Výroční zpráva 2005 — Výroční zprávy — Svobodný přístup k informacím — Vše o ČT — Česká televize

Svobodný přístup k informacím

Svobodný přístup k informacím

  • Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

V roce 2005 obdržela Česká televize celkem šest žádostí o poskytnutí údajů na základě zákona o svobodném přístupu k informacím (zákon č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Žádosti došly od organizací, diváků i od novinářů.

Dotazy se týkaly hospodaření České televize, zrušení pořadu, pořadů pro neslyšící, vymáhání televizních poplatků a komunikace ČT.

Proti odpovědi České televize podle zákona č. 109/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, nepodal v roce 2005 nikdo odvolání. České televizi rovněž není znám žádný sporný případ, v němž by její rozhodnutí v souvislosti se zákonem o svobodném přístupu k informacím přezkoumával soud.

V souvislosti se zákonem č. 106/1999 Sb., nebyly České televizi v roce 2005 uloženy žádné sankce za jeho nedodržování.