Původní záběry, autentická svědectví i vzpomínky nejbližších. Dokumentární ohlédnutí za zinscenovaným procesem s JUDr. Miladou Horákovou.
Režie: Jan Mudra.
Případ Dr. Horáková

Milada Horáková byla neobyčejná, nesmírně statečná žena, která, jak vzpomínají pamětníci, "hořela" láskou ke své zemi, k demokracii a k lidským právům. Ani po 70 letech, které pozítří uplynou od její smrti, nám nepřestává být její osud lhostejný, stejně jako za tuto dobu nevybledla zrůdnost komunistické justice. Jak řekl jeden z dalších odsouzených o dobových praktikách: "To nebyl proces, to bylo divadlo!" A mnohastránkový scénář pro Miladu Horákovou mu dává za pravdu. I původní filmový materiál a písemný záznam procesu, které jsou v dokumentu použity, byly zmanipulovány. Přesto je z nich zřejmé, že držet se předepsané role Milada Horáková odmítala, a i když byla v průběhu procesu umlčována, snažila se vypovídat v souladu s vlastním svědomím.

Jakmile to bylo po změně režimu roku 1989 možné, na televizních obrazovkách se objevil pravdivý příběh doktorky Milady Horákové. Od popravy tehdy uplynulo celých čtyřicet let, během nichž bylo nutné mlčet nejen o skutečné podstatě dobové justice, ale také o vnitřní síle osobnosti, která by za normálních okolností jistě byla uznávanou oporou celého národa.

Dokument přináší nejen autentické záběry z průběhu komunisty zinscenovaného soudního procesu, který trval od 31. května do 8. června 1950, ale taká velmi cenná svědectví spoluvězňů či emotivní výpovědi Miladiny dcery a sestry.

Napište nám