Historie

Československá televize

Dějiny televizního vysílání v Československu do roku 1992

Cestujte s Českou televizí

Realizace přijatých opatření v přenosové technice 22. srpna — Televize v srpnu 1968 — Období 1968–1969 — Československá televize do roku 1992 — Historie — Vše o ČT — Česká televize

V časných hodinách 22. 8., v objektu přenosové techniky v Římské ulici, se uskutečnila operativní porada. Pracovníci byli seznámeni podrobně s celkovou situací, násilným přerušením našeho vysílání a záměrem vedení ČST na pokračování ve vysílání z provizorních vysílacích pracovišť. S přihlédnutím ke skutečnosti, že mobilní retranslační technika byla okupačními vojsky zablokována někde v terénu, jediná možná varianta technického řešení spočívala v umístění zdrojů obrazového a zvukového signálu vedle vlastního vysílače, resp. na vzdálenost několika desítek metrů.

Realizace všech přípravných prací, zejména přemisťování zařízení na jednotlivá vytypovaná vysílací pracoviště, vyžadovala volit oklikové cesty a maximální pozornost doprovodu. Upozornili jsme „přenosáky“ na možná nebezpečí při plnění úkolů.

Na bázi dobrovolnosti a se souhlasem všech přítomných bylo přistoupeno k naplňování následujících úkolů:

  • urychleně přemístit zařízení mimo objekt přenosové techniky a ponechat v objektu jen službu údržby;
  • u kompletních souprav obrazového zařízení vyřadit synchronizátory z provozu;
  • vypravit přenosové vozy, kamerové řetězy a zdroje obrazového a zvukového signálu na vytypovaná vysílací pracoviště;
  • navázat spojení s pracovníky Správy spojů, příslušnými výzkumnými ústavy i průmyslem k získání vysílačů; v návaznosti na parametry získaného zařízení společně vytipovat vhodná místa a vybavit technikou další provizorní vysílací pracoviště;
  • zahájit činnost koordinačního pracoviště (V. Kolář, L. Kejha, L. Drtina).

Ke zřizování provozních vysílacích pracovišť přistupovali pracovníci přenosové techniky dobrovolně a s odhodláním uplatnit své znalosti a zkušenosti z praxe přenosového provozu k zajištění vysílání ČST v mimořádných podmínkách.

Na přípravu technických řešení před odjezdem na vytipovaná vysílací pracoviště narychlo sestavených osádek prostě nebyl čas. „Přenosáci“ museli vycházet z daných místních podmínek a přizpůsobit základní zdroje obrazového a zvukového signálu k vytvoření vysílacího pracoviště v době co nejkratší.

V objektu přenosové techniky v Římské ulici zůstala jen služba preventivní údržby s náhradními díly a součástkami k opravám zařízení. Koordinační pracoviště technického štábu bylo 22. srpna zřízeno v objektu knihovny v Jeremenkově ulici, který v té době byl pronajat ČST Praha a sloužil jako školící středisko. Kanceláře s přístupem ze zadní části objektu se staly ve dnech 22. až 26. srpna nejen pracovištěm, ale i domovem Ing. Václava Koláře, Ing. Ladislava Kejhy, Pavla Záruby, Vladimíra Holuba, Milana Vondry a Lubomíra Drtiny, který do večerních hodin 23. srpna plnil úkoly z vrátnice studia ve Vladislavově ulici.