Kde jsem:

Cestujte s Českou televizí

Plánovaná jednání Rady ČT

Jednání Rady ČT budou probíhat v těchto termínech:

Říjen
Listopad

Prosinec
20. 10. 2021
9. 11. 2021 (TS Brno)
10. 11. 2021 (TS Ostrava)
8. 12. 2021

Termín jednání se může změnit. Prosíme sledujte aktuální pozvánku.

Členové Rady — Rada ČT — Česká televize

Rada České televize

Rada České televize

  • Rada České televize je podle zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, v platném znění, orgánem, jímž se uplatňuje právo veřejnosti na kontrolu činnosti ČT
  • Rada ČT má patnáct členů, které volí a odvolává Poslanecká sněmovna, a to tak, aby v ní byly zastoupeny významné regionální, politické, sociální a kulturní názorové proudy

Současné složení Rady České televize

Vladimír Karmazín Mgr. Vladimír Karmazínčlen

Dozorčí komise Rady ČT

  • Ing. Michal Petrman, CSc. - předseda
  • Ing. Zuzana Prokopcová, FCCA - místopředsedkyně
  • Ing. Eva Hubková - členka
  • Ing. Petr Juchelka - člen
  • Jan Lamser - člen

Sekretariát

  • Mgr. Hana Zavadilová - tajemnice
  • Bc. Petra Dvořáková - asistentka

Rada České televize
Kavčí hory
140 70, Praha 4
tel.: 261 137 417
e-mail: radact@ceskatelevize.cz