Po stopách nejdůležitějších událostí v životě Karla IV. se vydáváme s historiky a pedagogy Univerzity Karlovy: Mgr. Pavlínou Cermanovou, Ph.D., a ThDr. et Mgr. Pavlem Helanem, Th.D. Představíme osobnost Karla IV. a jeho dobu, zachytíme klíčové oblasti života, díla a odkaz tohoto významného panovníka a na základě nejnovějších výzkumů odhalíme neznámé či méně známé stránky jeho života.

Protože byl Karel IV. nejen český král, ale také císař Svaté říše římské, natáčelo se nejen u nás, ale též v Německu, Itálii, Francii, Slovensku, Polsku a Sasku. Silným prvkem popularizace jednotlivých dílů jsou animace a filmové akční scény.

Lokace natáčení

Lokace natáčení