Kde jsem:

Plánovaná jednání Rady ČT

Jednání Rady ČT budou probíhat v těchto termínech:

Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
19. 5. 2021
23. 6. 2021
21. 7. 2021
25. 8. 2021
22. 9. 2021
20. 10. 2021
10. 11. 2021
8. 12. 2021

Vždy od 11:00 hod.

Termín jednání se může změnit. Prosíme sledujte aktuální pozvánku.

Pozvánky — Rada ČT — Česká televize

Rada České televize

Rada České televize

 • Rada České televize je podle zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, v platném znění, orgánem, jímž se uplatňuje právo veřejnosti na kontrolu činnosti ČT
 • Rada ČT má patnáct členů, které volí a odvolává Poslanecká sněmovna, a to tak, aby v ní byly zastoupeny významné regionální, politické, sociální a kulturní názorové proudy

Z důvodů zvýšených bezpečnostních opatření kvůli narůstajícímu počtu onemocnění COVID-19 je jednání Rady ČT dne 7. 4. 2021 bez účasti veřejnosti. Jednání Rady ČT je možné poslouchat on line na webových stánkách Rady ČT!
Členové Rady ČT, kteří se zúčastní osobně jednání rady, jsou povinni se prokázat negativním výsledkem antigenního nebo PCR testu (max. 3 dny starý) na přítomnost viru COVID-19, ostatní členové pouze na videokonferenci!
Děkujeme za pochopení!

Vážená kolegyně, vážení kolegové,

dovolte mi, abych Vás pozval na 7. jednání Rady České televize v roce 2021,
které svolávám na středu 7. 4. 2021 od 13:00 hod.
do prostor Konferenčního centra ČT.

Program jednání:

 1. Zahájení
 2. Volba návrhové komise
 3. Plnění usnesení a kontrola zápisů
 4. Informace generálního ředitele
 5. Materiály z Dozorčí komise
 6. Zpráva o činnosti útvarů Provoz a správa budov, IT, Autoprovoz (2020)
 7. Zpráva o programu ČT24 (2020)
 8. Nová pravidla pro řešení agendy stížností a podnětů
 9. Stížnosti a podněty
 10. Různé
 11. Závěr

Těším se na setkání s Vámi.
S přátelským pozdravem

Mgr. Pavel Matocha
předseda Rady ČT

V Praze dne 31. 3. 2021

Ke stažení

Pozvánka na 7. jednání Rady ČT (PDF; 339,5 kB)