Práce na TN ve studiu A — Počátky zpravodajství — Martin Glas — Vzpomínky pamětníků — Historie — Vše o ČT — Česká televize

V roce 1956, kdy se začaly vysílat Televisní noviny bylo pro veškeré vysílání k dispozici jedno jediné studio - studio A v Měšťanské besedě.

Dekorací pro Televisní noviny ve studiu A byla stěna s mapou světa, která se postavila ve studiu na volné místo v dekoraci a před ni hlasatelský stůl se židlí; k nim se přistrčil monitor a přesunula šibenice s mikrofony. O tom, že by hlasatel měl mít i vlastní signalizaci, "kašlátko" a připojení sluchátek nebylo z počátku ani pomyšlení. Pro komentář mimo obraz se používala malá hlasatelna u režie pro dvě sedící osoby, ve které signalizace, tlačítko "kašlátka" a připojení sluchátek k dispozici byly. Dva monitory byly z prostorových důvodů umístěné v režii.

Problém byl se scénickým osvětlením v den vysílání inscenace, protože kameraman Televizních novin mohl sice použít kterékoliv svítidlo ve studiu, ale nesměl s ním pohnout, protože se inscenace vysílala bezprostředně po Televizních novinách a na přesměrování svítidel nebyl čas. Jednou jsem našel kameramana Hollegchu v kufru (bufetu) už trochu v náladě a ten mi s tajuplným mrkáním sdělil: "Kamaráde, vím jak nasvítit hlasatele Televizních novin před inscenací a přitom nepohnout jediným reflektorem!" Jak to udělat mi ovšem neprozradil a tak vzal to tajemství sebou do hrobu. Někdy po roce 1960 totiž umřel…

Standardní stěna Televizních novin s mapou světa ovšem nestačila, když byl do Televizních novin zařazen rozhovor, který potřeboval v dekoraci postavit alespoň kout. Proto bylo možné rozhovory v Televizních novinách vysílat jen v den, kdy se nevysílala inscenace.

Pamatuji si ovšem, že jeden rok byl do vysílacího schématu pravidelně každý měsíc zařazen diskusní pořad a to krátce před inscenací a proto to měl být pořad z filmu. To byl vyložený protimluv, protože diskusi bylo možné živě vysílat jen ze studia, když jediný prostředek pro zvukový obrazový záznam ze studia byl tehdy pouze zvukový 35 mm film. Ten měl k dispozici jen Čs.státní film a výrobní procedura vyžadovala kromě financí asi měsíc času. Jen jednou jsme tohle dobrodružství podnikli, ale pořad, resp. film, "šel do krému", protože obsah diskuse pro změněnou zahraničně politickou situaci jaksi "zasmrádl!" Tyhle problémy pak vyřešily až vybudování hlasatelny II.B, telerecordingový záznam a vlastní vyvolávací automat.

Martin Glas
31.3.2003