Srpnové Televizní noviny

Pondělí 18. srpna 1969

Protokoly o vysílání Televizních novin 18. 8. 1969 JPG PDF

Televizní noviny informují o celostátním aktivu předsedů základních organizací strany z průmyslu, stavebnictví a dopravy, komunistů – předsedů závodních výborů ROH a příslušníků Lidových milicí, který se má konat 19. srpna v PKOJF. Čs. televize bude z aktivu vysílat přímý přenos.

Další zprávy

- Předseda byra ÚV KSČ Lubomír Štrougal přijal delegaci ČKD Praha. Projednal s nimi mj. „některé závažné problémy současné politické práce v nejbližší době.“

- V Ústí nad Labem proběhl krajský aktiv funkcionářů KSČ. Vedoucí tajemník severočeského KV KSČ ve svém vystoupení hovořil „o politické situaci u nás od ledna minulého roku a o úkolech strany v dalších obdobích“.

- Aktiv komunistů ZO KSČ vojenského útvaru v Přerově přijal na dnešním jednání rezoluci „v níž se plně staví za současné hodnocení politické situace a vyjadřují odhodlání vystoupit proti všem projevům antisocialistických sil“.

- Přehlídkou sovětské gardy byly dnes ve vojenském prostoru Mladá-Milovice zahájeny oslavy 100. výročí narození V. I. Lenina.

- Hlavním tématem dnešní porady ministra – předsedy Federálního výboru pro tisk a informace Jaroslava Havelky se šéfredaktory denního tisku, rozhlasu, televize a ČTK byl výklad usnesení vlád k zajištění klidu, veřejného pořádku a bezpečnosti v srpnových dnech.

- Tajemníci ÚV KSČ Alois Indra a Vasil Biľak se v Moskvě postupně setkali s tajemníkem ÚV KSSS Katuševem. „Vyměnili si názory na otázky dalšího rozvoje styků mezi KSČ a KSSS“.

Ve druhém vydání Televizních novin ve 22.40 byli diváci informováni o celoslovenském shromáždění účastníků odboje a příslušníků Lidových milicí u příležitosti 25. výročí Slovenského národního povstání. Účastníci přijali rezoluci, v níž prohlašovali: „Nedopustíme žádný hazard s naší socialistickou vlastí, rázně odrazíme jakékoli pokusy, které by mohly narušit naši cestu k socialismu.“

srpen68_11
srpen68_12

Úterý 19. srpna 1969

Protokoly o vysílání Televizních novin 19. 8. 1969 JPG PDF

Dvouapůlhodinové Televizní noviny byly věnovány nejdůležitější události dne – celostátnímu aktivu předsedů základních organizací strany, komunistů – předsedů závodních výborů ROH a příslušníků Lidových milicí.

Diváci v téměř dvouhodinovém záznamu mohli sledovat vystoupení prvního tajemníka ÚV KSČ Gustáva Husáka a presidenta republiky Ludvíka Svobody. Poté následovala krátká obrazová informace z následné diskuse.

Další zprávy

- Federální výbor pro pošty a telekomunikace se obrátil na pracovníky resortu „s naléhavou výzvou, aby přesně a bez výjimek plnili povinnosti dané jim provozními řády“.

- Ve zbytku relace hlasatelka ještě informovala o některých zahraničních událostech.

Druhé vydání TN, které začínalo ve 23.35 a končilo deset minut před půlnocí, přineslo zkrácené zpravodajství o stranickém aktivu a také o výstavě, „která dokumentuje snahu nepřátel socialismu oslabit naše zřízení a nahrávat pravicovým živlům“.

Další zprávy

- President Ludvík Svoboda a první tajemník ÚV KSČ Gustáv Husák přijali delegaci ÚV Svazu protifašistických bojovníků.

- Gustáv Husák a Ludvík Svoboda také přijali zástupce české a slovenské Kulturní fronty – národního umělce Jaroslava Seiferta, akademika Františka Šorma, zasloužilého umělce Vojtěcha Mihálika, Eugena Suchoně a Radovana Richtu.

Středa 20. srpna 1969

Protokoly o vysílání Televizních novin 20. 8. 1969 JPG PDF

V úvodu byli diváci informováni o setkání prezidenta Ludvíka Svobody a tajemníka ÚV KSČ Aloise Indry s bývalými příslušníky 1. československé partyzánské brigády, kteří vyjádřili „plnou podporu v prosazování politiky vedení strany a státu“.

Další zprávy

- V Praze se setkali předsedové celozávodních výborů KSČ a ROH vysočanských závodů ČKD Praha, kteří vyzvali „pracující závodů ke klidu a rozvaze“.

- Prezident republiky a první tajemník ÚV KSČ poděkovali velení armády „za podporu současné politiky strany“.

Hlasatelka oznámila, že v Rudém právu následujícího dne vyjde článek Oldřicha Švestky, jenž se zabývá událostmi z 20. na 21. srpna 1968.

V mimořádném zpravodajství ve 21.00 hlasatelka přečetla oznámení federální vlády, ve kterém bylo uvedeno, „že na celém území ČSSR je klid“, i když „k menším pokusům došlo včera a dnes na Václavském náměstí v Praze“. Pořádkové jednotky „proti narušitelům okamžitě energicky zasáhly a v krátké době obnovily pořádek“. Vláda ujistila, „že všemi prostředky i nadále zabezpečí klid, bezpečnost občanů i veřejný pořádek“.

Ve druhém vydání Televizních novin ve 21.57 hlasatelka informovala o setkání Svobody a Husáka s vedením Čs. lidové armády a přečetla projev, který přednesl ministr národní obrany Martin Dzúr, v němž novému vedení KSČ přislíbil loajalitu armády při nadcházejících dnech.

Čtvrtek 21. srpna 1969

Protokoly o vysílání Televizních novin 21. 8. 1969 JPG PDF

V úvodu Televizní noviny přinesly zprávu ČTK k současné situaci v Praze, zveřejnily některá stanoviska závodů a Prohlášení Federálního shromáždění s výzvou k zachování veřejného pořádku a zabránění „rozvratným živlům v jejich protizákonné činnosti“.

Televizní noviny dále informovaly, že Gustáv Husák a Lubomír Štrougal přijali delegaci zemědělců severočeského kraje. Relace také přinesla ohlasy na celostátní stranický aktiv.

V zahraničním bloku byla citována zpráva sovětské tiskové agentury TASS o čínské protisovětské kampani, která odstartovala poté, co na sovětských hranicích došlo k čínské provokaci.

V další části Televizní noviny přinesly podružné zprávy, jako byl archeologický výzkum v Maďarsku, útok dravého mořského draka na potápěče na ostrově Mauritius či ulovení velryby v Sydney.

Po skončení Televizních novin začala v 19.38 hodin reportáž z cyklu Tváří v tvář, věnovaná bytové problematice.

V 19.47 a ve 20.20 Televizní noviny přinášejí zvláštní zpravodajství o událostech v Praze.

Řádné druhé vydání Televizních novin ve 22.00 přineslo stanoviska k odpoledním a večerním událostem v Praze, které došly do televize. Rezoluce odsuzovaly „násilné činy a provokace inscenované protisocialistickými elementy“ a stavěly se za „důrazné akce státní moci, Bezpečnosti a Lidových milicí.“ Obdobné rezoluce obdrželi také „ústřední výbor“ a „doktor Gustáv Husák“.

Hlasatelka upozornila na článek Rudého práva, jež měl vyjít příštího dne a který měl osvětlit „vnitropolitickou situaci v loňském roce“.

Další zprávy

- Československá stranická a vládní delegace se účastní v Bukurešti oslav 25. výročí osvobození Rumunska.

- Vláda Německé demokratické republiky předala velvyslanectvím Velké Británie, USA a Francie nótu protestující proti „porušování demilitarizačního statutu Západního Berlína“.

- Bulharsko a Kongo přerušily diplomatické styky.

- Za požár mešity Al-Aksa v Jeruzalémě „Jordánská vláda činí odpovědným Izrael“.

- Legendární partyzánský velitel Murzin navštívil Důl 1. máj v Karviné.

srpen68_13
srpen68_14

Pátek 22. srpna 1969

Protokoly o vysílání Televizních novin 22. 8. 1969 JPG PDF

V úvodu hlasatelka přečetla „Komuniké z dnešního zasedání předsednictva ÚV KSČ“ – předsednictvo ÚV „s uspokojením konstatovalo, že energické zákroky proti kontrarevolučním živlům a všem pokusům antisocialistických sil o rozdmýchání nepokojů a krizového stavu, se setkaly s úspěchem a s jednoznačnou podporou i souhlasem převážné části obyvatelstva.“

- Předsednictvo Federálního shromáždění projednalo návrh zákonného opatření o některých přechodných opatřeních nutných k upevnění a ochraně veřejného pořádku.

- Federální vláda na dnešní schůzi posoudila průběh posledních dnů a současnou politickou situaci v zemi a konstatovala, že záměry protisocialistických sil nevyšly.

K událostem předchozího dne Televizní noviny připravily reportáž s ohlasy pražských a brněnských obyvatel.

V Poznámce ke dni promluvil šéfredaktor časopisu Květy Karel Valtera.

Další zprávy

- V Bukurešti se sešlo rumunské Velké národní shromáždění k 25. výročí osvobození Rumunska.

- Vystoupení rumunského velvyslance.

- Zvláštní oddíly severoirské policie musí odevzdat své zbraně.

- Vrchní velitel jordánských ozbrojených sil vyhlásil odměnu každému, kdo sestřelí izraelské letadlo.

- Letos předpokládají vinaři z ižakského státního statku mimořádně vysokou úrodu.

- Vinice v NDR opět produkují hrozny.

- Vinné sklepy pod Eiffelovou věží.

- Sklizeň chmelu v severočeském kraji se dostává do tempa.

Sobota 23. srpna 1969

Protokoly o vysílání Televizních novin 23. 8. 1969 JPG PDF

V úvodu promluvil „k současné situaci“ místopředseda federální vlády Karol Laco.

Následovala reportáž s tímto komentářem:
„A nyní se dobře dívejte. Kontrarevoluční živly v akci – tak, jak je zachytila kamera jednoho z televizních reportérů. To je jejich humanismus, jejich demokracie. To je jejich lidská tvář. Vandalství, drancování, ničení, žhářství, hysterie a vraždy. To je kontrarevoluce. Ano, dlouho jsme se tomuto slovu vyhýbali, dlouho tomu mnoho lidí nevěřilo. Anebo mnozí také nechtěli věřit? Nezapomeňte: nejdříve drobné potyčky, pak útoky na veřejné činitele, rozbíjení výkladních skříní, stavění barikád, ničení a drancování a nakonec zabíjení. To je kontrarevoluce. Neprošla a neprojde.“

Poté Televizní noviny přinesly ohlasy, kterým předcházel text:
„Dnes je již v těchto místech Prahy naprostý klid a pořádek. Ještě před několika dny tomu tak nebylo. Výkladní skříně nemohly samozřejmě odolat úderům dlažebních kostek, co však bylo daleko horší, došlo i k mnoha zraněním a bohužel, i ke ztrátám na lidských životech. Proč? Na to budou muset dát odpověď viníci. Nyní však hovoří ti, kteří jednání nezodpovědných živlů odsuzují.“

Další zprávy

- Na ÚV KSČ docházejí stanoviska pracujících k současné vnitropolitické situaci.

- Náčelník Hlavní politické správy ministerstva národní obrany genpor. Fr. Bedřich pozval dnes na „přátelskou besedu velitele a politické pracovníky ČSLA, kteří se zúčastnili likvidace nepokojů vyvolaných kontrarevolučními živly. Velitelé sdělili své poznatky z průběhu likvidace protisocialistických akcí“.

- Na pozvání předsedy sovětského výboru pro rozhlas a televizi při Radě ministrů SSSR N. Mesjaceva, odcestoval do Moskvy ústřední ředitel Československého rozhlasu Bohuslav Chňoupek.

Neděle 24. srpna 1969

Protokoly o vysílání Televizních novin 24. 8. 1969 JPG PDF

Televizní noviny v úvodu informují o oslavách 25. výročí Slovenského národního povstání a o setkání odbojářů.

Následoval komentář k nedávným událostem:
„Zpočátku to měl být pro všechny zvědavé Pražany jen určitý druh divadla, kterého se měli zúčastnit jako aktéři tzv. pokojné politické demonstrace. Ale to bylo opravdu jen zpočátku. Zákulisní organizátoři těchto demonstrací počítali s tím, že davová psychóza promění toto pouliční divadlo v přímé kontrarevoluční akce, které pak budou patřičně využity západní antikomunistickou propagandou. Několik týdnů soustředěné propagandy zahraničních vysílaček a systematické rozšiřování letáků a výzev nejrůznějších pověstí, výmyslů a lží u nás doma. Taková byla příprava pro tyto dny. Promyšleně zahušťovaná atmosféra psychózy a hysterie spolu se zákulisní režií organizovaných bojůvek změnila pouliční divadlo ve vandalství a terorizování pokojných občanů, v pálení a ničení našeho společného majetku. Na snímcích vidíte výsledky těchto nepřátelských akcí. To nebyla recese, jak se mnozí zpočátku domnívali. Někteří mladí a mladiství účastníci šli do toho opravdu z recese, někteří účastníci snad byli svedeni zprvu i prostou lidskou zvědavostí. Ale naše snímky hovoří jasně, o co v ulicích našich měst v minulých dnech šlo.“

Použité zkratky

ČSLA – Československá lidová armáda

ČSSR – Československá socialistická republika

ČTK – Československá tisková kancelář

KSSS – Komunistická strana Sovětského svazu

KV KSČ – krajský výbor Komunistické strany Československa

NDR – Německá demokratická republika

PKOJF – Park kultury a oddechu Julia Fučíka

ROH – Revoluční odborové hnutí

SSSR – Svaz sovětských socialistických republik

TASS – Tisková agentura Sovětského svazu

ÚV KSČ – ústřední výbor Komunistické strany Československa

ZO KSČ – základní organizace Komunistické strany Československa