Programová a digitální rada — Podávání námětů a projektů — Vše o ČT — Česká televize

Vývoj pořadů a programových formátů

Vývoj pořadů a programových formátů

Jste autor či producent a chcete podat námět nebo máte zájem, aby Váš projekt koprodukovala Česká televize? Právě zde se dozvíte, jak postupovat.

Programová a digitální rada

  • Programová a digitální rada je nejvyšším kolektivním orgánem řízení v oblasti programu, vývoje a výroby vlastní tvorby, převzatých pořadů a nových médií. Programová a digitální rada je v organizační struktuře zařazena na prvním stupni řízení.
  • Účelem Programové a digitální rady je naplňovat dlouhodobou programovou strategií České televize v souladu s právními předpisy, Kodexem České televize a principy univerzality, nezávislosti, kvality, rozmanitosti, odpovědného přístupu a inovace.
  • Programová a digitální rada se člení takto: Velká programová rada, Malá programová rada, Digitální rada, Kreativní rada, Akviziční rada, Rada pro zpravodajství a publicistiku, Rada pro sport.
  • Velká programová rada schvaluje všechny projekty vlastní tvorby zásadní povahy nebo u nichž předpokládané výrobní náklady přesahují částku 400.000 Kč v externích nákladech, dále nové pořady a jejich změny, pokud jejich schvalování není vyčleněno Digitální radě, Malé programové radě nebo Kreativní radě, Akviziční radě, Radě pro zpravodajství a publicistiku, Radě pro sport.
  • Malá programová rada je oprávněna schvalovat projekty do výroby, u nichž předpokládané výrobní náklady nepřesahují 400.000 Kč v externích nákladech, jsou současně určeny do předem stanovených programových oken a splňují parametry stanovené výrobním úkolem nebo Velkou programovou radou.
  • Digitální rada schvaluje všechny projekty nových médií (včetně programových projektů primárně určených pro zpřístupnění jakožto audiovizuální mediální služby na vyžádání) zásadní povahy nebo u nichž předpokládané externí náklady přesahují částku 400.000 Kč, dále nové produkty nových médií a jejich změny zásadní obsahové povahy či s externími náklady přesahující částku 400.000 Kč.
  • Kreativní rada schvaluje vizuální a grafické stránky jednotlivých programů České televize a webu České televize, včetně návrhů log, znělek, studií, dekorací apod.