Matěj Hádek v roli výjimečné osobnosti mistra Jana Husa a slavní synové Karla IV., bratři Václav a Zikmund, ve středověkém dramatu o smyslu pravdy a oběti nejvyšší (2015). Dále hrají: M. Kňažko, J. Dolanský, V. Javorský, M. Dlouhý, P. Lněnička, J. Plouhar, M. Šoposká, P. Špalková, T. Dastlík, P. Štěpán, M. Finger, A. Jastraban, L. Veselý a další. Scénář E. Kantůrková. Hudba M. Kocáb. Kamera V. Smutný. Režie J. Svoboda

Výpravný a filozoficky zaměřený film o posledních letech výjimečné osobnosti, filozofu, učiteli a teologovi, mistru Janu Husovi, o nevšedním osudu, který se uzavřel krutou smrtí upálením na hranici.

Spisovatelka Eva Kantůrková a režisér Jiří Svoboda nás vedou příběhem mistra Jana Husa od počátku XV. století až ke kostnické hranici. Sledujeme myšlenkové a mravní drama, jež předběhlo o celé století zásadní zlom evropského vývoje. Dokážeme dnes pochopit jeho přesvědčení o nezbytnosti respektu k mravnímu imperativu a individuálnímu svědomí, můžeme rozumět Husovu přesvědčení o poselství Krista jako jediného kompasu, který je nadřazen všem mocenským strukturám – světským i církevním?

Dramatický děj je ukotvený ve spletitém střetu názorů, ambicí a mocenských manipulací církevních i světských autorit – krále Václava IV., jeho bratra Zikmunda, arcibiskupa Zbyňka a tří papežů, kteří si dělají nárok na pastýřský stolec a z toho titulu i na odváděné daně. Západní církev prochází těžkou mocenskou i mravní krizí. Jan Hus, kněz a Mistr Karlovy university, pociťuje spoluzodpovědnost za osud rozštěpené církve ve vztahu k věřícím a dospěje k přesvědčení, že jedinou cestou je víra v živého Krista a jeho učení. Volá po mravnosti těch, kteří mají být věřícím duchovními pastýři.

V hlavní roli výpravného historického snímku exceluje Matěj Hádek, vedle něj uvidíme Vladimíra Javorského, Jana Dolanského, Milana Kňažka, Mariku Šoposkou a mnoho dalších skvělých herců.

Stopáž144 minut
Rok výroby 2015
 D ST AD HD
ŽánrFilm 15+