Kde jsem:

Plánovaná jednání Rady ČT

Jednání Rady ČT budou probíhat v těchto termínech:

Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
9. 1. a 23. 1. 2019
6. 2. a 27. 2. 2019
13. 3. a 27. 3. 2019
10. 4. (Hr. Králové) a 24. 4. 2019
15. 5. a 29. 5. 2019 (Zlín)
12. 6. a 26. 6.

Termín jednání se může změnit. Prosíme sledujte aktuální pozvánku.

Pozvánky — Rada ČT — Česká televize

Rada České televize

Rada České televize

 • Rada České televize je podle zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, v platném znění, orgánem, jímž se uplatňuje právo veřejnosti na kontrolu činnosti ČT
 • Rada ČT má patnáct členů, které volí a odvolává Poslanecká sněmovna, a to tak, aby v ní byly zastoupeny významné regionální, politické, sociální a kulturní názorové proudy

Vážená kolegyně, vážení kolegové,

dovolte mi, abych Vás pozval na 8. jednání Rady České televize v roce 2019,

které svolávám na středu 24. 4. 2019 od 13:00 hod.

do prostor Konferenčního centra.

Navrhovaný program:

 1. Zahájení
 2. Volba návrhové komise
 3. Plnění usnesení a kontrola zápisů
 4. Informace generálního ředitele
 5. Materiály z Dozorčí komise
 6. Informace o činnosti divize Vývoje pořadů a programových formátů za 2. pol. roku 2018
 7. Stížnosti a podněty
 8. Různé
 9. Závěr

Těším se na setkání s Vámi.
S přátelským pozdravem

Ing. Jan Bednář
předseda Rady ČT

V Praze dne 17. 4. 2019

Ke stažení

Pozvánka na 8. jednání Rady ČT (PDF; 325,7 kB)