Kde jsem:

Plánovaná jednání Rady ČT

Jednání Rady ČT budou probíhat v těchto termínech:

Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
25. 7. 2018
22. 8. 2018
12. 9. a 26. 9. 2018
10. 10. a 24. 10. (Ostrava) 2018
7. 11. a 21. 11. 2018
12. 12. 2018

Termín jednání se může změnit. Prosíme sledujte aktuální pozvánku.

Pozvánky — Rada ČT — Česká televize

Rada České televize

Rada České televize

 • Rada České televize je podle zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, v platném znění, orgánem, jímž se uplatňuje právo veřejnosti na kontrolu činnosti ČT
 • Rada ČT má patnáct členů, které volí a odvolává Poslanecká sněmovna, a to tak, aby v ní byly zastoupeny významné regionální, politické, sociální a kulturní názorové proudy

Vážená kolegyně, vážení kolegové,

dovolte mi, abych Vás pozval na 17. jednání Rady České televize v roce 2018,

které svolávám na středu 24. 10. 2018 od 10:00 hod.

do prostor TS Ostrava.

Navrhovaný program:

 1. Zahájení
 2. Volba návrhové komise
 3. Plnění usnesení a kontrola zápisů
 4. Informace generálního ředitele
 5. Informace ředitele TS Ostrava
 6. Materiály z Dozorčí komise
 7. Rozpočet Rady ČT na rok 2019
 8. Stížnosti a podněty
 9. Různé
 10. Závěr

Těším se na setkání s Vámi.
S přátelským pozdravem

Ing. Jan Bednář
předseda Rady ČT

V Praze dne 17. 10. 2018

Ke stažení

Pozvánka na 17. jednání Rady ČT (PDF; 323,8 kB)