V roce 1621 popravili sedmadvacet vůdců českého stavovského povstání. Právníka a stoupence Jednoty bratrské, pana Fruweina z Podolí, už však kat života zbavit nemohl.
Režie: Václav Křístek. Scénář: Marie Koldinská. Hrají: Lukáš Příkazký, Igor Bareš, Pavel Batěk, Jan Vondráček a další.
Martin Fruwein osmadvacátý odsouzený

21. června 2021 uplyne přesně 400 let od popravy dvaceti sedmi českých pánů na Staroměstském náměstí. Tato událost, která patří k základnímu učivu a znalostem české historie, se stala námětem pro řadu knih i tématem pro různá filmová zpracování. Česká televize si pro připomenutí kulatého výročí vybrala osobnost, která byla rovněž odsouzena, ale k její popravě v rámci staroměstské exekuce nedošlo. Touto osobností byl měšťan a později rytíř Martin Fruwein z Podolí. Tento elitní právník doby předbělohorské byl osobností, která byla všude tam, kde se dělo něco politicky důležitého. On byl autorem apologie, obranného spisu, který celé Evropě měl vysvětlit, proč české stavy přistoupily k defenestraci Martinice a Slavaty. Martin Fruwein byl po Bílé Hoře velmi brutálně zmučen. Po svém odsouzení k smrti na Staroměstském náměstí si uvědomil, že by podruhé už neunesl extrémní dávku bolesti a podařilo se mu uniknout sebevraždou. Proto je dnes v dlažbě Staroměstského náměstí dvacet sedm křížů a ne dvacet osm. Dokument Martin Fruwein – osmadvacátý odsouzený je dokument, který šesti pečlivě vybranými hranými scénami vysvětlí celou problematiku předbělohorské politiky a ukáže na základě současných moderních historických bádání, proč muselo zákonitě k této osudové události dojít.

Režie: Václav Křístek. Scénář: Marie Koldinská. Hrají: Lukáš Příkazký, Igor Bareš, Pavel Batěk, Jan Vondráček a další.

Napište nám