina

Občanské sdružení Živá voda bylo založeno v roce 2005 Jiřím Malíkem, dlouholetým ekologem z Hnutí Duha, profesně vodařem Správy CHKO Broumovsko s cílem celoplošně zadržovat vodu v krajině. Ten je předsedou sdružení, garantuje i odborné zázemí sdružení. Má dlouholeté zkušenosti s revitalizacemi přímo v terénu i ochranou kvality povrchové vody, procesem EIA, lesnictvím, zemědělstvím, odpadovou problematikou, ochranou přírody (spec. avifauny), práva na úseku životního prostředí a ochrany přírody a krajiny.

15. 1. 2023 na ČT2
Stopáž26 minut

Amálie, chytrá krajina

Promyšlený funkční systém, který vzájemně propojuje prvky zajišťující ochranu půdy, hospodaření s vodou a podporu živých organismů.

11. 12. 2022 na ČT2
Stopáž9 minut

Zachraň karase

Karas obecný je příkladem druhu, u kterého by ještě před dvaceti lety nikoho nenapadlo, že by se mohl stát druhem ohroženým. Dnes je tomu jinak, tento obyvatel mokřadů i požárních nádrží z naší krajiny téměř vymizel.

11. 12. 2022 na ČT2
Stopáž18 minut

Referendum na Dobříši

V lednu se bude na Dobříši rozhodovat nejen o prezidentovi, ale také o budoucnosti města. Město totiž čeká místní referendum. Na příkladu Dobříše ukážeme, jak je ve skutečnosti těžké v Česku místní referendum opravdu prosadit, i když na něj mají občané z ústavy i zákona právo a splní předepsané podmínky. Celý příběh začal v místní části Brodce, kde se chystá satelitní zástavba, se kterou obyvatelé nesouhlasí.

11. 12. 2022 na ČT2
Stopáž27 minut

Klenoty, které se již netřpytí

Zákaly sinic jsou jen jedním z mnoha projevů přeživinování celé krajiny, takzvané eutrofizace. Negativní dopady našeho hospodaření ale vidíme všude.

4. 12. 2022 na ČT2

Nedej se! na sociálních sítích

Napište nám