Kde jsem:

Detektiv Kurzor

Plánovaná jednání Rady ČT

Jednání Rady ČT budou probíhat v těchto termínech:

Prosinec
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
7. 12. 2022
11. 1. 2023
15. 2. 2023
8. a 22. 3. 2023
19. 4. 2023
17. 5. 2023
21. 6. 2023

Termín jednání se může změnit. Prosíme sledujte aktuální pozvánku.

Členové Rady — Rada ČT — Česká televize

Rada České televize

Rada České televize

  • Rada České televize je podle zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, v platném znění, orgánem, jímž se uplatňuje právo veřejnosti na kontrolu činnosti ČT
  • Rada ČT má patnáct členů, které volí a odvolává Poslanecká sněmovna, a to tak, aby v ní byly zastoupeny významné regionální, politické, sociální a kulturní názorové proudy

Současné složení Rady České televize

Dozorčí komise Rady ČT

  • Ing. Michal Petrman, CSc. - předseda
  • Ing. Zuzana Prokopcová, FCCA - místopředsedkyně
  • Ing. Eva Hubková - členka
  • Ing. Petr Juchelka - člen
  • Jan Lamser - člen

Sekretariát

  • Mgr. Hana Zavadilová - tajemnice
  • Bc. Petra Dvořáková - asistentka
  • Kateřina Mittelbachová -

Rada České televize
Kavčí hory
140 70, Praha 4
tel.: 261 137 417
e-mail: radact@ceskatelevize.cz