Radovan Lukavský

herec

* 1. listopadu 1919

† 10. března 2008

Radovan Lukavský se narodil 1. listopadu 1919 v Praze. Od dětství účinkoval na ochotnických scénách. Původně uvažoval o kněžském povolání, pak se chtěl stát profesorem češtiny a francouzštiny. Po absolvování gymnázia v Českém Brodě tak nastoupil na Filozofickou fakultu UK.

Po uzavření českých vysokých škol pokračoval ve studiu na dramatickém oddělení pražské konzervatoře. Od roku 1941 do konce 2. světové války byl totálně nasazen. Po návratu z Německa pokračoval ve studiích jak na filozofické fakultě, tak na konzervatoři, kde spoluzaložil studio DISK.

V roce 1946 se stal členem Městského divadla na Královských Vinohradech, o čtyři roky později členem Městských divadel pražských, kde zazářil především jako Bill Starbuck v Nashově Obchodníkovi s deštěm po boku Dany Medřické. V roce 1957 začalo jeho padesátileté angažmá na scéně Národního divadla. Výrazně zde na sebe upozornil v roce 1959 rolí Hamleta, kterou tehdy ND připravovalo po 33 letech k opětovnému uvedení.

V roce 1947 započal také svou pedagogickou dráhu. Působil jako externí pedagog na DAMU a FAMU a s malými pauzami zde vyučoval až do konce svého života. V roce 1993 byl jmenován docentem, o dva roky později profesorem, v roce 2005 se stal čestným doktorem AMU. Vyučoval i na pražské konzervatoři a brněnské Janáčkově akademii múzických umění.

Řadu krásných charakterních rolí sehrál nejen v divadle, ale i ve filmu. Z televizních rolí je Radovan Lukavský nejznámější svým účinkováním v seriálu F. L. Věk.

Zemřel 10. března 2008 ve věku 88 let.

Odkazy

Fotografie