V devátém díle budeme sledovat stopy panovníka, které zanechal v západních a jižních Čechách a také přiblížíme, jak jej viděli umělci za jeho života i v dobách pozdějších

Obsah dílu

Přehrát vše


Karel IV. se nevracel z ciziny do Čech, které by prosperovaly a vzkvétaly. Ba právě naopak. „Království toto jsme nalezli tak zpustošené, že jsme nenašli ani jediného hradu, který by nebyl zastaven se všemi příslušnými statky královskými, takže jsme neměli kde jinde bydliti, leč v domech městských jako jiný měšťan,“ píše vladař ve svých pamětech. A musel tuto situaci řešit. Prvním hradem, který získal jako zázemí pro cesty z Prahy na západ, byl hrad – dnes zámek – Zbiroh.

Zatímco Zbiroh přecházel z rukou jednoho majitele na druhého, královské město České Budějovice bylo v jiné situaci. Pro Karla IV. bylo velmi významné, a proto je zařadil mezi majetky, se kterými se takto manipulovat nedalo. Město také vybavil řadou privilegií, jako bylo třeba mílové právo. Nikdo nesměl v okruhu jedné míle od města provozovat přesně definované živnosti a čepovat pivo. Budějovickým se potom lépe podnikalo a žilo. A podle všeho vděčnost svému ochraniteli dokázali také vyjádřit, jak dodnes dokládá freska v dominikánském klášteru v Českých Budějovicích.

České město, které si – vedle Prahy – patrně nejvíc připomíná Karla IV. jsou Karlovy Vary. Západočeské sídlo věnovalo svému zakladateli v uplynulých staletích hned tři sochy. Nejstarší z nich – barokní – je z roku 1739 a nese typické rysy dobových soch zobrazujících panovníky či postavy svatých. O sto let později byla odhalena socha Karla IV., kterou zdejší představitelé umístili na vysoký sloup nad centrem města. Nezvyklý pomník má úsměvný protipól v nedaleké plastice kočky, kterou na podobný sloup vztyčil hrabě Lützow – jeden z tehdejších kritiků tohoto pojetí uměleckého díla. A konečně – zatím poslední socha Karla ve Varech pochází z roku 1955. Tu zase zdobí – vedle českého a latinského nápisu – i věnování v azbuce. Němčina na pomnících chybí.

Stopáž25 minut
Rok výroby 2016
 ST
ŽánrDokument