Kde jsem:

Plánovaná jednání Rady ČT

Jednání Rady ČT budou probíhat v těchto termínech:

Prosinec
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
13. 12. 2023
10. 1. 2024
21. 2. 2024
20. 3. 2024
17. 4. 2024
15. 5. 2024
19. 6. 2024

Termín jednání se může změnit. Prosíme sledujte aktuální pozvánku.

Členové Rady — Rada ČT — Česká televize

Rada České televize

Rada České televize

  • Rada České televize je podle zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, v platném znění, orgánem, jímž se uplatňuje právo veřejnosti na kontrolu činnosti ČT
  • Rada má osmnáct členů, které volí a odvolává Poslanecká sněmovna a Senát, a to tak, aby v ní byly zastoupeny významné regionální, politické, sociální a kulturní názorové proudy.

Současné složení Rady České televize

Dozorčí komise Rady ČT

  • Ing. Michal Petrman, CSc. - předseda
  • Ing. Zuzana Prokopcová, FCCA - místopředsedkyně
  • Ing. Eva Hubková - členka
  • Ing. Petr Juchelka - člen
  • Jan Lamser - člen

Sekretariát

  • Mgr. Kristina Mališová - tajemnice

Rada České televize
Kavčí hory
140 70, Praha 4
tel.: 261 137 417
e-mail: radact@ceskatelevize.cz