"Táta Maličký"

To prý byl bývalý poštovní zřízenec, který v počátcích studia A pracoval jako nosič kamerového kabelu. Pamatuji si ho jako tichého štíhlého pána (snad jsem nikdy neslyšel jeho hlas), v kožené zástěře; v rukavicích držel tlustý kamerový kabel, který měl navíc zavěšený na řemeni na krku a pozorně, tiše a přesně podle pohybu kamery s kabelem postupoval nebo ustupoval.

Martin Glas
31. 3. 2003