Cestujte s Českou televizí

Plánovaná jednání Rady ČT

Jednání Rady ČT budou probíhat v těchto termínech:

Listopad
Prosinec
Leden
Únor
Březen
7. 11. a 21. 11. 2018
12. 12. 2018
9. 1. a 23. 1. 2019
6. 2. a 27. 2. 2019
13. 3. a 27. 3. 2019

Termín jednání se může změnit. Prosíme sledujte aktuální pozvánku.

Koncepce dalšího rozvoje a fungování České televize jako veřejné služby – projekty kandidátů na pozici GŘ – rok 2011 — Volba generálního ředitele ČT — Dokumenty — Rada ČT — Česká televize

Rada České televize

Rada České televize

  • Rada České televize je podle zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, v platném znění, orgánem, jímž se uplatňuje právo veřejnosti na kontrolu činnosti ČT
  • Rada ČT má patnáct členů, které volí a odvolává Poslanecká sněmovna, a to tak, aby v ní byly zastoupeny významné regionální, politické, sociální a kulturní názorové proudy