Historie

Československá televize

Dějiny televizního vysílání v Československu do roku 1992

Detektiv Kurzor

Televize v srpnu 1968 — Období 1968–1969 — Československá televize do roku 1992 — Historie — Vše o ČT — Česká televize

V historii Československé televize je potřebné připomenout jednu, byť velmi krátkou, přesto významnou etapu – televizní vysílání v srpnových dnech roku 1968.

Patříme ke generaci, která svůj produktivní věk věnovala rozvoji a zvyšování kvality televizního signálu v provozu studiové a přenosové techniky. Společně s tvůrčími a programovými pracovníky, za vydatné pomoci téměř všech provozních složek spojové techniky a pracovníků příslušných výzkumných ústavů se ve dnech 21. – 27. srpna 1968, přímo v bojových podmínkách, uskutečňovala příprava a realizace televizního vysílání z provizorních vysílacích pracovišť.

Veškeré informace o provizorních vysílacích pracovištích Československé televize, vysílacích časech a účasti pracovníků na plnění těchto mimořádných úkolů nemohly být po dobu následujících dvaceti let publikovány, byly uloženy toliko v paměti účastníků. Proto také v „Černé knize", dokumentačním sborníku Historického ústavu ČSAV „Sedm pražských dnů – 21. až 27. srpen 1968" vydaném v září téhož roku, je v několika dokumentech o tom, že televize a rozhlas i po obsazení jejich studií ve vysílání pokračovaly, jen zmínka.

Řada z nás byla v následujícím nástupu normalizace postižena, mnoho účastníků vysílání z improvizovaných pracovišť se bohužel pádu totalitního režimu a odchodu okupačních vojsk z území našeho státu nedožilo.

K uctění památky těch, kteří již nejsou mezi námi, a ocenění statečné práce v srpnových dnech roku 1968 dosud žijících pracovníků Československé televize a České televize je věnován tento vklad do historie naší televize.

autoři: Ing. Václav Kolář, Ing. Ladislav Kejha

Před pětačtyřiceti lety se postavili okupaci. Jejich vysílání sledoval celý národ

Poděkování generálního ředitele ČT Jiřího Janečka zaměstnancům zajišťujícím televizní vysílání ve dnech srpnové okupace

Televize v srpnu 1968

Pamětní listina s podpisy účastníků protiokupačního vysílání na Petřinách