Plánovaná jednání Rady ČT

Jednání Rady ČT budou probíhat v těchto termínech:

Říjen
Listopad
Prosinec
18. 10. 2023
15. 11. 2023
13. 12. 2023

Termín jednání se může změnit. Prosíme sledujte aktuální pozvánku.

Koncepce dalšího rozvoje a fungování České televize jako televize veřejné služby – projekty kandidátů na pozici GŘ – rok 2023 — Volba generálního ředitele ČT — Dokumenty — Rada ČT — Česká televize

Rada České televize

Rada České televize

  • Rada České televize je podle zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, v platném znění, orgánem, jímž se uplatňuje právo veřejnosti na kontrolu činnosti ČT
  • Rada ČT má patnáct členů, které volí a odvolává Poslanecká sněmovna, a to tak, aby v ní byly zastoupeny významné regionální, politické, sociální a kulturní názorové proudy

7. 6. 2023

Ondřej Cón (PDF; 127,6 kB)

Petr Dvořák (PDF; 251,3 kB)

Pavel Hřídel (PDF; 266,7 kB)

Martin Konrád (PDF; 130,0 kB)

Jiří František Potužník (PDF; 639,1 kB)

Jan Souček (PDF; 113,8 kB)

Jan Štern (PDF; 153,4 kB)

Ondřej Vrbík (PDF; 103,2 kB)