Výroční zpráva 2006 — Výroční zprávy — Svobodný přístup k informacím — Vše o ČT — Česká televize

Svobodný přístup k informacím

Svobodný přístup k informacím

  • Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

V roce 2006 obdržela Česká televize celkem čtyři žádosti o poskytnutí údajů na základě zákona o svobodném přístupu k informacím (zákon č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Žádosti došly od občanů-diváků.

Dotazy se týkaly financování výroby pořadů, odměňování zaměstnanců ČT a informací o vysílání pořadů.

Nebylo vydáno žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace a nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

České televizi není znám žádný sporný případ, v němž by její rozhodnutí v souvislosti se zákonem o svobodném přístupu k informacím přezkoumával soud.

Nebyly podány žádné stížnosti na postup při vyřizování žádosti o informace (ve smyslu § 16a zákona).

Nebyla poskytnuta žádná výhradní licence.