Výroční zpráva 2007 — Výroční zprávy — Svobodný přístup k informacím — Vše o ČT — Česká televize

Svobodný přístup k informacím

Svobodný přístup k informacím

  • Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

V roce 2007 obdržela Česká televize celkem tři žádosti o poskytnutí údajů na základě zákona o svobodném přístupu k informacím (zákon č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Žádosti došly od občanů – diváků. Tazatelům byly poskytnuty odpovědi v souladu se zákonem.

Nebylo vydáno žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace a nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

České televizi není znám žádný sporný případ, v němž by její rozhodnutí v souvislosti se zákonem o svobodném přístupu k informacím přezkoumával soud.

Nebyly podány žádné stížnosti na postup při vyřizování žádosti o informace (ve smyslu § 16a zákona).

Nebyla poskytnuta žádná výhradní licence.