Historie

Československá televize

Dějiny televizního vysílání v Československu do roku 1992

Cestujte s Českou televizí

Provizorní vysílací pracoviště ve VÚST — Televize v srpnu 1968 — Období 1968–1969 — Československá televize do roku 1992 — Historie — Vše o ČT — Česká televize

Dne 22. 8. byla urychleně provedena kompletace přenosového vozu, jehož zařízení bylo za účelem preventivní údržby vyneseno na pracoviště v Římské ulici. Poté přenosový vůz odjel do VÚST s tím, že propojení a oživení zařízení provede osádka na místě provizorního vysílacího pracoviště.

Přenosový vůz byl umístěn v prostoru mechanické dílny, přesahující část byla přikryta maskovací sítí, později po úpravách prostoru byl vůz skryt celý.

V prvním patře zasedací místnosti bylo zřízeno improvizované studio se dvěma kamerami, svítidly, 16mm promítačkou. Na přípravných pracích a obsluze zařízení v průběhu činnosti provizorního vysílacího pracoviště se podíleli: Milan Svoboda, Vlastimil Novotný, Miroslav Löbl, Josef Pankrác, Miloslav Zavadil…

Po uvedení vysílače do provozu pracovníky výzkumného ústavu bylo večer 23. 8. zahájeno vysílání, které V. Škutina uvedl slovy: „Hlásí se vám svobodná Československá televize, vidíte, že ještě mám na ruce hodinky.“ Po zprávách vyzval, aby lidé zachovali klid, neprovokovali cizí vojáky, nevyvolávali konflikty, prostě je přehlíželi. Filmové reportáže pořízené z obsazené Prahy a vyvolané v laboratoři na Zátorech se promítaly na bílou stěnu a snímaly televizní kamerou.

Na programové přípravě zpráv a komentářů se střídavě podíleli: V. Škutina, P. Krul, J. Kantůrek, Heda Čechová a V. Branislav.

Z tohoto vysílacího pracoviště byl dokonce odvysílán improvizovaný pořad Redakce zábavy ze seriálu „Píseň pro Rudolfa II.“, tentokráte pod názvem „Píseň pro Rudolfa II. na dvoře Leonida I.“ Autorem scénáře byl na místě přítomný Jaroslav Dietl a režisér Jaromír Vašta měl k dispozici téměř standardní obsazení pořadu: Jiří Hrzán, Iva Janžurová…

Provizorní vysílací pracoviště vysílalo denně nejméně dvakrát relace v trvání patnácti až třiceti minut. Technická koordinace po běžných telefonních linkách vynucena mimo jiné tím, že místní vysílač s malým výkonem byl při současném vysílání Bukové hory silně rušen. V přestávkách mezi vysílacími pracovníci VÚST usilovně pracovali na zvýšení výkonu vysílače.

Provoz provizorního vysílacího pracoviště byl ukončen 27. 8. pokynem vedení ČST po návratu vládní delegace z Moskvy.