Ve čtvrtém vydání historické série Náš Karel IV. se zaměříme na duchovní život a víru největšího z českých panovníků. Ukážeme vám i památky, které hovoří o hluboké víře Karla IV. – katedrálu, staroslavný klášter a vznosný hrad

Obsah dílu

Přehrát vše


“Z Boží milosti král český a císař římský“ – těmito slovy sám sebe tituloval a byl titulován panovník, jehož vláda byla nepochybně ozdobou pozdního středověku v Evropě. Známé a v dějinách často skloňované oslovení ovšem i dnes připomíná někdy možná opomíjený fakt, že úcta k Bohu před sedmi sty lety stála v samotném středu veškerého dění na starém kontinentu. Politika, diplomacie, umění, vše mělo viditelnou vertikální osu. Jak se k ní stavěl Karel IV.? A byl bezmála světcem tak, jak to zaznělo na jeho pohřbu? Nebo byl jen velmi obratným diplomatem? Zkoumáme-li zbožnost největšího českého panovníka, nejsme naštěstí odkázáni jen na teoretické studie a hypotézy. Máme tu také přesvědčivé dobové svědky, které může zkoumat kdokoli a kdykoli. Jsou stále s námi – v kameni a v obrazech. Památky, které hovoří o víře Karla IV. Za všechny jsme vybrali jen tři: monumentální katedrálu, staroslavný klášter a vznosný hrad. Další kapitolu otevřeme ve Svatovítském chrámu. Katedře biskupa, sídle české církve, pohřebišti králů, v jejich korunovačním dómu. V perspektivě Karlově mohlo ale jít ještě o mnohem více.

Otázka, kterou si položíme na závěr, tedy zní, jak by mohlo nebo mělo vypadat duchovní následování evropského panovníka, který si vysloužil novodobý titul „největší Čech“? Odpověď se pokusíme nalézt s historikem a mužem, který se k odkazu našich králů dokázal hlásit ještě v době, kdy to nebylo nejen módní ale dokonce ani příliš bezpečné. Král a císař Karel s námi zůstává z Boží milosti i po sedmi stovkách let, jako etalon skutečné velikosti a ducha.

Stopáž25 minut
Rok výroby 2016
 ST
ŽánrDokument