Všechny tváře českého baroka. Monumentální kláštery, honosné zámky, aleje i staré cesty plné symbolismu fascinující epochy.

Přehled dílů

11 dostupných
Stopáž27 minut

1/11 Barokní šálení

Úvodní díl představuje témata všech následujících dílů, která jsou zároveň uspořádána od nejstarších manýristických památek k vrcholně barokním.

9. 1. 2020 na ČT2
Stopáž26 minut

2/11 Rody

Šlechtické rody sehrály v rozvoji našich zemí zásadní roli. Napříč generacemi budovaly a rozvíjely své statky, aby mohla vzniknout velkolepá díla, která dodnes ohromují.

16. 1. 2020 na ČT2
Stopáž27 minut

3/11 Mistři

Architekti a stavitelé ve své práci vycházeli ze zadání majitelů, ale obtiskli do ní i sami sebe. Ti nejlepší mají jedno společné: jejich dílo promlouvá i dnes.

23. 1. 2020 na ČT2
Stopáž27 minut

4/11 Santini

Nejznámější barokní architekt z Čech se proslavil originálním přístupem k architektuře, kterou pojal jako jeden velký optický klam, do nějž dokázal ukrýt mnoho symbolů, odkazů i myšlenek. Architekt – filosof a ilusionista.

29. 4. 2023 na ČT2
Stopáž26 minut

5/11 Kláštery

Za kolonizací středověké krajiny u nás stojí z velké části různé řády. Mniši byli často prvními lidmi, kteří přišli do liduprázdných koutů země, aby ji krok za krokem zúrodnili a vytvořili tím podmínky pro její trvalé osídlení.

6. 2. 2020 na ČT2
Stopáž27 minut

6/11 Zámky

Za kolonizací středověké krajiny u nás stojí z velké části různé řády. Mniši byli často prvními lidmi, kteří přišli do liduprázdných koutů země, aby ji krok za krokem zúrodnili a vytvořili tím podmínky pro její trvalé osídlení.

13. 2. 2020 na ČT2
Stopáž27 minut

7/11 Kostely

Kostely jsou pravděpodobně nejtypičtějšími stavbami naší krajiny. Dnes je vnímáme spíše jako turistické cíle nebo je bez povšimnutí míjíme – možná i proto, jak působí zevnitř. Ale jak je vnímali naši předkové, co pro ně kostelní prostor znamenal?

30. 4. 2023 na ČT2
Stopáž27 minut

8/11 Zahrady a komponované krajiny

Ze slavných barokních zahrad a komponovaných krajin toho moc nezůstalo, ale i z fragmentů lze vyčíst, jakou silou působily na lidi. Příroda, ukázněná v řádu barokních os, dovede člověku odpovědět na ty nejpodstatnější otázky o životě.

1. 5. 2023 na ČT2
Stopáž26 minut

9/11 Města

Přestože je nějaká barokní památka snad v každé obci, skutečných barokních měst u nás vzniklo jen pár. Zato jinde v Evropě vznikla skutečně pozoruhodná barokní sídla.

5. 3. 2020 na ČT2
Stopáž27 minut

10/11 Venkov

Venkovskou krajinu proměnilo baroko tak výrazným způsobem a natolik suverénně, že se dá říci, že vlastně stále žijeme do značné míry v krajině barokní. Světoznámým fenoménem je tzv. jihočeský selský barok s výstavnými štíty měšťanských domů.

12. 3. 2020 na ČT2

Napište nám