Provizorní vysílací pracoviště Televizního vysílacího střediska Kavčí hory

Na návrh Jaroslava Zuzáka, tehdy správce výstavby televizního střediska na Kavčích horách, bylo se souhlasem Františka Svejkovského, ředitele pro rozvoj a výstavbu, zahájeno vybavování dalšího provizorního pracoviště vysílací technikou.

Dne 21. srpna ve večerních hodinách byl proveden přesun přenosového vozu P-3 na staveniště na Kavčích horách. Vůz byl přistaven k rozestavěné výškové budově s vnitřními příčkami a schodišti bez obvodového pláště. Druhý den byl přenosový vůz zamaskován do dřevěné kůlny a na úrovni druhého patra bylo zřízeno provizorní studio se dvěma kamerami, reflektory, monitorem, filmovým snímačem a zvukovou technikou. Po jednání náměstka ústředního ředitele Jiřího Beneše s ředitelem Tesly Hloubětín bylo vydáno souhlasné stanovisko k neprodlené přípravě 10kW vysílače typu Zona, vyrobeného pro Sověty, k převozu na Kavčí hory.

Převezení televizního vysílače z Tesly Hloubětín na staveniště televizního vysílacího střediska nebylo jednoduché. Po celé Praze blokovaly cesty tanky a bylo nutné projíždět přímo pod jejich hlavněmi. Sovětské hlídky nákladní vůz sice kontrolovaly, ale naštěstí byly na vysílači štítky psané azbukou a hlídky byly přesvědčovány, že náklad – chladicí systém vysílače – je určen pro pivovar. Vysílač byl tedy úspěšně dopraven na Kavčí hory a umístěn v rozestavěném objektu v suterénu vedle výškové budovy. V nejvyšším místě této budovy byl umístěn anténní systém. V průběhu jednoho dne a noci výkonný vysílač „tesláci" nainstalovali, oživili a uvedli do provozu. Tento výkon provedený v tak krátkém čase nemá prostě obdobu.

Ve večerních hodinách 23. srpna bylo zahájeno vysílání rozhovorů a besed v režii Jiřího Fairaizla a Ivo Paukerta. Účastníky besed byli Emil Zátopek, Karel Mikyska, Vít Holubec, Jan Tříska a další osobnosti veřejného života.

Vzhledem ke skutečnosti, že plocha nedalekého hřiště Na Děkance byla využívána jako stanoviště sovětských vrtulníků, byla na střeše budovy televize během provozu vysílače přítomna hlídka, která dalekohledem registrovala jejich pohyb a údaje hlásila do přenosového vozu. Ke snížení možnosti zaměření vysílače byly vysílány kratší relace s nepravidelnými pauzami. Výkonný vysílač značně rozšířil pokrytí území televizním signálem. Provoz tohoto provizorního zařízení byl končen po návratu naší vládní delegace z Moskvy.

Autorům publikace čísel a faktů o České televizi vydané k 50. výročí zahájení televizního vysílání u nás, která datum zahájení vysílání z Kavčích hor přesně neuvádí, připomínáme, že se odtud vysílalo už od 23. srpna 1968, byť nepravidelně.