Historie

Československá televize

Dějiny televizního vysílání v Československu do roku 1992

Detektiv Kurzor

Realizace přijatých opatření v přenosové technice 22. srpna — Televize v srpnu 1968 — Období 1968–1969 — Československá televize do roku 1992 — Historie — Vše o ČT — Česká televize

22. srpna v časných ranních hodinách se v objektu přenosové techniky v Římské ulici uskutečnila operativní porada. Pracovníci byli podrobně seznámeni s celkovou situací, násilným přerušením vysíláním a záměrem vedení ČST pokračovat ve vysílání z provizorních vysílacích pracovišť. S přihlédnutím ke skutečnosti, že mobilní retranslační technika byla okupačními vojsky zablokována někde v terénu, spočívala jediná možná varianta technického řešení v umístění zdrojů obrazového a zvukového signálu vedle vlastního vysílače, resp. ve vzdálenosti několika desítek metrů.

Realizace všech přípravných prací, zejména přemisťování na jednotlivá vytypovaná vysílací pracoviště, vyžadovala volit oklikové cesty a maximální obezřetnost doprovodu. Na možná nebezpečí jsme „přenosáky" upozornili.

Na bázi dobrovolnosti a se souhlasem všech přítomných se přistoupilo k plnění následujících úkolů:

  • urychleně přemístit zařízení mimo objekt přenosové techniky a zde ponechat jen údržbu,
  • u kompletních souprav obrazového zařízení vyřadit z provozu synchronizátory,
  • vypravit přenosové vozy, kamerové řetězy a zdroje obrazového a zvukového signálu na vytypovaná vysílací pracoviště,
  • navázat spojení s pracovníky Správy spojů, příslušnými výzkumnými ústavy i průmyslovými objekty s cílem získat potřebné vysílače,
  • v návaznosti na parametry získaného zařízení společně vytypovat vhodná místa a další provizorní pracoviště vybavit technikou,
  • zahájit činnost koordinačního pracoviště (Václav Kolář, Ladislav Kejha, Lubomír Drtina).

Ke zřizování provozních vysílacích stanovišť přistupovali pracovníci přenosové techniky dobrovolně a s odhodláním uplatnit své znalosti a zkušenosti z praxe přenosového provozu k zajištění vysílání ČST v mimořádných podmínkách co nejlépe.

Na obvyklou přípravu narychlo sestavených posádek k technickému řešení před odjezdem na vytypovaná pracoviště nebyl prostě čas. „Přenosáci“ museli vycházet z daných místních podmínek a přizpůsobit základní zdroje obrazového a zvukového signálu k vytvoření vysílacího pracoviště v době co nejkratší.

V objektu přenosové techniky v Římské ulici zůstala jen služba preventivní údržby s náhradními díly a součástkami k opravám zařízení. Koordinační pracoviště technického štábu bylo 22. srpna zřízeno v objektu knihovny v Jeremenkově ulici. Ten měla ČST pronajatý jako školící středisko. Kanceláře s přístupem ze zadní části budovy se staly ve dnech 22. až 26. srpna nejen pracovištěm, ale i domovem pro ing. Václava Koláře, ing. Ladislava Kejhu, Pavla Zárubu, Vladimíra Holuba, Milana Vondru a Lubomíra Drtinu. Ten do večerních hodin 23. srpna plnil úkoly z vrátnice studia ve Vladislavově ulici.