Výroční zpráva 2009 — Výroční zprávy — Svobodný přístup k informacím — Vše o ČT — Česká televize

Svobodný přístup k informacím

Svobodný přístup k informacím

  • Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Česká televize v roce 2009 obdržela osm žádostí o poskytnutí informací na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“). Veškeré žádosti o poskytnutí informací (dále jen „žádosti“) byly podány fyzickými osobami. V roce 2009 byla rovněž vyřízena žádost podaná fyzickou osobou ke konci roku 2008.

Žádosti byly, v souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím, vyřízeny následovně: Jedné osobě byla žádost odmítnuta. Jedné osobě byly na část položených otázek poskytnuty odpovědi a stran dalších otázek bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti. Žádost jedné osoby byla zčásti odložena a zčásti odmítnuta. V ostatních šesti případech bylo žádostem vyhověno a požadované informace byly poskytnuty.

Generální ředitel České televize v roce 2009 rozhodl o jedné stížnosti proti rozhodnutí o vyřízení žádosti, kdy žádost byla vyřízena, v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím, zasláním webového odkazu na již zveřejněnou informaci. Stížnost byla generálním ředitelem České televize posouzena jako nedůvodná, informaci však stěžovateli, s odkazem na ustanovení § 6 odst. 2 zákona o svobodném přístupu k informacím, poskytl přímo.

V roce 2008 byla podána žaloba obecně prospěšné společnosti proti rozhodnutí generálního ředitele České televize, kterým potvrdil rozhodnutí České televize o odmítnutí žádosti. O podání žaloby se Česká televize dozvěděla až v následujícím roce 2009 z výzvy soudu k vyjádření k žalobě. Z tohoto důvodu nebyla žaloba ve výroční zprávě za rok 2008 uvedena.

V roce 2009 Česká televize neposkytla žádné výhradní licence.