Kde jsem:

Plánovaná jednání Rady ČT

Jednání Rady ČT budou probíhat v těchto termínech:

Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
20. 5. 2020
3. 6. a 24. 6. 2020
22. 7. 2020
26. 8. 2020
9. 9. 2020

Termín jednání se může změnit. Prosíme sledujte aktuální pozvánku.

Pozvánky — Rada ČT — Česká televize

Rada České televize

Rada České televize

 • Rada České televize je podle zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, v platném znění, orgánem, jímž se uplatňuje právo veřejnosti na kontrolu činnosti ČT
 • Rada ČT má patnáct členů, které volí a odvolává Poslanecká sněmovna, a to tak, aby v ní byly zastoupeny významné regionální, politické, sociální a kulturní názorové proudy

Vážení kolegové,

dovolte mi, abych Vás pozval na 10. jednání Rady České televize v roce 2020,
které svolávám na středu 3. 6. 2020 od 13:00 hod.
do prostor Konferenčního centra ČT.

Program jednání:

 1. Zahájení
 2. Volba návrhové komise
 3. Plnění usnesení a kontrola zápisů
 4. Informace generálního ředitele
 5. Materiály z Dozorčí komise
 6. Zpráva o programu ČT1 v roce 2019
 7. Zpráva o programu ČT2 v roce 2019
 8. Průběžná zpráva o změnách v rozpočtu ČT na r. 2020 v souvislosti s pandemií koronaviru
 9. Stížnosti a podněty
 10. Různé
 11. Závěr

Mgr. Jaroslav Dědič
místopředseda Rady ČT

V Praze dne 27. 5. 2020

Ke stažení

Pozvánka na 10. jednání Rady ČT (PDF; 325,1 kB)