Koncepce dalšího rozvoje a fungování České televize jako televize veřejné služby – projekty kandidátů na pozici GŘ – rok 2017 — Volba generálního ředitele ČT — Dokumenty — Rada ČT — Česká televize

Rada České televize

Rada České televize

  • Rada České televize je podle zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, v platném znění, orgánem, jímž se uplatňuje právo veřejnosti na kontrolu činnosti ČT
  • Rada ČT má patnáct členů, které volí a odvolává Poslanecká sněmovna, a to tak, aby v ní byly zastoupeny významné regionální, politické, sociální a kulturní názorové proudy

26. 4. 2017

Alena Dlabačová (PDF; 3,72 MB)

Petr Dvořák (PDF; 6,30 MB)

Gabriela Froňková Dousková (PDF; 649,6 kB)

Martin Konrád (PDF; 5,49 MB)

Tomáš Kopečný (PDF; 859,7 kB)

Karel Novák (PDF; 4,91 MB)

Daniel Petruška (PDF; 2,81 MB)

Jiří František Potužník (PDF; 5,85 MB)

Radoslav Štědroň (PDF; 4,69 MB)

Milan Vacek (PDF; 5,46 MB)

Stanislav Vaněk (PDF; 6,11 MB)

Petr Vinklář (PDF; 3,24 MB)