Výroční zpráva 2001 — Výroční zprávy — Svobodný přístup k informacím — Vše o ČT — Česká televize

Svobodný přístup k informacím

Svobodný přístup k informacím

  • Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

V roce 2001 byla Česká televize čtyřikrát požádána o poskytnutí údajů na základě zákona o svobodném přístupu k informacím (zák. č. 106/1999 Sb.). Žadateli o tyto informace byli ve třech případech novináři, dva z tištěných periodik, jeden z internetových médií. Poslední žádost zaslal televizní divák. Všechny čtyři žádosti byly odeslány (a ČT je obdržela) krátce poté, co příslušný zákon vešel v platnost. V dalším období se už žádosti podobného charakteru neobjevily.

Česká televize žádosti v daném termínu zodpověděla tak, že tazatele uspokojila. Pouze v jednom případě podal zájemce o informace odvolání, které prozatímní generální ředitel zamítl. Také Rada České televize po projednání tohoto případu potvrdila správnost postupu České televize. Žádná další odvolání nebyla podána a rovněž není znám sporný případ, ve kterém by Česká televize byla v souvislosti se zákonem o svobodném přístupu k informacím žalována u soudu.