Alois a Ladislav Rašínovi, kteří za své vlastenecké úsilí zaplatili životy, se uznání od svého národa nedočkali. Jejich jména byla po roce 1948 vymazána z paměti. Tyto zapomenuté osudy nyní připomene historické dokudrama, jímž nás provede samotná pravnučka Aloise Rašína – Karolina Breitenmoser. Hrají: L. Veselý, T. Hofová, K. Písařovic, E. Josefíková a další. Scénář a režie J. Svoboda

Jeden z odsouzených a vězněných v rámci procesů s Omladinou, k smrti odsouzená vůdčí postava 1. odboje, jeden z “Mužů 28. října”, první a sedmý československý ministr financí i oběť atentátníka. Všechny tyto role propojuje životní pouť jediného člověka, Aloise Rašína, o jehož příběhu lze tvrdit, že je do značné míry i příběhem vzniku našeho státu. Rozšíříme-li pak tento příběh o osudy jeho rodiny, získáme pozoruhodný obraz dějin Československa ve 20. století. Život Rašínova syna Ladislava, zasvěcený stejným vlasteneckým idejím, totiž jakoby byl pokračovaním otcova boje a také opakováním onoho (Čechům tak známého) mýtu, v němž se neústupný jedinec pouští – mnohdy navzdory rezignaci okolí – do boje proti přesile. To někdy vede k záhubě, jindy k útěku do exilu, ještě častěji však k hanbě, aby až čas ukázal, jaký měl takový boj smysl. A tak Ladislav, odsouzený za odbojovou činnost, umírá roku 1945 v nacistickém vězení, aby byl společně se svým otcem už o tři roky později komunistickým režimem prohlášen za nepřítele lidu, což pro zbytek rodiny znamená perzekuci. Vyprávět o osudech těch, kteří svůj život podřídili vlastním morálním soudům je vždy inspirativní a potřebné, v době stého výročí vzniku Československa je pak příběh Rašínů nasnadě. Ke vzniku tohoto dokudramatu o rodině Rašínů toho však vybízelo ještě víc.

Osobní deníky, korespondence a dokonce filmové záznamy rodiny, jež v 30. letech pořizoval sám Ladislav Rašín, patří mezi pozůstalosti, k nimž se během příprav hraného filmu o Aloisi Rašínovi dostal režisér Jiří Svoboda (mj. Zánik samoty Berhof, Skalpel, prosím). Společně s ústřední linií komentáře paní Breitenmoser-Stransky, pravnučkou Aloise Rašína, představuje tato pozůstalost jedinečnou příležitost pro vytvoření filmu, který divákům představí silný a dramatický příběh za použití zcela autentických materiálů. Osobní dokumenty jsou také šancí poznat jednoho z českých „zakládajících otců“ jako lidskou bytost, s vlastními nadějemi i pochybnostmi. Scénář a režie: Jiří Svoboda. Hrají: Luboš Veselý, Tereza Hofová, Kajetán Písařovic, Eva Josefíková a další.

Alois Rašín
právník a politik, první československý ministr financí

Alois Rašín

* 18. 10. 1867

† 18. 2. 1923


Ladislav Rašín
právník, politik a novinář

Ladislav Rašín

* 22. 6. 1900

† 20. 3. 1945


Stopáž52 minut
Rok výroby 2018
 P ST AD HD
ŽánrDokument