V prvním dílu se vydáme na tři místa spojená s dětstvím a mládím Karla IV. a také se dvěma nejdůležitějšími ženami tohoto období – matkou Eliškou Přemyslovnou a s první manželkou Blankou z Valois

Obsah dílu

Přehrát vše

Nejprve navštívíme Křivoklát. Karel IV. se tu poprvé objevil hned v prvních měsících po narození a pak pobýval na Křivoklátě mezi svým třetím a sedmým rokem. A na hradě trávil čas i v dospělosti, dokonce se mu tady narodila první dcera. Kde se narodil sám Karel – přesné místo či adresu – ale neznáme.

Když bylo Karlovi sedmnáct, vracel se do Čech po deseti letech strávených ve Francii a dalších zemích Evropy. První zastávkou při návratu byla podle tradice Zbraslav. Ve zdejším chrámu se zastavil u hrobu své matky Elišky Přemyslovny. Její ostatky spočívají na tomto místě dodnes. Kostel a klášter prošel dramatickým vývojem. Zásluhu na jeho novodobé záchraně má především rod Bartoňů z Dobenína, jehož příslušníci spolu s katolickou církví spravují místo i v současnosti.

Součástí tzv. pokladu ze Slezské Středy je zlatá koruna, která je připisována Elišce Přemyslovně nebo Karlově první manželce Blance z Valois. Středověký zlatý poklad byl nalezen před čtvrt stoletím v dnešním polském městě nedaleko českých hranic při výkopových pracích. Karel za svého panování zlato pravděpodobně zastavil u místních židovských obchodníků a ti jej později ukryli. Karel a Blanka se brali, když jim oběma bylo sedm let. O dvacet čtyři let později byli v Praze korunováni českými panovníky. Při této příležitosti založili jeden z největších pražských kostelů – Panny Marie Sněžné.

Stopáž25 minut
Rok výroby 2016
 ST
ŽánrDokument