Československá televize v lednu

V pátek 16. ledna se na Václavském náměstí polil benzínem a zapálil student Jan Palach. Zanechal po sobě dopis, ve kterém požadoval okamžité zrušení cenzury a zákaz rozšiřování okupační tiskoviny „Zprávy“. O tři dny později – 19. ledna – na následky popálenin zemřel. Pohřeb, který se konal 25. ledna, se stal celonárodní tryznou a spontánní manifestací proti nastupující normalizaci.

Zpravodajství Televizních novin

I přes stále přibývající příkazy, které několik měsíců omezovaly činnost hromadných sdělovacích prostředků, Československá televize tuto pohnutou dobu ve společnosti zaznamenávala a ve svém zpravodajství zprostředkovávala.

Dokládají to Zprávy o vysílání Televizních novin, které jsou uloženy v Archivu České televize. Unikátní jsou především tím, že se u nich dochovaly texty hlasatelů Televizních novin Hany Makovičkové, Kamily Moučkové, Vladimíra Fišera a Richarda Honzoviče (s jejich vlastnoručními poznámkami), které se běžně nearchivovaly.

- Protokoly o vysílání Televizních novin 20. 1. 1969 JPG PDF

- Protokoly o vysílání Televizních novin 21. 1. 1969 JPG PDF

- Protokoly o vysílání Televizních novin 22. 1. 1969 JPG PDF

- Protokoly o vysílání Televizních novin 23. 1. 1969 JPG PDF

- Protokoly o vysílání Televizních novin 24. 1. 1969 JPG PDF

- Protokoly o vysílání Televizních novin 25. 1. 1969 JPG PDF

- Protokoly o vysílání Televizních novin 26. 1. 1969 JPG PDF

Co ze Zpráv o vysílání vyčteme

- V záhlaví Zprávy o vysílání najdeme jméno směnaře zpravodajské směny, jméno hlasatele ve studiu a jméno spíkra čtoucího mimo obraz texty k filmovým reportážím. Pod záhlavím následuje bodový výčet připravených příspěvků a hlasatelských vstupů, tak jak byly vysílány za sebou.

- Hlasatelské texty se týkají pouze řádků, které jsou v protokolu označeny „ST –“, „F-16“, případně „TMZ“.

- U každé položky protokolu je uvedena stopáž šotu či vstupu ze studia a autoři příspěvků a šotů (redaktor/kameraman) (například „čič/kov“), případně původce zahraniční reportáže (například „šmí/BBC“) a její zpracovatel v ČST.

- Každá Zpráva obsahuje seznam příspěvků k 1. vydání Televizních novin v 19.00 a k 2. vydání Televizních novin z pozdějších večerních hodin.

- Hlasatelské texty jsou seřazeny v pořadí, jak byly čteny. Každý list s hlasatelským textem obsahuje na horním řádku čas a datum vysílání a zkratku autorů textu. Někdy se čas i datum neshodují se skutečným dnem vysílání – záleželo na tom, kdy byla zpráva opravdu zařazena do vysílání.

- Také zpráva připravená pro 1. vydání mohla být zařazena do vysílání 2. vydání TN, případně byl ve 2. vydání použit stejný hlasatelský text jako ve vydání prvním.

- Hlasatelské texty mají specifické číslování (v horní části listu), protože byly před vysíláním i během vysílání neustále doplňovány, přerovnávány i vyřazovány.

- Autory škrtů a vpisků do hlasatelských textů jsou směnaři zpravodajské směny (většinou červené) a hlasatelé, kteří si činili poznámky k intonaci, výslovnosti a doplňovali aktuální změny.

- Číslice pod poslední řádkou textu označuje počet řádků textu.

Vysvětlení použitých zkratek

ST – živý vstup ze studia
F-16 – filmový šot (komentář čtený ze studia)
F-16 dvoupás – filmový šot s natočeným komentářem (jeden pás je obrazový, druhý pás je zvukový)
ST-tit – titulek
Dia Bratislavy – logo vysílané z diapozitivu – při přepojování do televizního studia v Bratislavě
TSO – Televizní studio Ostrava
TSBr – Televizní studio Brno
HRPD – Hlavní redakce propagandy a dokumentu
HRTM – Hlavní redakce tělovýchovy a motorismu

Slovo ke dni – štafeta televizních publicistů

Ve vypjaté atmosféře vyvolané úmrtím Jana Palacha se 22. ledna v pražském televizním studiu před kamerou sešlo dvanáct známých televizních publicistů. V živě vysílaném pořadu vyslovili názor k událostem minulých dnů a s obavami hovořili o budoucnosti.

Po tomto vysílání přišel první velký administrativní zásah proti Československé televizi, který znamenal konec vymožeností Pražského jara a začátek normalizace.

Záznam pořadu se v televizním archivu nedochoval. Buď nebyl tehdy pořízen vůbec, nebo byl zabaven. V roce 2008 našel jeden z aktérů pořadu pan Ladislav Daneš ve svém archivu zvukový záznam. (textový přepis).

Nahrávám video