Kde jsem:

Plánovaná jednání Rady ČT

Jednání Rady ČT budou probíhat v těchto termínech:

Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
7. a 21. 6. 2023
19. 7. 2023
23. 8. 2023
20. 9. 2023
18. 10. 2023
15. 11. 2023
13. 12. 2023

Termín jednání se může změnit. Prosíme sledujte aktuální pozvánku.

Pozvánky — Rada ČT — Česká televize

Rada České televize

Rada České televize

  • Rada České televize je podle zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, v platném znění, orgánem, jímž se uplatňuje právo veřejnosti na kontrolu činnosti ČT
  • Rada ČT má patnáct členů, které volí a odvolává Poslanecká sněmovna, a to tak, aby v ní byly zastoupeny významné regionální, politické, sociální a kulturní názorové proudy

Vážení kolegové,

dovolte mi, abych Vás pozval na 7. jednání Rady České televize v roce 2023, které svolávám na středu 7. 6. 2023 od 9:00 hod. do prostor Konferenčního centra ČT.

Veřejnost prosíme o registraci na hlavní vrátnici České televize.

Navrhovaný program:

  1. Zahájení
  2. Volba generálního ředitele České televize
  3. Závěr

Těším se na setkání s Vámi.
S přátelským pozdravem

Mgr. Karel Novák
předseda Rady ČT

V Praze dne 31. 5. 2023

Ke stažení

Pozvánka na 7. jednání Rady ČT (PDF; 173,7 kB)