Historie

Československá televize

Dějiny televizního vysílání v Československu do roku 1992

Detektiv Kurzor

ČST v datech — Československá televize do roku 1992 — Historie — Vše o ČT — Česká televize

Československá televize do roku 1992

Československá televize do roku 1992

 • Dějiny televizního vysílání v Československu od prvních krůčků až do roku 1992
 • 1. května 1953

  zahájení pravidelného zkušebního televizního vysílání ze Studia Praha

 • 25. února 1954

  zahájeno pravidelné televizní vysílání

 • 11. února 1955

  první přímý televizní přenos - hokejové utkání ČSR - IF Leksand ze Zimního stadionu v Praze

 • 31. prosince 1955

  zahájilo vysílání Studio Ostrava

 • 1. října 1956

  zahájeno vysílání televizního zpravodajství

 • 3. listopadu 1956

  zahájilo vysílání Studio Bratislava

 • 1. října 1959

  zřízena Československá televize

 • 28. ledna 1960

  založena Intervize jako součást OIRT; ČST zakládajícím členem

 • 6. července 1961

  zahájilo vysílání Studio Brno

 • 25. února 1962

  zahájilo vysílání Studio Košice

 • 22. června 1964

  uspořádán1. Mezinárodní televizní festival Zlatá Praha

 • 21. - 28. srpna 1968

  televizní studia obsazena okupačními vojsky Varšavské smlouvy;
  legální vysílání probíhá z náhradních pracovišť (dobový program)

 • 14. února 1970

  první barevný přenos z Mistrovství světa v lyžování ve Vysokých Tatrách

 • 10. května 1970

  zahájeno vysílání 2. programu Čs. televize

 • 9. května 1973

  zahájeno pravidelné barevné vysílání na 2. programu

 • 9. května 1975

  zahájeno pravidelné barevné vysílání na 1. programu

 • 27. září 1977

  uspořádán 1. Mezinárodní televizní festival Cena Dunaje v Bratislavě

 • 3. ledna 1979

  zprovozněn nový objekt televizního zpravodajství na Kavčích horách

 • 13. listopadu 1979

  zprovozněno Technické koordinační středisko Intervize v Praze na Strahově

 • 21. – 27. listopadu 1989

  ČST se postupně vymanila z podřízení ÚV KSČ

 • 14. května 1990

  zahájeno vysílání českého 3. programu OK 3

 • 1. července 1991

  k tomuto datu Slovenská národní rada zřídila Slovenskou televizi

 • 1. ledna 1992

  k tomuto datu Česká národní rada zřídila Českou televizi

 • 2. prosince 1992

  Federální shromáždění přijalo zákon o zrušení Čs. televize (597/1992 Sb.)

 • 31. prosince 1992

  zanikla Československá televize a federální televizní program F1