Historie

Československá televize

Dějiny televizního vysílání v Československu do roku 1992

Detektiv Kurzor

Studio Brno — Listopad 1989 — Československá televize do roku 1992 — Historie — Vše o ČT — Česká televize

Podobně jako v Československé televizi v Praze a Ostravě se i v brněnském televizním studiu vzbouřili zaměstnanci proti neobjektivnímu zpravodajství, které se v prvních dnech po 17. listopadu snažilo prosazovat vedení televize.

Televizní pracovníci v Brně čelili zákazům, a dokonce výhrůžkám ředitele studia. Členové redakce zajišťující regionální vysílání měli zpočátku zákaz vyjíždět z budovy televize, a tak veškeré události, které se v rychlém sledu odehrávaly v kraji a krajském městě, pokrýval štáb, který natáčel reportáže pro celostátní zpravodajství.

Kolem 20. listopadu se podařilo dostat do celostátního zpravodajství první záběry z demonstrace na brněnském náměstí Svobody, kde se sešlo na čtyřicet tisíc lidí, a reportáže natočené i v dal- ších městech regionu. V den generální stávky pak pokrývalo televizní studio protestní mítink v Brně a odpoledne přispělo do celostátního vysílání pořadu Studio Kontakt.

V úterý 28. listopadu založili zaměstnanci studia Akční výbor, který začal koordinovat své aktivity se Stávkovým výborem ČST Praha a měl rozhodující podíl na formě a obsahu vysílání z Brna. Natáčelo se od rána do večera, živě se přenášely vstupy z demonstrací na náměstí Svobody a štáby vyjížděly na reportáže a ankety, kamkoliv bylo třeba, i do dalších míst v regionu.

Zdroj: Kalendárium sametové revoluce v Československé televizi v knize Byli jsme při tom – 1989 očima kameramanů České televize, kterou vydala Edice ČT v roce 2019.