Cestujte s Českou televizí

Plánovaná jednání Rady ČT

Jednání Rady ČT budou probíhat v těchto termínech:

Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
9. 1. a 23. 1. 2019
6. 2. a 27. 2. 2019
13. 3. a 27. 3. 2019
10. 4. (Hr. Králové) a 24. 4. 2019
15. 5. a 29. 5. 2019 (Zlín)
12. 6. a 26. 6.

Termín jednání se může změnit. Prosíme sledujte aktuální pozvánku.

Koncepce dalšího rozvoje a fungování České televize jako veřejné služby – projekty kandidátů na pozici GŘ – rok 2011 — Volba generálního ředitele ČT — Dokumenty — Rada ČT — Česká televize

Rada České televize

Rada České televize

  • Rada České televize je podle zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, v platném znění, orgánem, jímž se uplatňuje právo veřejnosti na kontrolu činnosti ČT
  • Rada ČT má patnáct členů, které volí a odvolává Poslanecká sněmovna, a to tak, aby v ní byly zastoupeny významné regionální, politické, sociální a kulturní názorové proudy