Kde jsem:

Rada ČT

Cestujte s Českou televizí

Plánovaná jednání Rady ČT

Jednání Rady ČT budou probíhat v těchto termínech:

Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
9. 1. a 23. 1. 2019
6. 2. a 27. 2. 2019
13. 3. a 27. 3. 2019
10. 4. (Hr. Králové) a 24. 4. 2019
15. 5. a 29. 5. 2019 (Zlín)
12. 6. a 26. 6.

Termín jednání se může změnit. Prosíme sledujte aktuální pozvánku.

Členové Rady — Rada ČT — Česká televize

Rada České televize

Rada České televize

  • Rada České televize je podle zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, v platném znění, orgánem, jímž se uplatňuje právo veřejnosti na kontrolu činnosti ČT
  • Rada ČT má patnáct členů, které volí a odvolává Poslanecká sněmovna, a to tak, aby v ní byly zastoupeny významné regionální, politické, sociální a kulturní názorové proudy

Současné složení Rady České televize

Jaroslav Dědič Mgr. Jaroslav Dědičmístopředseda
René Kühn René Kühnmístopředseda
Tomáš Samek Tomáš Samek, Ph.D.místopředseda
Vladimír Karmazín Mgr. Vladimír Karmazínčlen
Jiří Kratochvíl Jiří Kratochvílčlen
Vlastimil Venclík Mgr. Vlastimil Venclíkčlen

Dozorčí komise Rady ČT

  • Bc. Jiří Staněk - předseda
  • Ing. Jiří Maceška - místopředseda
  • JUDr. Simona Holubová (roz. Macášková) - členka
  • JUDr. Jiří Stránský - člen
  • prof. Ing. Stanislava Hronová, CSc. - členka

Sekretariát

  • Mgr. Hana Zavadilová - tajemnice
  • Bc. Petra Dvořáková - asistentka

Rada České televize
Kavčí hory
140 70, Praha 4
tel.: 261 137 417
e-mail: radact@ceskatelevize.cz