Kde jsem:

Cestujte s Českou televizí

Plánovaná jednání Rady ČT

Jednání Rady ČT budou probíhat v těchto termínech:

Září
Říjen
Listopad
Prosinec
30. 9. 2021 (čtvrtek)
20. 10. 2021
10. 11. 2021
8. 12. 2021

Termín jednání se může změnit. Prosíme sledujte aktuální pozvánku.

Tiskové zprávy — Rada ČT — Česká televize

Rada České televize

Rada České televize

  • Rada České televize je podle zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, v platném znění, orgánem, jímž se uplatňuje právo veřejnosti na kontrolu činnosti ČT
  • Rada ČT má patnáct členů, které volí a odvolává Poslanecká sněmovna, a to tak, aby v ní byly zastoupeny významné regionální, politické, sociální a kulturní názorové proudy