Materiály projednané Radou — Rada ČT — Česká televize

Rada České televize

Rada České televize

  • Rada České televize je podle zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, v platném znění, orgánem, jímž se uplatňuje právo veřejnosti na kontrolu činnosti ČT
  • Rada ČT má patnáct členů, které volí a odvolává Poslanecká sněmovna, a to tak, aby v ní byly zastoupeny významné regionální, politické, sociální a kulturní názorové proudy

20. 9. 2023

Zpráva o činnosti divize Technika (PDF; 2,19 MB)

23. 8. 2023

Informace o činnosti divize Marketing v roce 2022 (PDF; 2,17 MB)

19. 7. 2023

Zpráva o ČT2 za rok 2022 (PDF; 1,13 MB)

Závěrečná zpráva o programu ČT3 v roce 2022 (PDF; 844,3 kB)

21. 6. 2023

Výroční zpráva o hospodaření České televize v roce 2022 (PDF; 17,50 MB)

17. 5. 2023

Osnova a harmonogram přípravy Výroční zprávy o hospodaření ČT v roce 2022 (PDF; 190,2 kB)

Zpráva o ČT art za rok 2022 (PDF; 1,65 MB)

19. 4. 2023

Zpráva o ČT1 za rok 2022 (PDF; 1,06 MB)

Rozbor předvolebních diskusních pořadů ČT Superdebata a Prezidentský duel 2023 (PDF; 293,8 kB)

Media Tenor - Prezidentské volby 2023 (PDF; 1,01 MB)

Informace o činnosti divize Finance za rok 2022 - oblast Provoz a správa majetku (PDF; 812,5 kB)

22. 3. 2023

Výroční zpráva o činnosti ČT v roce 2022 (PDF; 7,06 MB)

Zpráva o programu ČT24 za rok 2022 (PDF; 505,0 kB)

8. 3. 2023

Hodnocení plnění veřejné služby ČT v roce 2022 (PDF; 2,22 MB)
Posouzení vyváženosti zpravodajských příspěvků (PDF; 3,32 MB)
Analýza inflačních tlaků ve zpravodajství (PDF; 682,6 kB)
Analýza diskuzních pořadů a zpravodajsko-publicistických rozhovorů (PDF; 2,07 MB)
Analýza publicistických pořadů České televize: „Reportéři ČT“ a „168 hodin“ (PDF; 1,91 MB)
Analýza zpravodajství českých televizí a ČRo (PDF; 1,97 MB)
Analýza Superdebaty a Prezidentského duelu (PDF; 1,01 MB)
Analýza živých vstupů z Ukrajiny v pořadu Události ČT (PDF; 356,9 kB)

15. 2. 2023

Informace o soudních sporech a správních řízeních v roce 2021 (PDF; 344,9 kB)

Informace o činnosti divize Vývoj a nová média – oblast Nová média za rok 2021 (PDF; 4,72 MB)

11. 1. 2023

Informace o činnosti úseku obchodu za rok 2021 (PDF; 3,98 MB)

Informace o činnosti divize Výroba za rok 2021 (PDF; 3,80 MB)

7. 12. 2022

Rozpočet České televize na rok 2023 (PDF; 739,3 kB)

Dlouhodobé plány programového, technického, personálního a ekonomického rozvoje České televize na léta 2023–2027 (PDF; 637,7 kB)

16. 11. 2022

Zpráva o programu ČT sport od září 2021 do srpna 2022 (PDF; 371,3 kB)

19. 10. 2022

Zpráva o plnění rozpočtu za 1. pololetí roku 2022 (PDF; 307,2 kB)

Informace o činnosti divize Komunikace a vnější vztahy – kromě oblasti Obchod za rok 2021 (PDF; 13,09 MB)

14. 9. 2022

Zpráva o programu ČT2 za rok 2021 (PDF; 0,96 MB)

13. 9. 2022

Zpráva o činnosti divize Technika za rok 2021 (PDF; 2,82 MB)

Informace o činnosti divize Vývoj a nová média – oblast Vývoj a dramaturgie pořadů v roce 2021 (PDF; 4,70 MB)

20. 7. 2022

Informace o činnosti divize Marketing v roce 2021 (PDF; 3,94 MB)

22. 6. 2022

Výroční zpráva o hospodaření, účetní závěrka a přehled pohledávek a závazků v roce 2021 (PDF; 7,27 MB)

Zpráva o programu ČT1 za rok 2021 (PDF; 0,97 MB)

18. 5. 2022

Zpráva o programu ČTD v roce 2021 (PDF; 1,67 MB)

Zpráva o plnění rozpočtu ČT za rok 2021 (PDF; 683,0 kB)

Osnova a harmonogram přípravy Výroční zprávy o hospodaření ČT v roce 2021 (PDF; 190,0 kB)

Informace o činnosti divize Finance - oblast Provoz a správa majetku 2021 (PDF; 2,42 MB)

13. 4. 2022

Zpráva o programu ČT3 v roce 2021 (PDF; 692,5 kB)

Zpráva o programu ČT art za rok 2021 (PDF; 2,82 MB)

2. 3. 2022

Zpráva o měření veřejné hodnoty vysílání v roce 2021 (PDF; 2,16 MB)

Obsahová analýza 2021 - tornádo (PDF; 1,69 MB)

Obsahová analýza 2021 - kauza Vrbětice (PDF; 1,17 MB)

Media Tenor - ČT zpravodajství 2021 (PDF; 1,97 MB)

Media Tenor - ČT publicistika 2021 (PDF; 1,85 MB)

Media Tenor - ČT diskuse 2021 (PDF; 1,51 MB)

Media Tenor - ČT - Posouzení vyváženosti 2021 (PDF; 3,20 MB)

Analýza předvolebního vysílání České televize (3. 9. – 8. 10. 2021) (PDF; 4,46 MB)

16. 2. 2022

Dlouhodobé plány programového, technického, personálního a ekonomického rozvoje České televize na léta 2022–2026 (PDF; 536,6 kB)

Zpráva o programu ČT24 za rok 2021 (PDF; 463,8 kB)
Předvolební a volební vysílání ČT24 (2021) (PDF; 394,7 kB)
Přehled pořadů ČT24 (2021) (PDF; 64,8 kB)

12. 1. 2022

Informace o shrnutí přechodu ČT na DVB-T2 (2019-2021) (PDF; 950,1 kB)

Rozpočet České televize na rok 2022 (PDF; 645,0 kB)

8. 12. 2021

Informace o činnosti divize Vývoj a nová média - oblast Nová média (2020) (PDF; 4,75 MB)

Informace o činnosti divize Vývoj a nová média – oblast Vývoj a dramaturgie pořadů (PDF; 8,45 MB)

19. 11. 2021

Informace o činnosti divize Komunikace a vnější vztahy – kromě oblasti Obchod (2020) (PDF; 12,91 MB)

10. 11. 2021

Zpráva o programu ČT sport za období 1. 1. – 31. 8. 2021 (PDF; 291,9 kB)
Archiv a dokumentarni tvorba 2021 (PDF; 117,0 kB)
Vzdělávání ve vysílání ČT sport (PDF; 112,0 kB)
ČT sport – Tabulky se sledovaností pořadů (PDF; 157,1 kB)

20. 10. 2021

Informace o činnosti divize Výroby za rok 2020 (PDF; 6,03 MB)

Informace o činnosti úseku obchodu za rok 2020 (PDF; 2,90 MB)

30. 9. 2021

Zpráva o plnění rozpočtu za 1. pololetí 2021 (PDF; 314,8 kB)

Zpráva o činnosti divize Technika (2020) (PDF; 757,4 kB)

Informace o soudních sporech a správních řízeních (2020) (PDF; 313,3 kB)

21. 7. 2021

Informace o činnosti divize Marketing (2020) (PDF; 5,16 MB)

23. 6. 2021

Výroční zpráva o hospodaření České televize v roce 2020 (PDF; 9,55 MB)

Zpráva o programu ČT1 v roce 2020 (PDF; 970,4 kB)

19. 5. 2021

Návrh osnovy Výroční zprávy o hospodaření České televize v roce 2020 (PDF; 182,3 kB)

Zpráva o plnění rozpočtu a hospodaření za rok 2020 (PDF; 443,1 kB)

Zpráva o ČT2 za rok 2020 (PDF; 0,97 MB)

Zpráva o programu ČT art v roce 2020 (PDF; 2,50 MB)

Zpráva o programu ČT :D v roce 2020 (PDF; 2,01 MB)

Postup Rady České televize při vyřizování podnětů a stížností adresovaných Radě České televize (PDF; 240,4 kB)

7. 4. 2021

Zprava o programu ČT24 v roce 2020 (PDF; 522,4 kB)

Zpráva o činnosti úseků IT, Provoz a Správa budov a Autoprovoz (2020) (PDF; 387,4 kB)

24. 3. 2021

Zpráva o programu ČT sport za 2. pololetí roku 2020 (PDF; 316,4 kB)

Zpráva o programu ČT3 v roce 2020 (PDF; 699,3 kB)

Výroční zpráva o činnosti České televize v roce 2020 (PDF; 6,50 MB)

10. 2. 2021

Zpráva o měření veřejné hodnoty vysílání v r. 2020 (PDF; 2,59 MB)
Analýza mediální reprezentace téma covid19 a vyhlášení nouzového stavu (PDF; 9,25 MB)
Posouzení vyváženosti zpravodajských příspěvků v roce 2020 (PDF; 2,93 MB)
Analýza alarmingu ve zpravodajství o covidu-19 (PDF; 0,97 MB)
Analýza diskuzních pořadů a zpravodajsko-publicistických rozhovorů (rok 2020) (PDF; 2,29 MB)
Srovnávací analýza zpravodajských pořadů Události ČT a vybraných zahraničních relací k intenzitě medializace onemocnění covid-19 (PDF; 478,6 kB)
Analýza publicistických pořadů České televize Reportéři ČT a 168 hodin (PDF; 2,01 MB)
Analýza zpravodajství českých televizí a ČRo (rok 2020) (PDF; 1,99 MB)
Analýza předvolebních debat (superdebata, 1. října 2020) (PDF; 464,9 kB)
Analýza předvolebních debat (září 2020) (PDF; 1,36 MB)
Obsahová analýza pokrytí předvolební kampaně v USA 2020 ve zpravodajských a publicistických relacích ČT a komparace hlavních zpravodajských relací ČT, TV Nova a TV Prima (PDF; 1,58 MB)

Informace o činnosti divize Nových médií (PDF; 4,61 MB)

13. 1. 2021

Informace o činnosti divize Vývoje pořadů a programových formátů za 1. pol. 2020 (PDF; 5,62 MB)

Informace o DVB-T2 a postupu digitalizace ČT (PDF; 638,4 kB)

16. 12. 2020

Rozpočet České televize na rok 2021 (PDF; 653,4 kB)

Informace o činnosti divize Výroby za rok 2019 (PDF; 5,12 MB)

25. 11. 2020

Úprava rozpočtu České televize na rok 2020 v souvislosti s dopady epidemie COVID-19 (PDF; 202,6 kB)

Dlouhodobé plány programového, technického, personálního a ekonomického rozvoje České televize na léta 2020–2024 (PDF; 524,8 kB)

11. 11. 2020

Informace o činnosti úseku komunikace a vnějších vztahů za rok 2019 (PDF; 13,72 MB)

21. 10. 2020

Informace o činnosti úseku marketingu a self promotion (PDF; 4,29 MB)

23. 9. 2020

Zpráva o plnění rozpočtu a hospodaření za 1. pololetí 2020 (PDF; 277,9 kB)

Informace o činnosti úseku obchodu za rok 2019 (PDF; 3,44 MB)

9. 9. 2020

Analýza zpravodajství českých televizí a ČRo (1. pololetí 2020) (PDF; 1,50 MB)

Analýza publicistických pořadů České televize „Reportéři ČT“ a „168 hodin“ (1. pololetí 2020) (PDF; 1,72 MB)

Analýza diskuzních pořadů a zpravodajsko-publicistických rozhovorů (1. pololetí 2020) (PDF; 1,47 MB)

Posouzení vyváženosti zpravodajských příspěvků v 1. pololetí roku 2020 (PDF; 1,83 MB)

Analýza mediální reprezentace tématu COVID19 (PDF; 9,25 MB)

Informace o činnosti ČT v mezinárodních institucích a projektech za rok 2019 (PDF; 246,0 kB)

Zpráva o měření veřejné hodnoty vysílání za 1. pol. r. 2020 (PDF; 2,31 MB)

26. 8. 2020

Podzimní vysílací schéma ČT1 2020 (PDF; 164,4 kB)
Schéma (PDF; 689,1 kB)

Podzimní vysílací schéma ČT2 2020 (PDF; 222,7 kB)
Schéma (PDF; 0,96 MB)

Podzimní vysílací schéma ČT art 2020 (PDF; 209,7 kB)
Schéma (PDF; 883,7 kB)

Podzimní vysílací schéma ČT:D 2020 (PDF; 115,7 kB)
Schéma (PDF; 1,75 MB)

Zpráva o stavu, změnách a rozvoji kanálu ČT24 za 1. pololetí roku 2020 (PDF; 530,2 kB)

Zpráva o programu ČT sport za 1. pololetí roku 2020 (PDF; 404,7 kB)
Přesuny sportovních pořadů v důsledku koronavirové krize (PDF; 103,5 kB)
Pořady Archivu D a Archivu Z (PDF; 238,9 kB)
Vzdělávání ve vysílání ČT sport (PDF; 103,5 kB)
Náklady středisek ČT sport za 1. pololetí 2020 v porovnání s 1. pololetím 2019 (PDF; 156,1 kB)

22. 7. 2020

Zpráva o vzdělávání ve vysílání ČT za rok 2019 (PDF; 1,41 MB)

Zpráva o stavu a rozvoji technologií v roce 2019 (PDF; 2,93 MB)

24. 6. 2020

Výroční zpráva o hospodaření České televize v roce 2019 (PDF; 10,96 MB)

3. 6. 2020

Průběžná zpráva o změnách v rozpočtu České televize na rok 2020 (PDF; 147,2 kB)

Zpráva o programu ČT1 za rok 2019 (PDF; 0,97 MB)

Zpráva o programu ČT2 za rok 2019 (PDF; 1,11 MB)

20. 5. 2020

Zpráva o ČT art za rok 2019 (PDF; 2,41 MB)

29. 4. 2020

Zrpáva o ČT :D za rok 2019 (PDF; 1,70 MB)

Návrh osnovy výroční zprávy o hospodaření České televize v roce 2019 (PDF; 180,7 kB)

Průběžná zpráva o změnách v rozpočtu ČT na rok 2020 (PDF; 155,8 kB)

Informace Právního úseku ČT o soudních sporech a správních řízení v r. 2019 (PDF; 10,46 MB)

15. 4. 2020

Informace o činnosti divize Vývoj pořadů a programových formátů za 2. pololetí roku 2019 (PDF; 10,20 MB)

4. 3. 2020

Dlouhodobé plány programového, technického, personálního a ekonomického rozvoje České televize na léta 2020–2024 (PDF; 465,4 kB)

Zpráva o stavu, změnách a rozvoji kanálu ČT24 za 2. pololetí roku 2019 (PDF; 1,18 MB)

Programové schéma ČT1 – jaro 2020 (prime-time) (PDF; 546,7 kB)

Programové schéma ČT2 – jaro 2020 (prime-time) (PDF; 1,23 MB)

Programové schéma ČT art – jaro 2020 (PDF; 755,0 kB)

Programové schéma ČT Déčko – jaro 2020 (PDF; 267,9 kB)

19. 2. 2020

Rozpočet České televize na rok 2020 (PDF; 501,5 kB)

Zpráva o měření veřejné hodnoty vysílání za rok 2019 (PDF; 2,51 MB)

Posouzení vyváženosti zpravodajských příspěvků v roce 2019 (PDF; 2,82 MB)

Analýza zpravodajství českých televizí a ČRo za rok 2019 (PDF; 1,65 MB)

Analýza diskuzních pořadů a zpravodajsko-publicistických rozhovorů za rok 2019 (PDF; 1,58 MB)

Analýza publicistických pořadů České televize „Reportéři ČT“ a „168 hodin“ (PDF; 1,66 MB)

Analýza mediální reprezentace tématu „církevní restituce“ v roce 2019 (PDF; 1,43 MB)

Analýza mediální reprezentace tématu „Huawei“ v roce 2019 (PDF; 1,36 MB)

Analýza mediální reprezentace tématu „modernizace D1“ ve vybraných pořadech ČT1 a ČT24 (PDF; 713,1 kB)

Analýza reprezentace kauzy Brexit v září a říjnu 2019 ve vybraných pořadech ČT1 a ČT24 (PDF; 1,89 MB)

5. 2. 2020

Zpráva o programu ČT sport za 2. pololetí roku 2019 (PDF; 1,18 MB)

8. 1. 2020

Informace o činnosti úseku Nová média v roce 2019 (PDF; 2,57 MB)

11. 12. 2019

Statut České televize – aktualizovaný materiál pro RČT (PDF; 327,4 kB)

Informace o DVB-T2 a postupu digitalizace v ČT (PDF; 1,02 MB)

20. 11. 2019

Informace o činnosti divize Vývoje pořadů a progrových formátů za 1. pololetí 2019 (PDF; 4,52 MB)

Informace o činnosti divize Výroby za rok 2018 a v 1. pololetí 2019 (PDF; 8,46 MB)

6. 11. 2019

Informace o činnosti úseku marketing a self promotion v roce 2018 (PDF; 3,63 MB)

Analýza mediální reprezentace tématu „modernizace D1“ v roce 2019 (PDF; 713,1 kB)

Analýza mediální reprezentace tématu „Huawei“ v roce 2019 (PDF; 1,36 MB)

Posouzení vyváženosti zpravodajských příspěvků v 1. pololetí roku 2019 (PDF; 2,06 MB)

Analýza diskuzních pořadů a zpravodajsko-publicistických rozhovorů (1. pololetí 2019) (PDF; 1,88 MB)

Analýza publicistických pořadů České televize „Reportéři ČT“ a „168 hodin“ (1. pololetí 2019) (PDF; 1,60 MB)

Analýza zpravodajství českých televizí a ČRo (1. pololetí 2019) (PDF; 1,58 MB)

Zpráva o měření veřejné hodnoty vysílání za 1. pololetí 2019 (PDF; 1,80 MB)

2. 10. 2019

Zpráva o plnění rozpočtu za 1. pololetí 2019 (PDF; 534,8 kB)

Informace o činnosti úseku komunikace a vnějších vztahů (PDF; 14,02 MB)

18. 9. 2019

Informace o činnosti úseku obchodu za rok 2018 (PDF; 3,37 MB)

4. 9. 2019

Zpráva o stavu, změnách a rozvoji ČT24 za 1. pololetí roku 2019 (PDF; 1,00 MB)

Programové schéma ČT1 – podzim 2019 (PDF; 777,1 kB)

Programové schéma ČT2 – podzim 2019 (PDF; 930,5 kB)

Programové schéma ČT :D – podzim 2019 (PDF; 251,4 kB)

Programové schéma ČT art – podzim 2019 (PDF; 532,8 kB)

21. 8. 2019

Zpráva o programu ČT sport za 1. pololetí roku 2019 (PDF; 782,4 kB)

Informace o činnosti ČT v mezinárodních institucích a projektech v r. 2018 (PDF; 939,8 kB)

24. 7. 2019

Zpráva o stavu a rozvoji technologií a APF v r. 2018 (PDF; 3,15 MB)

Zpráva o programu ČT2 v roce 2018 (PDF; 1,58 MB)

26. 6. 2019

Zpráva o programu ČT1 v roce 2018 (PDF; 1,28 MB)

12. 6. 2019

Zpráva o ČT:D za rok 2018 (PDF; 2,45 MB)

15. 5. 2019

Zpráva o vzdělávání ve vysílání ČT za rok 2018 (PDF; 1,68 MB)

Zpráva o ČT art za rok 2018 (PDF; 1,45 MB)

24. 4. 2019

Informace o činnosti divize Vývoje pořadů a programových formátů za 2. pol. r. 2018 (PDF; 4,76 MB)

10. 4. 2019

Návrh osnovy výroční zprávy o hospodaření České televize v roce 2018 (PDF; 510,4 kB)

27. 3. 2019

Informace o stavu soudních sporů a správních řízení za rok 2018 (PDF; 6,80 MB)

13. 3. 2019

Zpráva o plnění rozpočtu za rok 2018 (PDF; 684,0 kB)

27. 2. 2019

Hodnocení veřejné služby za rok 2018 (PDF; 2,46 MB)

Zpráva o stavu, změnách a rozvoji kanálu ČT24 za 2. pol. 2018 (PDF; 1,04 MB)

Analýza zpravodajství českých televizí a ČRo (rok 2018) (PDF; 1,59 MB)

Posouzení vyváženosti zpravodajských příspěvků v roce 2018 (PDF; 2,31 MB)

Analýza diskusních pořadů (rok 2018) (PDF; 1,46 MB)

Analýza publicistických pořadů Reportéři ČT a 168 hodin (PDF; 1,25 MB)

Analýza mediální reprezentace tématu vládní krize v roce 2018 (PDF; 1,34 MB)

Analýza mediální reprezentace kauzy H-Systemu ve vysílání vybraných pořadů ČT1 a ČT24 (PDF; 2,33 MB)

6. 2. 2019

Programové schéma ČT1 2019 (PDF; 879,3 kB)

Programové schéma ČT2 2019 (PDF; 930,6 kB)

Programové schéma ČT24 2019 (PDF; 355,9 kB)

Programové schéma ČT sport 2019 (PDF; 369,6 kB)

Programové schéma ČT :D 2019 (PDF; 192,2 kB)

Programové schéma ČT art 2019 (PDF; 523,8 kB)

Zpráva o programu ČT sport za 2. pololetí roku 2018 (PDF; 736,0 kB)

23. 1. 2019

Zpráva o činnosti provozu v r. 2018 (PDF; 1,03 MB)

9. 1. 2019

Zpráva o činnosti divize Nových médií (PDF; 1,69 MB)

12. 12. 2018

Rozpočet na rok 2019 (PDF; 884,4 kB)

Informace o činnosti ČT v mezinárodních institucích a projektech v r. 2017 (PDF; 730,9 kB)

21. 11. 2018

Informace o DVB-T2 a postupu digitalizace v ČT (PDF; 1,07 MB)

Informace o činnosti divize Vývoje pořadů a programových formátů za 1. pololetí roku 2018 (PDF; 3,99 MB)

7. 11. 2018

Informace o činnosti úseku marketingu a self promotion v r. 2017 (PDF; 3,64 MB)

Informace o činnosti úseku komunikace a vnějších vztahů v r. 2017 (PDF; 9,84 MB)

Informace o činnosti divize Výroby za rok 2017 a 1. pololetí 2018 (PDF; 4,89 MB)

10. 10. 2018

ČT 1 – schéma podzim 2018 (PDF; 457,5 kB)

ČT2 – schéma podzim 2018 (PDF; 1,00 MB)

ČT24 – schéma podzim 2018 (PDF; 349,1 kB)

ČT sport – schéma podzim 2018 (PDF; 176,5 kB)

ČT:D – schéma podzim 2018 (PDF; 266,9 kB)

ČT art – schéma podzim 2018 (PDF; 521,9 kB)

26. 9. 2018

Zpráva o stavu, změnách a rozvoji ČT24 za 1. pol. 2018 (PDF; 974,4 kB)

Informace o činnosti Úseku obchodu za rok 2017 (PDF; 3,30 MB)

12. 9. 2018

Zpráva o programu ČT sport za 1. pololetí roku 2018 (PDF; 761,9 kB)

22. 8. 2018

Zpráva o plnění rozpočtu za 1. pololetí 2018 (PDF; 532,9 kB)

Hodnocení plnění veřejné služby 1. pol. 2018 (PDF; 2,40 MB)

Posouzení vyváženosti zpravodajských příspěvků v 1. pololetí roku 2018 (PDF; 1,52 MB)

Analýza zpravodajství českých televizí a ČRo v 1. pololetí roku 2018 (PDF; 1,48 MB)

Analýza diskuzních pořadů a zpravodajsko-publicistických rozhovorů (PDF; 1,85 MB)

Analýza publicistických pořadů České televize „Reportéři ČT“ a „168 hodin“ (PDF; 1,56 MB)

Analýza zastoupení regionů ve zpravodajství České televize (PDF; 1,13 MB)

Analýza mediální reprezentace tématu Vražda novináře Jána Kuciaka (PDF; 1,56 MB)

Analýza mediální reprezentace tématu Pracovní tábor v Letech (PDF; 1,27 MB)

25. 7. 2018

Zpráva o stavu a rozvoji technologií a archivu (APF) (PDF; 3,09 MB)

30. 5. 2018

Zpráva o vzdělávání ve vysílání ČT v roce 2017 a širší vzdělávací aktivity ČT (PDF; 2,18 MB)

16. 5. 2018

Zpráva o programu ČT1 za rok 2017 (PDF; 963,6 kB)

Zpráva o programu ČT2 za rok 2017 (PDF; 1,12 MB)

25. 4. 2018

Zpráva o ČT art za rok 2017 (PDF; 1,54 MB)

11. 4. 2018

Zpráva o plnění rozpočtu a hospodaření za rok 2017 (PDF; 528,5 kB)

Zpráva o ČT :D za rok 2017 (PDF; 1,58 MB)

28. 3. 2018

Osnova Výroční zprávy o hospodaření České televize v roce 2017 (PDF; 440,3 kB)

Informace o činnosti divize Vývoj pořadů a programových formátů za 2. pololetí roku 2017 (PDF; 3,88 MB)

14. 3. 2018

Informace o vedení soudních a správních řízení za rok 2017 (PDF; 6,56 MB)

Analýza programu ČT sport za rok 2017 (PDF; 898,9 kB)

28. 2. 2018

Zpráva o stavu změnách a rozvoji TV kanálu ČT24 za 2. pol. 2017 (PDF; 1,05 MB)

Zpráva o předvolebním a volebním vysílání ČT v souvislosti s volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 20. 10. – 21. 10. 2017 (PDF; 523,3 kB)

14. 2. 2018

Hodnocení plnění veřejné služby 2017 (PPTX; 2,59 MB)

Posouzení vyváženosti zpravodajských příspěvků v roce 2017 (PDF; 3,31 MB)

Analýza zpravodajství českých televizí a ČRo (rok 2017) (PDF; 2,24 MB)

Analýza publicistických pořadů České televize „Reportéři ČT“ a „168 hodin“ (rok 2017) (PDF; 1,83 MB)

Analýza diskuzních pořadů a zpravodajsko-publicistických rozhovorů (rok 2017) (PDF; 1,88 MB)

Analýza mediální prezentace tématu Volby do poslanecké sněmovny (PDF; 1,50 MB)

Analýza mediální prezentace tématu Katalánské referendum o nezávislosti (PDF; 1,55 MB)

31. 1. 2018

Informace o činnosti divize Nových médií za rok 2017 (PDF; 2,82 MB)

ČT1 – vysílací schéma – 1. pololetí 2018 (PDF; 384,0 kB)

ČT2 – vysílací schéma – 1. pololetí 2018 (PDF; 707,8 kB)

ČT24 – vysílací schéma – 1. pololetí 2018 (PDF; 342,7 kB)

ČT :D – vysílací schéma – 1. pololetí 2018 (PDF; 425,1 kB)

ČT art – vysílací schéma – 1. pololetí 2018 (PDF; 605,9 kB)

ČT sport – vysílací schéma – 1. pololetí 2018 (PDF; 187,3 kB)

10. 1. 2018

Zpráva o předvolebním a volebním vysílání ČT v souvislosti s volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve dnech 20. – 21. října 2017 (PDF; 578,2 kB)
Analýza Předvolebních debat (PDF; 1,44 MB)
Vyváženost a nestrannost pořadu Superdebata České televize – kvalitativní analýza (PDF; 1,47 MB)
Sociální sítě ČT24 – volby 2017 (PDF; 445,4 kB)

14. 12. 2017

Rozpočet na rok 2018 (PDF; 0,98 MB)

Informace o činnosti divize Výroby za rok 2016 a 1. pololetí 2017 (PDF; 4,41 MB)

29. 11. 2017

Česká televize v letech 2011 až 2017 (PDF; 1,25 MB)

Informace o činnosti divize Vývoje pořadů a programových formátů za 2. pololetí 2016 a 1. pololetí 2017 (PDF; 3,52 MB)

15. 11. 2017

Informace o činnosti úseku marketingu za rok 2016 (PDF; 4,67 MB)

Informace o činnosti úseku komunikace za rok 2016 (PDF; 8,69 MB)

4. 10. 2017

Informace o programovém schématu všech TV kanálů ČT na 2. pol. r. 2017 (PDF; 1,97 MB)
Vysílací schéma programu ČT1 (PDF; 83,8 kB)
Vysílací schéma programu ČT2 (PDF; 136,4 kB)
Vysílací schéma programu ČT24 (PDF; 454,6 kB)
Vysílací schéma programu ČT sport (PDF; 130,0 kB)
Vysílací schéma programu ČT :D (PDF; 345,9 kB)
Vysílací schéma programu ČT art (PDF; 131,3 kB)

13. 9. 2017

Hodnocení plnění veřejné služby za 1. pol. r. 2017 (ZIP; 24,51 MB)
Hodnocení plnění veřejné služby 1. pololetí 2017 (PPTX; 1,25 MB)
Posouzení vyváženosti zpravodajských příspěvků (PDF; 2,34 MB)
Analýza diskuzních pořadů a zpravodajsko-publicistických rozhovorů (PDF; 1,88 MB)
Analýza publicistických pořadů České televize „Reportéři ČT“ a „168 hodin“ (PDF; 1,79 MB)
Analýza zpravodajství českých televizí a ČRo (PDF; 1,88 MB)
Srovnávací analýza zpravodajských pořadů Události ČT, Zeit imBildORF a Wiadomości TVP (PDF; 1,41 MB)
Analýza mediální reprezentace tématu „vládní krize“ ve zpravodajském pořadu Události (DOCX; 7,41 MB)
Analýza mediální reprezentace tématu „Válka v sýrii“ ve zpravodajském pořadu Události (DOCX; 8,16 MB)

Informace o činnosti úseku obchodu za 1. pololetí 2017 (PPTX; 15,31 MB)

23. 8. 2017

Zpráva o plnění rozpočtu za 1. pololetí 2017 (PDF; 535,3 kB)

Zpráva o stavu, změnách a rozvoji TV kanálu ČT24 za 1. pol. roku 2017 (PDF; 810,6 kB)

Zpráva o stavu, změnách a rozvoji TV kanálu ČT24 za 1. pol. roku 2017 – příloha Volební zpravodajství ČT ve službách veřejnosti (PDF; 244,8 kB)

26. 7. 2017

Zpráva o stavu a rozvoji technologií a postupu digitalizace včetně zprávy o činnosti, nákladech a výnosech vynaložených na provoz a rozvoj APF a jeho digitalizaci za rok 2016 (PDF; 3,10 MB)

28. 6. 2017

Zpráva o činnosti a výstupech interního auditu ČT (PDF; 332,4 kB)

14. 6. 2017

Analýza vysílání televizního kanálu ČT2 v roce 2016 (PDF; 1,47 MB)

11. 5. 2017

Analýza vysílání televizního kanálu ČT1 v roce 2016 (PDF; 1,11 MB)

12. 4. 2017

Zpráva o ČT :D za rok 2016 (PDF; 1,65 MB)

29. 3. 2017

Zpráva o plnění rozpočtu za rok 2016 (PDF; 539,2 kB)

Osnova Výroční zprávy o hospodaření za rok 2016 (PDF; 318,4 kB)

Informace o činnosti úseku obchodu za 2. pololetí 2016 (PDF; 3,15 MB)

15. 3. 2017

Zpráva úseku mediálního práva o stavu soudních sporů a správních řízení za r. 2016 (PDF; 4,94 MB)

Zpráva o ČT art za rok 2016 (PDF; 1,85 MB)

Informace o vedení soudních a správních řízení za rok 2016 (PDF; 430,1 kB)

1. 3. 2017

Zpráva o vzdělávání ve vysílání ČT v roce 2016 (PDF; 1,47 MB)

15. 2. 2017

Analýza mediální reprezentace tématu „Brexitu" ve zpravodajském pořadu Události České televize (PDF; 1,12 MB)

Analýza mediální reprezentace tématu „terorismu" ve zpravodajském pořadu Události České televize (PDF; 1,08 MB)

Analýza mediální reprezentace tématu „uprchlíci" ve zpravodajském pořadu Události České televize (PDF; 1,19 MB)

Analýza medializace amerických prezidentských voleb ve vysílání ČT24 ve dnech 8. a 9. listopadu 2016 s detailním zaměřením na pořad Americká volební noc (PDF; 1,35 MB)

Posouzení vyváženosti zpravodajských příspěvků (PDF; 3,05 MB)

Analýza diskuzních pořadů a zpravodajsko-publicistických rozhovorů (PDF; 1,80 MB)

Analýza publicistických pořadů České televize „Reportéři ČT“ a „168 hodin“ (PDF; 1,97 MB)

Analýza zpravodajství českých televizí a ČRo (PDF; 2,16 MB)

Vyjádření k Upozornění RRTV na porušení zákona v pořadu Americká volební noc (PDF; 667,9 kB)

Zpráva o předvolebním a volebním vysílání ČT - Příloha č. 1 (PDF; 767,2 kB)

Zpráva o stavu změnách a rozvoji kanálu ČT24 za 2. pol. 2016 (PDF; 784,9 kB)

Hodnocení plnění veřejné služby v roce 2016 (PDF; 1,62 MB)

1. 2. 2017

Analýza programu ČT sport za r. 2016 (PDF; 771,9 kB)

18. 1. 2017

ČT1 – vysílací schéma – 1. pololetí 2017 (PDF; 381,0 kB)

ČT2 – vysílací schéma – 1. pololetí 2017 (PDF; 0,99 MB)

ČT24 – vysílací schéma – 1. pololetí 2017 (PDF; 238,9 kB)

ČT sport – vysílací schéma – 1. pololetí 2017 (PDF; 121,1 kB)

ČT :D – vysílací schéma – 1. pololetí 2017 (PDF; 194,4 kB)

ČT art – vysílací schéma – 1. pololetí 2017 (PDF; 698,1 kB)

4. 1. 2017

Informace o činnosti úseku Nových médií za rok 2016 (PDF; 21,19 MB)

14. 12. 2016

Rozpočet na rok 2017 (PDF; 758,0 kB)

Závěrečná zpráva o výstavbě TS Brno (PDF; 155,9 kB)

Informace o činnosti úseku marketingu za rok 2015 (PDF; 22,68 MB)

Informace o činnosti úseku komunikace za rok 2015 (PDF; 9,09 MB)

23. 11. 2016

Zpráva o předvolebním a volebním vysílání ČT v souvislosti s volbami do zastupitelstev krajů a Senátu Parlamentu ČR, které se konaly ve dnech 7. a 8. října 2016 (PDF; 871,5 kB)

Krajské volby – Předvolební výzkumy ČT – zhodnocení (PDF; 365,1 kB)

Pořady ke krajským a senátním volbám 2016 (PDF; 1,80 MB)

Analýza předvolebního pořadu Superdebata (PDF; 1,07 MB)

Analýza krajských Předvolebních debat (PDF; 1,66 MB)

Informace o činnosti divize Vývoje pořadů a programových formátů za 2. pololetí 2015 a 1. pololetí 2016 pro Radu České televize (PDF; 2,77 MB)

Informace o činnosti divize Výroby pro Radu České televize za rok 2015 a 1. pololetí 2016 (PDF; 3,59 MB)

9. 11. 2016

Analýza zpravodajství českých televizí a ČRo za 1. pololetí 2016 (PDF; 1,76 MB)

Analýza publicistických pořadů České televize „Reportéři ČT“ a „168 hodin“ za 1. pololetí 2016 (PDF; 1,46 MB)

Analýza diskuzních pořadů a zpravodajsko-publicistických rozhovorů za 1. pololetí 2016 (PDF; 1,82 MB)

Hodnocení plnění veřejné služby za 1. pololetí 2016 (PDF; 1,22 MB)

Zpráva o plnění rozpočtu za 1. pololetí 2016 (PDF; 405,5 kB)

12. 10. 2016

ČT1 - schéma - podzim 2016 (PDF; 344,7 kB)

ČT2 - schéma - podzim 2016 (PDF; 721,2 kB)

ČT24 - schéma - podzim 2016 (PDF; 1,47 MB)

ČT sport - schéma - podzim 2016 (PDF; 585,3 kB)

ČT art - schéma - podzim 2016 (PDF; 377,1 kB)

ČT :D - schéma - podzim 2016 (PDF; 342,0 kB)

Informace o činnosti úseku obchodu za 1. pololetí 2016 (PDF; 3,06 MB)

14. 9. 2016

Zpráva o stavu a rozvoji technologií a postupu digitalizace včetně zprávy o činnosti, nákladech a výnosech vynaložených na provoz a rozvoj APF a jeho digitalizaci (PDF; 886,2 kB)

Dlouhodobé plány programového, technického, personálního a ekonomického rozvoje České televize na léta 2017–2021 (PDF; 947,0 kB)

17. 8. 2016

Zpráva o stavu, změnách a rozvoji TV kanálu ČT24 za 1. pol. roku 2016 - Mimořádné zpravodajství 2016 za 1.pol. (PDF; 302,2 kB)

Zpráva o stavu, změnách a rozvoji TV kanálu ČT24 za 1. pol. roku 2016 včetně Zprávy o činnosti zahraničních zpravodajů za rok 2016 (PDF; 646,6 kB)

Zpráva o postupu výstavby TS Brno (PDF; 645,2 kB)

13. 7. 2016

Analýza televizního kanálu ČT2 v roce 2015 (PDF; 1,00 MB)

22. 6. 2016

Statut ČT – změny od 1. 7. 2016 (PDF; 3,09 MB)

8. 6. 2016

Zpráva o ČT :D za rok 2015 (PDF; 1,29 MB)

25. 5. 2016

Analýza televizního kanálu ČT1 v roce 2015 (PDF; 909,0 kB)

11. 5. 2016

Zpráva o činnosti a výstupech interního auditu ČT (PDF; 549,7 kB)

27. 4. 2016

Zpráva o ČT art za rok 2015 (PDF; 1,53 MB)

13. 4. 2016

Zpráva o vzdělávání ve vysílání ČT v roce 2015 (PDF; 1,20 MB)

Výroční zpráva o hospodaření ČT 2015 – návrh osnovy (PDF; 259,5 kB)

Informace o činnosti úseku obchodu za rok 2015 (PDF; 2,62 MB)

30. 3. 2016

Zpráva o plnění rozpočtu za rok 2015 (PDF; 436,3 kB)

16. 3. 2016

Informace o vedení soudních a správních řízení za rok 2015 – úsek mediálního práva (PDF; 5,40 MB)

Informace o vedení soudních a správních řízení za rok 2015 – právní úsek (PDF; 154,3 kB)

2. 3. 2016

Zpráva o stavu, změnách a rozvoji kanálu ČT24 za 2. pol. 2015 (PDF; 880,2 kB)
Zpráva o stavu, změnách a rozvoji kanálu ČT24 za 2. pol. 2015 – Příloha (XLSX; 37,0 kB)

17. 2. 2016

Hodnocení plnění veřejné služby
Hodnocení plnění veřejné služby 2015 (PDF; 1,31 MB)
Prezentace výsledků expertního posouzení zpravodajství ČT v roce 2015 (PDF; 1,31 MB)
Analýza diskuzních pasáží Událostí, komentářů (PDF; 1,04 MB)
Obsahová analýza uprchlické krize v českých televizních relacích v roce 2015 (PDF; 899,0 kB)
Posouzení vyváženosti zpravodajských příspěvků v roce 2015 (PDF; 2,73 MB)
Analýza diskuzních pořadů a zpravodajsko-publicistických rozhovorů (PDF; 1,16 MB)
Analýza publicistických pořadů České televize „Reportéři ČT“ a „168 hodin“ (PDF; 1,35 MB)
Analýza zpravodajství českých televizí a ČRo (PDF; 1,51 MB)

Analýza ČT sport
Analýza programu ČT sport za rok 2015 (PDF; 561,3 kB)
Analýza programu ČT sport za rok 2015 – programová skladba (PDF; 242,5 kB)

3. 2. 2016

Vyjádření ČT k návrhu poslanců, kterým se mění zákon o rozhlasových a televizních poplatcích (PDF; 0,97 MB)

Zákon č. 348_2005 Sb. o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně některých zákonů (PDF; 74,1 kB)

Poslanecký návrh – změna zákona o poplatcích (PDF; 492,5 kB)

Vysílací schémata – jaro 2016
ČT1 (PDF; 98,2 kB)
ČT2 (PDF; 214,1 kB)
ČT24 (PDF; 356,7 kB)
ČT sport (PDF; 138,5 kB)
ČT :D (PDF; 253,3 kB)
ČT art (PDF; 214,9 kB)

Presskit – Jaro 2016 v České televizi (PDF; 3,03 MB)

13. 1. 2016

Zpráva o činnosti úseku Nových médií (PDF; 684,9 kB)

16. 12. 2015

Rozpočet ČT na rok 2016 (PDF; 726,7 kB)

25. 11. 2015

Zpráva o postupu výstavby TS Brno (PDF; 172,4 kB)

11. 11. 2015

Zpráva o vymáhání televizních poplatků za 1. pololetí roku 2015 (PDF; 486,1 kB)

7. 10. 2015

Informace o měření veřejné hodnoty vysílání za 1. pol. roku 2015 – Analýza zpravodajství českých televizí a ČRo (PDF; 1,45 MB)

Informace o měření veřejné hodnoty vysílání za 1. pol. roku 2015 – Analýza publicistických pořadů České televize „Reportéři ČT“ a „168 hodin“ (PDF; 1,22 MB)

Informace o měření veřejné hodnoty vysílání za 1. pol. roku 2015 – Analýza diskuzních pořadů a zpravodajsko-publicistických rozhovorů (PDF; 1,06 MB)

Informace o měření veřejné hodnoty vysílání za 1. pol. roku 2015 – Posouzení vyváženosti zpravodajských příspěvků (PDF; 1,80 MB)

Informace o měření veřejné hodnoty vysílání za 1. pol. roku 2015 – Hodnocení plnění veřejné služby (PDF; 776,4 kB)

Informace o měření veřejné hodnoty vysílání za 1. pol. roku 2015 – Prezentace výsledků expertního posouzení zpravodajství ČT (PDF; 786,8 kB)

23. 9. 2015

Informace o činnosti úseku Vývoje pořadů a programových formátů za 1. pololetí roku 2015 (PDF; 1,85 MB)

Informace o činnosti úseku obchodu, včetně jeho ziskovosti, za 1. pololetí roku 2015 (PDF; 2,71 MB)

9. 9. 2015

Vysílací schémata – podzim 2015
ČT1 a ČT2 (PDF; 145,8 kB)
ČT24 (PDF; 224,4 kB)
ČT sport (PDF; 227,2 kB)
ČT :D (PDF; 125,7 kB)
ČT art (PDF; 73,5 kB)

Presskit – Podzim 2015 (PDF; 6,72 MB)

26. 8. 2015

Zpráva o plnění rozpočtu za 1. pololetí 2015 (PDF; 445,9 kB)

12. 8. 2015

Zpráva o stavu změnách a rozvoji kanálu ČT24 za 1. pol. 2015 (PDF; 570,4 kB)
Příloha č. 1 - Seznam pořadů mimořádného vysílání 1. pol. 2015 (PDF; 48,7 kB)
Příloha č. 2 - Mimořádné a speciální vysílání ČT24 v 1. pol. 2015 dostupné online - iVysílání (PDF; 417,1 kB)
Příloha č. 3 - 70. výročí konce 2. světové války ve vysílání ČT24 - zpravodajství (PDF; 238,1 kB)
Příloha č. 4 - 70. výročí konce 2. světové války ve vysílání ČT24 - publicistika (PDF; 180,6 kB)
Příloha č. 5 - Aktuální publicistika - Fokus VM Svět v pohybu (PDF; 191,9 kB)

15. 7. 2015

Zpráva o činnosti, nákladech a výnosech vynaložených na provoz a rozvoj APF a jeho digitalizaci za rok 2014 (PDF; 593,6 kB)

17. 6. 2015

Účetní závěrka a přehled pohledávek a závazků ČT za rok 2014 – část II (PDF; 1,35 MB)

Účetní závěrka a přehled pohledávek a závazků ČT za rok 2014 – část I (PDF; 202,3 kB)

Analýza TV kanálu ČT1 za rok 2014 (PDF; 1,46 MB)

4. 6. 2015

Zpráva o vymáhání televizních poplatků za 2. pololetí r. 2014 (PDF; 498,6 kB)

20. 5. 2015

Informace o pokračování realizace kontrolních, řídících, organizačních a procesních opatření v roce 2014 (PDF; 458,9 kB)

Analýza TV kanálu ČT2 za rok 2014 (PDF; 784,3 kB)

6. 5. 2015

Informace o činnosti úseku vývoje pořadů a programových formátů za 2. pololetí roku 2014 (PDF; 2,28 MB)

Analýza programu ČT sport za rok 2014 (PDF; 389,9 kB)

22. 4. 2015

Informace o činnosti úseku komunikace a marketingu za rok 2014 – Komunikace (PDF; 5,32 MB)

Informace o činnosti úseku komunikace a marketingu za rok 2014 – Marketing (PDF; 3,64 MB)

Zpráva o ČT art za rok 2014 (PDF; 1,18 MB)

9. 4. 2015

Zpráva o postupu výstavby TS Brno (duben 2015) (PDF; 230,3 kB)
Příloha 1 – Řízení projektu (PDF; 198,9 kB)
Příloha 2 – Fotodokumentace průběhu stavby (PDF; 593,8 kB)

25. 3. 2015

Informace o činnosti úseku obchodu, včetně jeho ziskovosti, za 2. pololetí 2014 (PDF; 2,66 MB)

Zpráva o plnění rozpočtu za rok 2014 (PDF; 393,9 kB)

Zpráva o ČT :D za rok 2014 (PDF; 1,30 MB)

11. 3. 2015

Zpráva o stavu soudních sporů a správních řízení za rok 2014 (PDF; 5,46 MB)

Soudní spory a jiná řízení s účastí České televize (PDF; 155,8 kB)

Presskit k jarnímu vysílacímu schématu 2015 (PDF; 3,14 MB)

Vysílací schémata – jaro 2015
ČT1 (PDF; 179,4 kB)
ČT2 (2.–7. týden) (PDF; 134,8 kB)
ČT2 (od 9. týdne) (PDF; 133,7 kB)
ČT24 (PDF; 255,0 kB)
ČT sport (PDF; 119,1 kB)
ČT :D (PDF; 850,0 kB)
ČT art (PDF; 200,0 kB)

18. 2. 2015

Zpráva o vzdělávání ve vysílání ČT za rok 2014 (PDF; 815,7 kB)

Informace o měření veřejné hodnoty za rok 2014 (PDF; 1,27 MB)
Příloha č. 1 – Prezentace výsledků expertního posouzení zpravodajství ČT (PDF; 0,97 MB)
Příloha č. 2 – Posouzení vyváženosti zpravodajských příspěvků (PDF; 1,97 MB)
Příloha č. 3 – Analýza diskuzních pořadů a zpravodajsko-publicistických rozhovorů (PDF; 1,13 MB)
Příloha č. 4 – Analýza publicistických pořadů České televize „Reportéři ČT“ a „168 hodin“ (PDF; 1,30 MB)
Příloha č. 5 – Analýza zpravodajství českých televizí a ČRo (PDF; 1,69 MB)

4. 2. 2015

Informace o stavu, změnách a rozvoji TV kanálu ČT24 za 2. pol. roku 2014 (PDF; 848,1 kB)
Příloha č. 1 – Mimořádná vysílání ČT24 2. pololetí (PDF; 190,8 kB)
Příloha č. 2 – Twitter a volby 2014 (PDF; 68,6 kB)
Příloha č. 3 – Volební vysílání ČT24 (PDF; 0,98 MB)
Příloha č. 4 – Vysílání k 25. výročí 1989 (PDF; 446,8 kB)
Příloha č. 5 – Mediatenor – referování o humanitárním konvoji (PDF; 549,6 kB)
Příloha č. 6 – Zápis č. 3 z porady EP (PDF; 806,8 kB)

10. 12. 2014

Rozpočet ČT na rok 2015 (PDF; 540,2 kB)

19. 11. 2014

Zpráva o vymáhání televizních poplatků za 1.pololetí roku 2014 (PDF; 444,9 kB)

5. 11. 2014

Informace o činnosti úseku obchodu za 1. pololetí 2014 (PDF; 0,99 MB)

Informace o činnosti úseku vývoje pořadů a programových formátů za 1. pol. roku 2014 (PDF; 2,14 MB)

8. 10. 2014

Prezentace výsledků analýzy zpravodajství za I. pololetí 2014 (PDF; 0,99 MB)

Analýza zpravodajství českých televizí a ČRo (leden–červen 2014) (PDF; 1,86 MB)

Analýza publicistických pořadů „Reportéři ČT“ a „168 hodin“ (PDF; 2,18 MB)

Analýza diskuzního pořadu Otázky Václava Moravce (leden–červen 2014) (PDF; 1,12 MB)

Posouzení vyváženosti zpravodajských příspěvků v 1. pololetí 2014 (PDF; 1,10 MB)

Informace o měření veřejné hodnoty vysílání za 1. pol. r. 2014 (PDF; 565,8 kB)

24. 9. 2014

Podzimní vysílací schéma ČT1 (PDF; 714,2 kB)

Podzimní vysílací schéma ČT2 (PDF; 675,6 kB)

Podzimní vysílací schéma ČT24 (PDF; 846,8 kB)

Podzimní vysílací schéma ČT sport (PDF; 803,8 kB)

Podzimní vysílací schéma ČT :D (PDF; 787,4 kB)

Podzimní vysílací schéma ČT art (PDF; 512,6 kB)

Zpráva o plnění rozpočtu za 1. pololetí (PDF; 427,9 kB)

10. 9. 2014

Usnesení č. 60-05-14 Informace o stavu změnách a rozvoji TV kanálu ČT24 za 1. pol. roku 2014 (PDF; 263,3 kB)

27. 8. 2014

Zpráva o postupu výstavby TS Brno (PDF; 220,0 kB)

14. 8. 2014

Zpráva o nákladech vynaložených na provoz a rozvoj APF a jeho digitalizaci za rok 2013 (PDF; 265,3 kB)

17. 7. 2014

Zpráva o činnosti zahraničních zpravodajů za rok 2013 (PDF; 441,6 kB)

Analýza programu ČT sport za rok 2013 (PDF; 588,2 kB)

18. 6. 2014

Zpráva o ČT :D a ČT art po šesti měsících experimentální fáze vysílání – ČT :D (PDF; 1,10 MB)

Zpráva o ČT :D a ČT art po šesti měsících experimentální fáze vysílání – ČT art (PDF; 1,08 MB)

Účetní závěrka a přehled pohledávek a závazků ČT za rok 2013 část I (PDF; 68,0 kB)

Účetní závěrka a přehled pohledávek a závazků ČT za rok 2013 část II (PDF; 1,11 MB)

Expertní posouzení ČT art (PDF; 313,4 kB)

5. 6. 2014

Analýza TV kanálu ČT1 za rok 2013 (PDF; 802,7 kB)

Analýza TV kanálu ČT2 za rok 2013 (PDF; 900,3 kB)

21. 5. 2014

Zpráva o vymáhání televizních poplatků za 2. pololetí roku 2013 (PDF; 193,9 kB)

23. 4. 2014

Informace o pokračování realizace kontrolních, řídících, organizačních a procesních opatření (PDF; 209,2 kB)

Informace o činnosti úseku vývoje pořadů a programových formátů za 2. pololetí roku 2013 (PDF; 1,82 MB)

Informace o činnosti úseku obchodu za 2. pololetí 2013 (PDF; 1,18 MB)

9. 4. 2014

Předběžná zpráva o plnění rozpočtu za rok 2013 (PDF; 315,5 kB)

Informace o činnosti úseku komunikace a marketingu za 2. pololetí 2013 (PDF; 2,61 MB)

19. 3. 2014

Informace o měření veřejné hodnoty vysílání v roce 2013 (PDF; 1,05 MB)

Zpráva o vzdělávání ve vysílání ČT za rok 2013 a srovnání vývoje za uplynulé období (PDF; 772,6 kB)

5. 3. 2014

Zpráva o stavu a rozvoji ČT24 za 2. pololetí roku 2013 (PDF; 690,7 kB)

Závěrečná zpráva k materiálu Evidenční list projektu (dříve Programový manuál); Informace o stavu a rozvoji (PDF; 213,8 kB)

Informace o programovém schématu všech TV kanálů ČT na 1. pololetí r. 2014 (PDF; 4,45 MB)

19. 2. 2014

Informace o vedení soudních a správních řízení za rok 2013 (PDF; 323,7 kB)

22. 1. 2014

Zpráva o činnosti APF v roce 2013 (PDF; 363,6 kB)

8. 1. 2014

Informace o pokračování realizace kontrolních, řídících, organizačních a procesních opatření (PDF; 199,8 kB)

Příloha č. 3b k zápisu z jednání RČT k usnesení č. 10
JUDr. Aleš Rozehnal – Posouzení některých právních aspektů podnětu zaměstnanců ČT (PDF; 226,5 kB)
Posouzení vysílání ČT ve vztahu k zákonu o ČT a Kodexu ČT – stížnost na zásahy ve zpravodajství (PDF; 3,26 MB)

Příloha č. 3a k zápisu z jednání RČT k usnesení č. 10
Analýza k prezentaci vybraných událostí, Media Tenor z 6. prosince 2013 (PDF; 6,18 MB)
Analýza diskuzních pořadů českých televizí, Media Tenor, leden–červen 2013 (PDF; 1,99 MB)
Analýza zpravodajství českých televizí, Media Tenor, 3. čtvrtletí 2013 (PDF; 1,70 MB)
Etický panel – Předběžné stanovisko ze dne 10. 12. 2013 k podnětu D. Drtinové a A. Komerse (PDF; 753,1 kB)
Etický panel – Usnesení č. 1 ze dne 7. ledna 2014 (per rollam) k podnětu Daniely Drtinové a Adama Komerse (PDF; 122,4 kB)
Obsahová analýza zpravodajství, Jaroslav Formánek a kolektiv autorů, listopad 2013 (PDF; 412,1 kB)
Průběžná zpráva interního auditu (PDF; 321,8 kB)
Souhrnný analytický report k předvolebnímu vysílání, Media Tenor za období 19. září – 27. října 2013 (PDF; 1,21 MB)
Stanovisko Milana Šmída, 25. listopad 2013 (PDF; 399,3 kB)
Stanovisko ředitele zpravodajství Zdeňka Šámala (PDF; 399,6 kB)
Zpráva o stavu a rozvoji ČT24 a informace o změnách a rozvoji ČT24 za 1. pol. r. 2013 – příloha č. 1 – mimořádná vysílání (PDF; 50,2 kB)
Zpráva o stavu a rozvoji ČT24 a informace o změnách a rozvoji ČT24 za 1. pol. r. 2013 (PDF; 332,7 kB)
Zpráva o stavu a rozvoji ČT24 a informace o změnách a rozvoji ČT24 za 1. pol. r. 2012 (PDF; 6,52 MB)
Zpráva o stavu a rozvoji ČT24 a informace o změnách a rozvoji ČT24 za 2. pol. r. 2012 (PDF; 1,16 MB)

11. 12. 2013

Rozpočet České televize na rok 2014 (PDF; 860,1 kB)

20. 11. 2013

Zpráva o postupu výstavby TS Brno v roce 2013 (PDF; 126,6 kB)

Přehled nákladů na přípravu a vysílání ČT :D a ČT art a jejich financování v roce 2013 (PDF; 434,5 kB)

6. 11. 2013

Zpráva o vymáhání televizních poplatků za 1. pololetí roku 2013 (PDF; 373,6 kB)

Informace o činnosti úseku komunikace a marketingu za 1. pololetí 2013 (PPT; 18,59 MB)

23. 10. 2013

Informace o činnosti úseku obchodu za 1. pololetí 2013 (PPT; 959,0 kB)

9. 10. 2013

Informace o programovém schématu všech TV kanálů ČT na 2. pololetí 2013 - ČT1 (PDF; 441,0 kB)

Informace o programovém schématu všech TV kanálů ČT na 2. pololetí 2013 - ČT2 (PDF; 1,78 MB)

Informace o programovém schématu všech TV kanálů ČT na 2. pololetí 2013 - ČT24 (PDF; 426,2 kB)

Informace o programovém schématu všech TV kanálů ČT na 2. pololetí 2013 - ČT sport (PDF; 496,3 kB)

Informace o programovém schématu všech TV kanálů ČT na 2. pololetí 2013 - ČT :D (PDF; 948,5 kB)

Informace o programovém schématu všech TV kanálů ČT na 2. pololetí 2013 - ČT art (PDF; 455,4 kB)

26. 9. 2013

Informace o měření veřejné hodnoty vysílání za 1. pololetí roku 2013 (PPTX; 1,01 MB)

Zpráva o plnění rozpočtu za 1. pololetí 2013 (PDF; 613,5 kB)

Hodnocení plnění veřejné služby v oblasti kultury (PDF; 502,6 kB)

11. 9. 2013

Informace o činnosti úseku vývoje pořadů a programových formátů za 1. pololetí roku 2013 (PDF; 1,91 MB)

28. 8. 2013

Zpráva o stavu a rozvoji ČT24 a informace o změnách a rozvoji ČT24 za 1. pololetí roku 2013 (PDF; 644,2 kB)

14. 8. 2013

Informace o pokračování realizace kontrolních, řídících, organizačních a procesních opatřeních (PDF; 835,3 kB)

Zpráva o nákladech vynaložených na provoz a rozvoj APF a jeho digitalizaci (PDF; 453,7 kB)

Informace o odborném vyjádření SIMAR k metodice předvolebních výzkumů ČT (PDF; 410,2 kB)

17. 7. 2013

Analýza programu ČT sport za rok 2012 (PDF; 2,94 MB)

Zpráva o činnosti zahraničních zpravodajů za rok 2012 (PDF; 2,27 MB)

Účetní závěrka, přehled pohledávek a závazků a zpráva auditora za rok 2012 (PDF; 6,84 MB)

26. 6. 2013

Analýza TV kanálu ČT1 za rok 2012 (PDF; 4 MB)

Analýza TV kanálu ČT2 za rok 2012 (PDF; 6,5 MB)

12. 6. 2013

Výroční zpráva o hospodaření ČT v roce 2012 – osnova (PDF; 82 kB)

29. 5. 2013

Koncept hodnocení dětského kanálu ČT :D (PDF; 2,10 MB)

17. 5. 2013

Informace o činnosti úseku komunikace a marketingu za 2. pololetí 2012 (PDF; 1,79 MB)

Informace o provozu a rozvoji APF v roce 2012, informace o realizaci koncepce zpřístupňování obsahu APF (PDF; 2,07 MB)

24. 4. 2013

Zpráva o postupu prací při přípravách ČT :D a ČT art (PDF; 887 kB)

10. 4. 2013

Informace o činnosti úseku obchodu za 2. pololetí 2012 (PDF; 476 kB)

Informace o měření veřejné hodnoty vysílání v roce 2012 (PDF; 1,08 MB)

20. 3. 2013

Zpráva o vymáhání TV poplatků za 2. pol. 2012 (PDF; 366 kB)

Zpráva o hodnocení předvolebního a volebního vysílání ČT v souvislosti s Prezidentskými volbami v r. 2013 (PDF; 816 kB)

6. 3. 2013

Zpráva o vzdělávání ve vysílání ČT za r. 2012 (PDF; 570 kB)

20. 2. 2013

Zpráva o stavu a rozvoji ČT24 a informace o změnách ČT24 za 2. pololetí 2012 (PDF; 1,21 MB)

Informace o vedení soudních a správních řízení za rok 2012 (PDF; 1,47 MB)

6. 2. 2013

Archív České televize, zpráva o činnosti APF (PDF; 234 kB)
příloha č. 1 (XLS; 998 kB)
příloha č. 2 (XLS; 167 kB)

Zpráva o hodnocení předvolebního a volebního vysílání ČT v souvislosti s volbami do Senátu PČR a do krajských zastupitelstev v r. 2012 (PDF; 1,1 MB)

Zpráva pro Radu ČT o provedení Rozboru činnosti ČT za období 2012–2011 (PDF; 400 kB)

22. 1. 2013

Návrh rozpočtu České televize na rok 2013 (PDF; 850 kB)

13. 12. 2012

Zpráva o postupu výstavby TS Brno (PDF; 387 kB)

26. 11. 2012

Investiční rozpočet ČT na rok 2013 (PDF; 4,09 MB)

Evidenční list projektudříve Programový manuál): informace o stavu a rozvoji (PDF; 448 kB)

9. 11. 2012

Zpráva o stavu příprav dětského a vzdělávacího programu (PDF; 351 kB)

Informace o činnosti úseku vývoje programových formátů (PDF; 148 kB)

29. 10. 2012

Rozpočet Rady ČT na rok 2013 (PDF; 34 kB)

26. 10. 2012

Zpráva o vymáhání televizních poplatků za 1. pololetí 2012 (PDF; 1,31 MB)

11. 10. 2012

Programová schémata všech TV kanálů ČT na 2. pololetí 2012 (PDF; 1,70 MB)
PVS ČT1 (PDF; 161 kB)
PVS ČT2 (PDF; 114 kB)

Informace o činnosti útvaru obchodu a marketingu (PDF; 15,5 MB)

1. 10. 2012

Zpráva o hospodářské činnosti ČT v 1. pololetí 2012 (PDF; 361 kB)
přílohy (PDF; 208 kB)

Změna rozpočtu ČT na rok 2012 (PDF; 125 kB)
přílohy (PDF; 129 kB)

29. 8. 2012

Zpráva o stavu a rozvoji ČT24 a Informace o změnách a rozvoji ČT24 za 1. polovinu roku 2012 (PDF; 6.52 MB)

Výroční zpráva o hospodaření ČT v roce 2011 (PDF; 4.48 MB)

9. 8. 2012

Informace o koncepci přijaté v souvislosti se zpřístupňováním obsahu APF (PDF; 4.36 MB)

8. 8. 2012

Dlouhodobé plány programového, technického, personálního a ekonomického rozvoje ČT na léta 2012–2017 (PDF; 16 MB)

11. 7. 2012

Účetní závěrka 2011 (PDF; 7,62 MB)

Hodnocení plnění úkolů veřejné služby ČT (PDF; 9,65 MB)

Zpráva o činnosti zahraničních zpravodajů v roce 2011 (PDF; 241 kB)

20. 6. 2012

Analýza TV kanálu ČT4 (PDF; 5,85 MB)

Stanovisko DK k poskytování informací o návrhu Rozpočtu ČT (PDF; 98 kB)

6. 6. 2012

Kvalitativní vyhodnocení funkce programového manuálu (PDF; 4,29 MB)

Analýza TV kanálu ČT2 (PDF; 192 kB)

23. 5. 2012

Chronologický přehled vysílání vzdělávacích pořadů v roce 2011 (PDF; 2,35 MB)

Vzdělávací pořady ve vysílání České televize v roce 2011 (PDF; 523 kB)

ČT1 v roce 2011 (PDF; 591 kB)