Lotyšsko – český dokument o Michailu Gorbačovovi

Devadesátiletý Michail Gorbačov žije v malém domě na okraji Moskvy a čeká na okamžik, kdy jeho jméno vstoupí do historie mezi nejvýznamnější a nejvlivnější osobnosti dvacátého století. Jednou bude Gorbačova soudit historie, prozatím ale nabízí svůj poslední pohled na svět sám Michail Gorbačov.

Film shrnuje život člověka, který svými rozhodnutími změnil svět dvacátého století. Během krátkého období, kdy byl Gorbačov u moci (1985 – 1991), došlo k rozpadu velké sovětské říše. Gorbačov byl architektem Glasnosti a Perestrojky, politických kroků, které občanům Sovětského svazu, země, kterou americký prezident nazýval Evil Empire (ďábelským imperiem),dal šanci žít svobodně. Michail Grobačov zbořil Berlínskou zeď. Za Gorbačovovy vlády ale také vybuchl reaktor v jaderné elektrárně v Černobylu. Během jeho vlády také zemřelo mnoho občanů pobaltských republik, usilujících o nezávislost, sovětští vojáci brutálně potlačili nespokojenost v Tbilisi a sovětské tanky potlačily pokojné demonstrance v Baku. Za Gorbačovovy éry se zhroutila sovětská říše, což mu neodpustilo mnoho jeho krajanů. S tímto břemenem minulosti dožívá tento osamělý muž (nar. 1931) svá poslední léta v malém domku na předměstí Moskvy.

Napište nám