Tentokrát se podíváme na souboje, které Karel vedl, nebo které byly svedeny o jeho památku. A hlavně na důsledky těchto soubojů

Obsah dílu

Přehrát vše


Karel čtvrtý utrpěl ve svém životě řadu zranění – to nejtěžší se mu podařilo úspěšně utajit až do druhé poloviny dvacátého století. Předtím se jen tušilo, že na podzim roku 1350 vážně onemocněl a to patrně v důsledku nárazu při rytířském turnaji, které rád – ovšem inkognito – vyhledával. Ale zásluhou profesora Emanuela Vlčka a jeho spolupracovníků můžeme přesně popsat, co zranění Karlovi způsobilo, a jak ho po zbytek života osudově poznamenalo.
Vedle následků zranění trpěl v druhé půlce života Karel čtvrtý bolestivou dnou. Nemocí, která byla pro panovníky z rodu Přemyslovců a Lucemburků typická. Dopomáhali si k ní způsobem stravování a taky popíjením vína. Víno se u nás pěstovalo samozřejmě už před Karlem, ale zkušenosti z Francie a Itálie i tehdejší příznivé klima jej inspirovaly natolik, že svedl souboj o novou podobu zdejšího vinařství a tím i chuť vína.
Karlovu památku neopěvovali v minulosti pouze básníci, ale také se o ni sváděly národnostní souboje. Německo – české nepokoje doprovázely pražské oslavy jeho úmrtí v roce 1878. O sto let později se rozhodl komunistický režim využít jeho výročí k upevnění své normalizační legitimity. A tak uspořádal velkolepou výstavu, do které spojil nespojitelné. Zahrnul do ní i slovenské dějiny, i naše napojení na východ, a návštěvníci se dokonce mohli ve Vladislavském sále obdivovat Československo-sovětské smlouvě o okupaci země. A navíc: těm na Západě měla výstava rázně vzkázat, že Karel je hlavně a prostě náš! Tak uvidíme, co přinesou ty letošní výstavy na počest největšího Čecha, které právě v těchto dnech začínají.

Stopáž26 minut
Rok výroby 2016
 ST
ŽánrDokument