Zajímat se má cenu. Hodinový blok občanské a investigativní žurnalistiky o životním prostředí.

Přehled dílů

1387 dostupných
Stopáž26 minut

Louky znovu zrozené

Opavská niva po dlouhá desetiletí devastovaná nešetrným hospodařením začíná ožívat díky projektu Kozmických ptačích luk.

Premiéra neděle 15. 5. 2022 na ČT2
Stopáž9 minut

Betonové oppidum Závist

Pokryjí keltské oppidum na Závisti obří železobetonové barevné panely?

Premiéra neděle 15. 5. 2022 na ČT2
Stopáž19 minut

Vaše stromy. Vaše listí!

V Chlumci nad Cidlinou graduje případ padajícího javorového listí z obecních stromů na soukromou zahradu. Město Chlumec nad Cidlinou již bylo odvolacím Krajským soudem v Hradci Králové odsouzeno k tomu, že většinu roku v určených termínech musí uklízet zahradu manželů Popkových na své náklady. Úklid podle manželů neprobíhá dostatečně kvalitně, takže navíc na město podali správní žalobu, kterou zatím projednal soud první instance, kdy se dožadují exekuce na majetek města.

Premiéra neděle 15. 5. 2022 na ČT2
Stopáž27 minut

Nejde jen o klima

Palčivé environmentální problémy očima zakladatele české ekologie, geochemika, profesora Bedřicha Moldana.

Premiéra neděle 24. 4. 2022 na ČT2
Stopáž8 minut

Centrum pro dopravu a energetiku

Centrum pro dopravu a energetiku (CDE) je nevládní nezisková organizace, která se dlouhodobě zabývá vlivem dopravy a energetiky na životní prostředí, a to zejména v souvislosti s ochranou klimatu a snižováním emisí skleníkových plynů. Spolu s ředitelkou, zakladatelem a dalšími pracovníky organizace se vydávám z místa jejich obvyklé práce: Pražské kanceláře na místa, kde mají dopad jejich každodenní advokátní a úřední činnosti.

Premiéra neděle 24. 4. 2022 na ČT2
Stopáž19 minut

Zpráva z Česka

Pořad navazuje na předchozí Nedej se plus Zpráva o klimatu, který byl vysílán na podzim 2021, kde jsme se zabývali šestou hodnotící zprávou Mezivládního panelu OSN pro změnu klimatu. Nyní se v souladu s příslibem na konci předchozího pořadu zaměříme na český kontext možností snižování našeho příspěvku ke změně klimatu takzvané mitigaci.

Premiéra neděle 24. 4. 2022 na ČT2

Nedej se! na sociálních sítích

Napište nám