Kde jsem:

Plánovaná jednání Rady ČT

Jednání Rady ČT budou probíhat v těchto termínech:

Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
17. 4. 2024
15. 5. 2024
19. 6. 2024
17. 7. 2024
28. 8. 2024
18. 9. 2024
16. 10. 2024
20. 11. 2024
11. 12. 2024

Termín jednání se může změnit. Prosíme sledujte aktuální pozvánku.

Ostatní — Archiv — Dokumenty — Rada ČT — Česká televize

Rada České televize

Rada České televize

  • Rada České televize je podle zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, v platném znění, orgánem, jímž se uplatňuje právo veřejnosti na kontrolu činnosti ČT
  • Rada má osmnáct členů, které volí a odvolává Poslanecká sněmovna a Senát, a to tak, aby v ní byly zastoupeny významné regionální, politické, sociální a kulturní názorové proudy.

Starší dokumenty

Dopis Radě ČT od Vlastimila Ježka ve věci výběrového řízení na ředitele TS Brno

Dlouhodobé plány programového, technického, personálního a ekonomického rozvoje České televize na roky 2011–2015

Dlouhodobé plány programového, technického a ekonomického rozvoje České televize na roky 2006–2010

Zpráva o naplňování Kodexu České televize

Průběh kontrolních akcí + závěry

Archiv a programové fondy České televize

Zpráva k plnění zákonných ustanovení stran archivu, podpory filmové tvorby a vysílání domácí a zahraniční tvorby. (viz usnesení č. 124/09/04 a 175/12/04)

Vyjádření předsedy Rady ČT k vysílání přímého přenosu odvolacího řízení v kauze Karla Srby ze dne 29. 10. 2003

Požadavky Stálé komise pro sdělovací prostředky PSP ČR ze dne 5. 12. 2002

Programová strategie (142 kB)
ze dne 25. 9. 2002

Koncepce zpravodajství (245 kB) ČT

Zadávací dokumentace výběrového řízení na generálního ředitele ČT (50 kB)

Stanovisko k pořadu Chapadla korupce (156 kB),
které pro Radu vypracovalo Centrum pro mediální studia FSV UK

Srovnávací výzkum 1997 - 2000
1. část (1,72 MB), 2. část (473 kB)

Dušan Chmelíček (96 kB)
po čtyřech měsících hodnotí plnění svého projektu

projekt Mgr. Dušana Chmelíčka, (162 kB)
kterým se ucházel o funkci ředitele ČT - "Česká televize v roce 2000 a nejblíže následujících letech"

Kritéria Rady ČT k zadávání posudků (65 kB)
na jednotlivé pořady a výběru nezávislých posuzovatelů

Projekt Jakuba Puchalského (172 kB),
kterým se ucházel o funkci ředitele ČT Praha a jeho úvodní slovo (pdf 80 kB), které pronesl při příležitosti nástupu do této funkce.

Výběrové řízení na generálního ředitele ČT 2009

Právní analýza

Pracovněprávní aspekty volby generálního ředitele ČT

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na Generálního ředitele ČT

Seznam kandidátů do výběrového řízení na GŘ ČT

TS Brno

Výsledek hospodářské kontroly v TS Brno

Souhrnná závěrečná zpráva o kontrolních akcích v TS Brno

Výsledky inventarizací ve skladech výpravných prostředků ze dne 30. 3. 2004

Informace pro Radu ČT (24. 4. 2003)

Závěrečná souhrnná zpráva o kontrolních akcích v TS Brno, navazující na informaci pro Radu ČT ze dne 24. 4. 2003 (28. 9. 2003)

Informace Brno - III.část, navazující na informaci pro Radu ČT ze dne 24. dubna 2003 a 28. září 2003 (28. 12. 2003), související tisková zpráva na webu ČT.

Prověrka závěru z dílcích zpráv z kontrolní činnosti v TS Brno ze dne 8. 3. 2004