Od travnaté louky k supermoderní letecké křižovatce. Proměny pražského letiště během osmi desítek let jeho existence v dokumentu, který je zároveň sondou do zákulisí fungování současného letištního provozu.

Jako největší a nejmodernější vzdušný přístav republiky oslavoval dobový tisk v roce 1937 nově otevřené letiště v pražské Ruzyni. Tato slova zůstala pravdivá i po osmdesáti letech, letiště ale mezitím muselo projít razantní proměnou. Travnatá plocha s odbavovací halou a nezbytným zázemím označovaná jako letecké nádraží se s rozvojem letecké dopravy postupně měnila ve složitý komplex. Odmrazování letadel, údržba drah, nákladní provoz, opravy letadel… Řada činností zůstává očím běžného cestujícího skryta. Dokument nahlíží do zákulisí současného letištního provozu a zároveň ukazuje, jak rostoucí nároky letecké dopravy ovlivňovaly podobu pražského letiště během osmdesáti let jeho existence.

Napište nám