Historie

Československá televize

Dějiny televizního vysílání v Československu do roku 1992

Detektiv Kurzor

Studio Ostrava — Listopad 1989 — Československá televize do roku 1992 — Historie — Vše o ČT — Česká televize

Protestní mítinky v pražských garážích přenosové techniky inspirovaly následná shromáždění v Ostravě, na kterých se předávaly informace z centra. Odpor a hnutí pražských zaměstnanců ČST byly pro ostravské kolegy návodem a příkladem.

Od pondělí 20. listopadu se porady jednotlivých redakcí měnily v projevy nesouhlasu s postupem vedení ostravského studia a volání po účasti v generální stávce. Vedení studia se proti stávce postavilo, s tím, že pracovníci televize jsou státní zaměstnanci a do stávky jít nemohou, ale nakonec nic zásadní- ho nepodniklo. Ve studiu se začaly formovat Občanské fórum, Stávkový výbor a Rada zaměstnanců. Do druhé poloviny týdne bylo zpravodajství tendenční. Od středy 22. listopadu začali televizní zpravodajové a redaktoři mládežnické redakce objíždět s kamerami, ale i s vypůjčenou technikou a vlastními auty závody, organizace, školy, nemocnice a další místa a dokumentovali vývoj událostí a názory veřejnosti v regionu. Stejně tak natáčeli každodenní podvečerní protestní mítinky. Část z natočeného materiálu se objevila v regionálním zpravodajství, ale aktuální vstupy do celostátního pořadu Studio Kontakt vedení ostravského televizního studia nepovolilo.

Během pátku a soboty 24. a 25. listopadu vedení ostravského studia ustoupilo tlaku televizních pracovníků a odborů a rovněž protestující veřejnosti a vyslovilo podporu stanoviskům demonstrují- cích a objektivnímu informování, ale i novému generálnímu tajemníkovi ÚV KSČ. Rovněž souhlasilo s připojením se k celostátní generální stávce ohlášené na pondělí 27. listopadu a s přímým přenosem z ostravské demonstrace. Vedení studia v podstatě nezbylo nic jiného, protože přenosové vozy by na náměstí stejně vyjely.

V den generální stávky redaktoři zpravodajství dopoledne ověřovali informaci o tom, že vedení ostravských dolů povolalo Lidové milice, aby horníkům zabránily stávky se zúčastnit. Z natočených záběrů bylo zřejmé, že informace je opodstatněná. Během mítinku nakonec horníci vpochodovali na ostravské náměstí Lidových milicí v několika sražených šicích, což byl skutečný vrchol akce, který vyvolal všeobecné nadšení.

Stejně jako v Praze, i v ostravském televizním studiu začaly vznikat nové relace, které informovaly o aktuálních událostech, o aktivitách Občanského fóra v městech a obcích a o vývoji situace na Ostravsku.

Občanské fórum televizních zaměstnanců ČST Ostrava vyslovilo 28. listopadu nedůvěru řediteli a vedení studia a navrhlo ustavit Programovou radu jako garanta plurality pořadů.

Zdroj: Kalendárium sametové revoluce v Československé televizi v knize Byli jsme při tom – 1989 očima kameramanů České televize, kterou vydala Edice ČT v roce 2019.