Spirituální rozměr největšího českého panovníka. Proč žil v očekávání na konec světa?
Karel IV., z Boží milosti král

"Královskou důstojnost zdobí, když se vládce víc stará o to, jak se má jeho lid, než o to, jak se má on sám. Neboť král je spjat s lidem, jako duše s tělem." To jsou slova krále českého a německého a císaře římského Karla IV., který ovlivnil nejen osud naší země, ale i celé střední Evropy. Praha se díky němu stala politickým centrem a sídlem vzdělanosti. V jaké době žil tento vládce a co ovlivnilo jeho vidění světa? Režisérka J. Matějková se ve svém dokumentárním filmu soustředila zejména na duchovní rozměr života tohoto obdivuhodného panovníka, který v očekávání apokalypsy sbíral ostatky svatých a budoval Nové Město pražské, které se mělo stát novým Jeruzalémem. Mystické cítění Karla IV. se projevuje i při stavbě hradu Karlštejn. Jeho vize, hluboce zakořeněné v křesťanské spiritualitě, mu pomohly vytvořit velkou evropskou říši a z českých zemí duchovní centrum Evropy.

Napište nám