Výroční zpráva 2010 — Výroční zprávy — Svobodný přístup k informacím — Vše o ČT — Česká televize

Svobodný přístup k informacím

Svobodný přístup k informacím

  • Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Česká televize v roce 2010 obdržela deset žádostí o poskytnutí informací na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“). Kromě jedné žádosti podané právnickou osobou byly veškeré žádosti o poskytnutí informací (dále jen „žádosti“) podány fyzickými osobami.

Žádosti byly, v souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím, vyřízeny následovně: Jedna žádost byla odmítnuta a jedna odložena. Čtyřem žádostem bylo zcela vyhověno a požadované informace byly poskytnuty. Ve třech případech byla žádostem vyhověno zčásti a zčásti byly zamítnuty. V případě jedné žádosti byla žadateli zaslána výzva k doplnění a do konce roku 2010 o žádosti nebylo rozhodnuto.

Generální ředitel České televize v roce 2010 rozhodl o jednom odvolání proti rozhodnutí ve věci žádosti. Generální ředitel ve svém rozhodnutí o odvolání částečně odvolání zamítl a rozhodnutí České televize potvrdil a částečně rozhodnutí změnil a požadovanou informaci neposkytl.

V roce 2008 byla podána žaloba obecně prospěšné společnosti proti rozhodnutí generálního ředitele České televize, kterým potvrdil rozhodnutí České televize o odmítnutí žádosti. O žalobě doposud nebylo soudem rozhodnuto.