Matěj Hádek v roli výjimečné osobnosti Mistra Jana Husa a synové Karla IV., bratři Václav a Zikmund, ve středověkém dramatu o smyslu pravdy a oběti nejvyšší. Premiéra druhé části třídílného filmu České televize o jednom z nejvýznamnějších Čechů historie. Dále hrají: V. Javorský, J. Dolanský, T. Dastlík, J. Plouhar, M. Šoposká, P. Špalková, M. Kňažko, M. Dlouhý V. Neužil, P. Stach, A. Jastraban a další. Scénář E. Kantůrková. Hudba M. Kocáb. Kamera V. Smutný. Režie J. Svoboda

Pořad bylo možné přehrát do 29. 6. 2015
Video není k dispozici

Balatzar Cossa se stává „vzdoropapežem“ Janem XXIII. Jan Hus odsoudil odpustkovou papežovu bulu a papeže nazval Antikristem. Kupčení s odpustky způsobilo velkou vlnu nevole věřících a pro výstrahu ostatním byli popraveni tři rebelové.

Rozhořčená reakce Jana Husa na jejich popravu přivolala na betlémského kazatele vyhoštění z církve. Jan Hus se stal psancem, i pouhý kontakt s ním ohrožoval jeho bližní, a musel opustit Prahu. Ani doma, v Husinci, však nebyl v bezpečí. Přijal pozvání Jindřicha Lefla a odjel na jeho hrad, kde se mohl ukrýt. Tam ho navštívil Zikmundův posel Jan z Chlumu se vzkazem, aby Hus odjel do Kostnice, kde bude mít šanci se ze svého obvinění hájit. Královský glejt mu měl zajistit nejen osobní bezpečí, ale také možnost vystoupit s disputací před kostnickým koncilem.

Hus souhlasil, nechtěl dál žít v ústraní, jako kazatel chtěl plnit své poslání, lidem vykládat pravdu písma. Věděl, že se do Kostnice sjela církevní elita a doufal, že všichni nebudou k jeho pravdě hluší. Že by si Zikmund neuvědomil, že papež nepodléhá světské moci, tedy králi?

Hus nebyl v Kostnici přijat jako host koncilu, ale jako kacíř, který se těžce provinil proti církvi a její jednotě. Kostnický biskup ho zavřel do vězení a koncil ustanovil komisi, která měla posoudit Husovo kacířství. Členem komise byl také Štěpán Páleč a zoufalý Hus se k němu obrátil s nadějí, že konečně bude vypovídat někdo z jeho přátel. Zjištění, že Štěpán Páleč patří k hlavním žalobcům a že zfalšoval Husův spis, aby ho mohl obvinit z kacířství, mu vzalo poslední zbytky naděje i síly.

Stopáž82 minut
Rok výroby 2015
 P D ST AD HD
ŽánrSeriál