Detail centra — Centra dramaturgie — Podávání námětů a projektů — Vše o ČT — Česká televize

Všechna centra dramaturgie

Centrum dramaturgie publicistické, dokumentární a vzdělávací tvorby

Zabezpečuje obsahovou přípravu dlouhodobě běžících pořadů, realizuje přenosy z předávání výročních cen a ocenění a dalších společenských akcí a poskytuje dramaturgickou a administrativní podporu projektům vyvíjeným v Tvůrčích producentských skupinách a dokumentárním projektům Filmového centra.


Dramaturgové:

Michaela Fialová, vedoucí dramaturgyně, sociální tématika a charita
Jaromíra Hüttlová, vedoucí dramaturgyně, publicistické a kulturní magazíny
Jana Škopková, vedoucí dramaturgyně, společenská publicistika
Jana Marxtová, systémová koordinátorka Centra, občanská publicistika
Iveta Toušlová, vedoucí projektu, společenská publicistika
Darja Macáková, vedoucí projektu Sama doma, lifestylové pořady
Jana Hádková, dokumentární tvorba
Jakub Mahler, dokumentární tvorba a mezinárodní projekty
Hana Stibralová, solitérní dokument, dokumentární tvorba
Petr Buchta, dokumentární tvorba a vzdělávání
Filip Novák, kulturní publicistika
Ladislava Jírová, vzdělávání a obchodní minipořady
Alice Růžičková, dokumentární tvorba a vzdělávání
Eva Hrozková, vzdělávací pořady
Jiří Savinec, odborný dramaturg (DIY tématika) a koordinátor sociálních profilů
Pavel Bezouška, společenská publicistika
Jitka Škápíková, vzdělávání

Další členové centra:

Bohdana Čejková, asistentka manažera vývoje
Petra Láníčková, programově provozní pracovnice
Kateřina Kotová, programově provozní pracovnice
Daniela Valtrová, programově provozní pracovnice

Kontakt:

Bohdana Čejková

e-mail: bohdana.cejkova@ceskatelevize.cz

telefon: 261 137 025