Kde jsem:

Plánovaná jednání Rady ČT

Jednání Rady ČT budou probíhat v těchto termínech:

Listopad
Prosinec
Leden
Únor
Březen
7. 11. a 21. 11. 2018
12. 12. 2018
9. 1. a 23. 1. 2019
6. 2. a 27. 2. 2019
13. 3. a 27. 3. 2019

Termín jednání se může změnit. Prosíme sledujte aktuální pozvánku.

Pozvánky — Rada ČT — Česká televize

Rada České televize

Rada České televize

 • Rada České televize je podle zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, v platném znění, orgánem, jímž se uplatňuje právo veřejnosti na kontrolu činnosti ČT
 • Rada ČT má patnáct členů, které volí a odvolává Poslanecká sněmovna, a to tak, aby v ní byly zastoupeny významné regionální, politické, sociální a kulturní názorové proudy

Vážená kolegyně, vážení kolegové,

dovolte mi, abych Vás pozval na 20. jednání Rady České televize v roce 2018,

které svolávám na středu 12. 12. 2018 od 13:00 hod.

do prostor Konferenčního centra.

Navrhovaný program:

 1. Zahájení
 2. Volba návrhové komise
 3. Plnění usnesení a kontrola zápisů
 4. Informace generálního ředitele
 5. Materiály z Dozorčí komise
 6. Rozpočet ČT na rok 2019
 7. Informace o činnosti ČT v mezinárodních institucích a projektech
 8. Harmonogram materiálů předkládaných Radě ČT v roce 2019
 9. Stížnosti a podněty
 10. Různé
 11. Závěr

Těším se na setkání s Vámi.
S přátelským pozdravem

Ing. Jan Bednář
předseda Rady ČT

V Praze dne 5. 12. 2018

Ke stažení

Pozvánka na 20. jednání Rady ČT (PDF; 324,5 kB)