Kde jsem:

Rada ČT

Cestujte s Českou televizí

Plánovaná jednání Rady ČT

Jednání Rady ČT budou probíhat v těchto termínech:

Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
3. 6. a 24. 6. 2020
22. 7. 2020
26. 8. 2020
9. 9. a 23. 9. 2020
7. 10. (TS Brno) a 21. 10. 2020
11. 11. a 25. 11. 2020
9. 12. 2020

Termín jednání se může změnit. Prosíme sledujte aktuální pozvánku.

Členové Rady — Rada ČT — Česká televize

Rada České televize

Rada České televize

  • Rada České televize je podle zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, v platném znění, orgánem, jímž se uplatňuje právo veřejnosti na kontrolu činnosti ČT
  • Rada ČT má patnáct členů, které volí a odvolává Poslanecká sněmovna, a to tak, aby v ní byly zastoupeny významné regionální, politické, sociální a kulturní názorové proudy

Současné složení Rady České televize

Dozorčí komise Rady ČT

  • Bc. Jiří Staněk - předseda
  • Ing. Jiří Maceška - místopředseda
  • JUDr. Simona Holubová (roz. Macášková) - členka
  • JUDr. Jiří Stránský - člen
  • prof. Ing. Stanislava Hronová, CSc. - členka

Sekretariát

  • Mgr. Hana Zavadilová - tajemnice
  • Bc. Petra Dvořáková - asistentka

Rada České televize
Kavčí hory
140 70, Praha 4
tel.: 261 137 417
e-mail: radact@ceskatelevize.cz