Výroční zpráva 2002 — Výroční zprávy — Svobodný přístup k informacím — Vše o ČT — Česká televize

Svobodný přístup k informacím

Svobodný přístup k informacím

  • Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Žádostí o poskytnutí údajů na základě zákona o svobodném přístupu k informacím (zák. č. 106/1999 Sb.) obdržela Česká televize v roce 2002 celkem sedm. Ve všech případech žádali o tyto informace novináři. Dotazy se týkaly zejména natáčení dalších dílů seriálu Nemocnice na kraji města a odchodného pro odcházející manažery. Na všechny žádosti Česká televize v daném termínu odpověděla.

Proti odpovědi České televize podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v roce 2002 nikdo nepodal odvolání. České televizi rovněž není znám žádný sporný případ, v němž by její rozhodnutí v souvislosti se zákonem o svobodném přístupu k informacím přezkoumával soud.