Ve druhém dílu cyklu Náš Karel IV. vás zavedeme na Šumavu. Navštívíme hrad Kašperk, blízké zlaté doly a po Zlaté stezce se dostaneme až na hranice království

Obsah dílu

Přehrát vše


Mohlo by se zdát, že odlehlá a řídce osídlená území Šumavy, Pošumaví nebo Českého lesa neměla pro tak významného vládce, jako byl Karel IV., nějaký větší význam. Ale opak byl pravdou. Nově postavený hrad Kašperk přebírá funkce zaniklého krajského hradiště na Práchni a částečně i Sušice, která vystoupila do popředí za Jana Lucemburského. A v samotných Kašperských Horách žijí podle odhadů až čtyři tisíce lidí – tedy zhruba desetina počtu obyvatel tehdejší Prahy.

Část západní nebo jihozápadní hranice českého království tvořil za Karla IV. takzvaný Královský hvozd. Takřka neprostupný les táhnoucí se zhruba od Kvildy až k Nýrsku. Teprve v Karlově době do něj začínají ve větším pronikat především skláři – podle bavorských údajů působilo na bavorské straně Šumavy až padesát hutí, na české dokonce devadesát. Prales se začíná zvolna prosvětlovat a hranice velmi zvolna dostává nový smysl.

Karel IV. byl nejen vládce českého soustátí, ale také císař středověké římské říše, což bylo veliké území, které se táhlo přes celou Evropu od Baltského moře až do severní Itálie a od Rakouska až po východní Francii. A Karel IV. pojal i problém komunikací velmi velkoryse. Dokonce se pokusil spojit dvě tehdy největší obchodní centra v Evropě, a sice Flandry, což je území dnešního Beneluxu a Benátky, které ovládaly středomoří a obchod s orientem. Karel IV. přišel na myšlenku, že by tyto dvě velmoci propojil přes Prahu, která by se tím stala styčným bodem těchto dvou velmocí. Tento plán sice nevyšel, ale jiné obchodní cesty Karel IV. rozvíjel.

Karla IV. známe zejména jako významného budovatele. Za jeho vlády se stavěly paláce, kostely, Nové město Pražské, univerzita, a to všechno bylo z velké části financováno ze zisků z těžby zlata. Především ze zlatonosných revírů v Jílovém u Prahy a Kašperských Horách. Jílové získává kolem roku 1350 městská práva právě od Karla IV. a pečeť, kterou udělil městu Jílovému, nese na hrudi českého lva a písmeno Ká – císařovu iniciálu. Kašperské hory Karel IV. založil – stejně jako hrad Kašperk. A zlaté doly v okolí tohoto města také navštívíme.

Stopáž26 minut
Rok výroby 2016
 ST
ŽánrDokument