Kde jsem:

Plánovaná jednání Rady ČT

Jednání Rady ČT budou probíhat v těchto termínech:

Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
17. 7. 2024
28. 8. 2024
18. 9. 2024
16. 10. 2024
20. 11. 2024
11. 12. 2024

Termín jednání se může změnit. Prosíme sledujte aktuální pozvánku.

Pozvánky — Rada ČT — Česká televize

Rada České televize

Rada České televize

 • Rada České televize je podle zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, v platném znění, orgánem, jímž se uplatňuje právo veřejnosti na kontrolu činnosti ČT
 • Rada má osmnáct členů, které volí a odvolává Poslanecká sněmovna a Senát, a to tak, aby v ní byly zastoupeny významné regionální, politické, sociální a kulturní názorové proudy.

Vážení kolegové,

dovolte mi, abych Vás pozval na 6. jednání Rady České televize v roce 2024, které svolávám na středu 19. 6. 2024 od 13:00 hod. do prostor Konferenčního centra ČT.

Navrhovaný program:

 1. Zahájení
 2. Volba ověřovatelů zápisu
 3. Plnění usnesení a kontrola zápisů
 4. Informace generálního ředitele
 5. Návrh generálního ředitele na jmenování nových členů Etického panelu ČT
 6. Návrh generálního ředitele na jmenování nového ředitele divize Digitální služby
 7. Volba předsednictva Rady ČT
 8. Materiály z Dozorčí komise (včetně výsledků auditu a účetní závěrky za 2023)
 9. Zpráva o plnění rozpočtu ČT za rok 2023
 10. Výroční zpráva o hospodaření ČT v roce 2023
 11. Materiály Vyhodnocení cílů a bonus GŘ za rok 2023
 12. Zpráva o technice (2023)
 13. Pravidla pro vyřizování podnětů a stížností adresovaných Radě ČT
 14. Stížnosti
 15. Návrh radní I. Chmel Denčevové ve věci vystupování ve veřejném prostoru
 16. Různé
 17. Závěr

Těším se na setkání s Vámi.
S přátelským pozdravem

Mgr. Karel Novák
předseda Rady ČT

V Praze dne 5. 6. 2024

Ke stažení

Pozvánka na 6. jednání Rady ČT (PDF; 170,9 kB)