Centrum mezinárodních programových projektů — Podávání námětů a projektů — Vše o ČT — Česká televize

Centrum má za úkol rozvíjet mezinárodní spolupráci České televize a aktivně ji zapojovat do mezinárodních koprodukcí, prezentovat připravované projekty na mezinárodních koprodukčních fórech, získávat podporu a finanční zdroje na mezinárodní úrovni, zprostředkovávat informace o nových zahraničních projektech a spolupracovat s evropskými veřejnoprávními televizemi.

Centrum rovněž koordinuje mezinárodní programovou spolupráci s Evropskou vysílací unií (EBU) a zodpovídá za naplňování asociační dohody s evropským kulturním kanálem ARTE G.E.I.E.

 

 

Realizované pořady s ARTE G.E.I.E.: