Výroční zpráva 2004 — Výroční zprávy — Svobodný přístup k informacím — Vše o ČT — Česká televize

Svobodný přístup k informacím

Svobodný přístup k informacím

  • Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

V roce 2004 obdržela Česká televize celkem čtyři žádosti o poskytnutí údajů na základě zákona o svobodném přístupu k informacím (zákon č. 106/1999 Sb., ve znění změn a doplňků). Žádosti byly podány telefonicky, poštou i elektronickou poštou, v jednom z případů byl žadatelem novinář. Dotazy se týkaly hospodaření ČT, pořadů pro neslyšící, financování pořadů a vymáhání televizních poplatků.

Proti odpovědi České televize podle zákona č. 109/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, nepodal v roce 2004 nikdo odvolání. České televizi rovněž není znám žádný sporný případ, v němž by její rozhodnutí v souvislosti se zákonem o svobodném přístupu k informacím přezkoumával soud. V souvislosti se zákonem č. 106/1999 Sb. nebyly České televizi v roce 2004 uloženy žádné sankce za jeho nedodržování.