Tvůrčí producentské skupiny — Podávání námětů a projektů — Vše o ČT — Česká televize

TPS hrané, zábavné a dětské tvorby v TS Brno
Kreativní producent: Jiřina Budíková

TPS náboženské tvorby
Kreativní producent: Patrick Diviš

TPS dětské tvorby
Kreativní producent: Barbara Johnsonová

TPS hudební tvorby
Kreativní producent: Jiří Hubač

TPS solitérní dramatické tvorby
Kreativní producent: Jan Lekeš

TPS aktuální publicistiky
Kreativní producent: Hana Andělová

TPS dokumentů a nových formátů v TS Brno
Kreativní producent: Dušan Mulíček

TPS zábavné tvorby a lifestylu
Kreativní producent: Petr Mühl

TPS vzdělávacích pořadů a nových formátů
Kreativní producent: Alena Müllerová

TPS multižánrové tvorby v TS Ostrava
Kreativní producent: Kateřina Ondřejková

TPS publicistiky a dokumentární tvorby v TS Ostrava
Kreativní producent: Lenka Poláková

TPS hrané tvorby a společenského dokumentu
Kreativní producent: Veronika Slámová

TPS společenské publicistiky a dokumentaristiky
Kreativní producent: Martina Šantavá

TPS divadelní tvorby
Kreativní producent: Ivo Kristián Kubák

TPS seriálů a cyklické dramatiky
Kreativní producent: Josef Viewegh

TPS aktuální publicistiky
Kreativní producent: Jiří Vondráček