Miroslav Vladyka představuje chráněné krajinné oblasti Česka.