Kde jsem:

Plánovaná jednání Rady ČT

Jednání Rady ČT budou probíhat v těchto termínech:

Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
15. 5. a 29. 5. 2019 (Zlín)
12. 6. a 26. 6.
24. 7. 2019
21. 8. 2019
4. 9. a 18. 9. 2019
2. 10. a 16. 10. (TS Ostrava)
6. 11. a 20. 11. 2019
11. 12. 2019

Termín jednání se může změnit. Prosíme sledujte aktuální pozvánku.

Pozvánky — Rada ČT — Česká televize

Rada České televize

Rada České televize

 • Rada České televize je podle zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, v platném znění, orgánem, jímž se uplatňuje právo veřejnosti na kontrolu činnosti ČT
 • Rada ČT má patnáct členů, které volí a odvolává Poslanecká sněmovna, a to tak, aby v ní byly zastoupeny významné regionální, politické, sociální a kulturní názorové proudy

Vážená kolegyně, vážení kolegové,

dovolte mi, abych Vás pozval na 11. jednání Rady České televize v roce 2019,

které svolávám na středu 12. 6. 2019 od 13:00 hod.

do prostor Konferenčního centra.

Navrhovaný program:

 1. Zahájení
 2. Volba návrhové komise
 3. Plnění usnesení a kontrola zápisů
 4. Informace generálního ředitele
 5. Materiály z Dozorčí komise
 6. Zpráva o ČT :D za rok 2018
 7. Aktualizace dlouhodobých plánů ČT na období 2017-2021
 8. Výroční zpráva o hospodaření ČT v roce 2018 – pracovní verze
 9. Volba předsedy Rady České televize
 10. Volba místopředsedy Rady České televize
 11. Stížnosti a podněty
 12. Různé
 13. Závěr

Těším se na setkání s Vámi.
S přátelským pozdravem

Ing. Jan Bednář
předseda Rady ČT

V Praze dne 5. 6. 2019

Ke stažení

Pozvánka na 11. jednání Rady ČT (PDF; 326,9 kB)