Kde jsem:

Plánovaná jednání Rady ČT

Jednání Rady ČT budou probíhat v těchto termínech:

Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
18. 5. 2022
22. 6. 2022
20. 7. 2022
17. 8. 2022
14. 9. 2022
19. 10. 2022
16. 11. 2022
7. 12. 2022

Termín jednání se může změnit. Prosíme sledujte aktuální pozvánku.

Pozvánky — Rada ČT — Česká televize

Rada České televize

Rada České televize

 • Rada České televize je podle zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, v platném znění, orgánem, jímž se uplatňuje právo veřejnosti na kontrolu činnosti ČT
 • Rada ČT má patnáct členů, které volí a odvolává Poslanecká sněmovna, a to tak, aby v ní byly zastoupeny významné regionální, politické, sociální a kulturní názorové proudy

Vážení kolegové,

dovolte mi, abych Vás pozval na 6. jednání Rady České televize v roce 2022, které svolávám na středu 18. 5. 2022 od 13:00 hod. do prostor Konferenčního centra ČT.

Navrhovaný program:

 1. Zahájení
 2. Volba návrhové komise
 3. Plnění usnesení a kontrola zápisů
 4. Informace generálního ředitele
 5. Materiály z Dozorčí komise
 6. Informace o činnosti divize Finance – oblast Provoz a správa majetku (2021)
 7. Zpráva o programu ČT :D (2021)
 8. Osnova a harmonogram přípravy Výroční zprávy o hospodaření ČT v roce 2021
 9. Zpráva o plnění rozpočtu ČT za rok 2021
 10. Stížnosti a podněty
 11. Různé
 12. Závěr

Těším se na setkání s Vámi.
S přátelským pozdravem

Mgr. Pavel Matocha
předseda Rady ČT

V Praze dne 11. 5. 2022

Ke stažení

Pozvánka na 6. jednání Rady ČT (PDF; 419,2 kB)