Provizorní vysílací pracoviště ve VÚST

Dne 22. srpna byla urychleně provedena kompletace přenosového vozu, jehož zařízení bylo před tím za účelem preventivní údržby vyneseno na pracoviště v Římské ulici. Poté přenosový vůz odjel do VÚST s tím, že oživení a propojení provede osádka na místě provizorního vysílacího pracoviště.

Přenosový vůz byl umístěn v prostoru mechanické dílny, přesahující část byla přikryta maskovací sítí, později byl vůz po úpravě prostoru skryt celý.

V prvním patře zasedací místnosti bylo zřízeno improvizované studio se dvěma kamerami, svítidly a 16 mm promítačkou. Na přípravných pracích a obsluze zařízení se v průběhu činnosti improvizovaného vysílacího zařízení podíleli Milan Svoboda, Vlastimil Novotný, Miroslav Lobl, Josef Pankrác, Miloslav Zavadil aj.

Uvedení do provozu pracovníky výzkumného ústavu bylo zahájeno večer 23. srpna vysíláním, které uvedl Vladimír Škutina slovy: „Hlásí se vám svobodná Československá televize, vidíte, že mám ještě na ruce hodinky." Po zprávách vyzval, aby lidi zachovali klid, neprovokovali cizí vojáky, nevyvolávali s nimi konflikty, prostě je přehlíželi. Filmové reportáže z obsazené Prahy, vyvolané v laboratoři na Zátorech, se promítaly na bílou stěnu a snímaly televizní kamerou.

Na programové přípravě zpráv a komentářů se střídavě podíleli Vladimír Škutina, Petr Krul, Jiří Kantůrek, Heda Čechová a Vladimír Branislav.

Z vysílacího pracoviště byl dokonce odvysílán improvizovaný pořad redakce zábavy ze seriálu „Píseň pro Rudolfa II. na dvoře Leonida I." Autorem scénáře byl na místě přítomný Jaroslav Dietl, režisér Jaromír Vašta měl k dispozici téměř standardní obsazení pořadu: Jiří Hrzán, Iva Janžurová a další.

Provizorní vysílací pracoviště vysílalo denně nejméně dvakrát relace v trvání patnácti až třiceti minut. Místní vysílač s malým výkonem byl silně rušen současným vysíláním Bukové hory, což si mimo jiné vynutilo technickou komunikaci po běžných telefonních linkách. V přestávkách mezi vysíláním pracovníci VÚST usilovně pracovali na zvýšení výkonu vysílače.

Provoz vysílacího pracoviště byl ukončen 27. srpna pokynem vedení ČST po návratu vládní delegace z Moskvy.