Historie

Československá televize

Dějiny televizního vysílání v Československu do roku 1992

Detektiv Kurzor

Signatáři prohlášení Slovo do vlastních řad — Rok 1969 — Období 1968–1969 — Československá televize do roku 1992 — Historie — Vše o ČT — Česká televize

Prohlášení Slovo do vlastních řad

Cyril Adámek, redaktor Jihočeské pravdy
Jiří Ambrož, redaktor Rudého práva
dr. Milena Balašová, zástupce šéfredaktora Světa socialismu
Josef Bečvář, redaktor Rudého práva
Zdeněk Belech, redaktor Rudého práva
Jiří Benda, tiskový tajemník ministerstva zemědělství
Miroslava Berdychová, šéfredaktorka Magazínu Co vás zajímá
Antonín Bezděčka, redaktor pověřený řízením Jihočeské pravdy
Karel Boušek, redaktor časopisu Květy
Marie Brejhová, redaktorka Tribuny
Vladimír Brunát, reportér Čs. rozhlasu
Jan Burnog, studio Čs. rozhlasu Brno
Vladimír Diviš
dr. Svatopluk Dolejš, vedoucí redaktor arabského vysílání Čs. rozhlasu
Karel Douděra, zástupce šéfredaktora Rudého práva
Milan Gajda, redakce Nové svobody Ostrava
Květoslav Faix, zahraniční komentátor Světa práce
Josef Falta, Jihočeský stavař
PhDr. Jan Fojtík, CSc., nositel Čs. novinářské ceny, šéfredaktor Nové mysli
dr. Jiří Hájek, šéfredaktor Tvorby
dr. Miloslav Hájek, redaktor Rudého práva
Táňa Hájková, redaktorka Nové Prahy
František Hanzlík, tiskový tajemník ministerstva lesního a vodního hospodářství
doc. PhDr. Miloslav Hladký, DrSc., fakulta sociální věd a publicistiky Karlovy university [*]
Bořivoj Horák, redaktor Květů
Mílek Horčička, redaktor časopisu Národní výbory
Zdeněk Hoření, redaktor Tribuny
dr. Josef Hotmar, redaktor Tvorby
dr. Karel Hrabal, náměstek ústředního ředitele Čs. rozhlasu pro zahraniční vysílání
ing. Bohuš Chňoupek, nositel Čs. novinářské ceny, ministerstvo zahraničních věcí
Vilém Chvalovský, vedoucí redaktor tiskové a propagační služby Národního výboru Praha
Alena Jadavanová, Čs. rozhlas Praha
Miroslav Jirka, redaktor Tribuny
Miroslav Jordánek, studio Čs. rozhlasu Brno
Bedřich Kačírek, šéfredaktor časopisu Odbory a společnost
Robert Kadlec, studio Čs. rozhlasu Brno
Vlasta Kadlečková, Čs. rozhlas Praha
Otmar Kašina, redaktor ČTK
Jaroslav Kaufner
Josef Kirsch, vedoucí technického provozu zahraničního vysílání
Jan Kliment, redaktor Magazínu Co vás zajímá
Jiřina Klimentová, redaktorka Světa socialismu
Marie Kocíková
Jaroslav Kokeš, redaktor Života strany
dr. Dobroslav Kopecký, zpravodaj Čs. televize ve Varšavě
dr. Jaroslav Kořínek, zástupce šéfredaktora Rudého práva
Václav Kořínek, hlavní tajemník programu Čs. televize Praha
Vlasta Košnarová, redaktorka Tribuny
Antonín Knapek, studio Čs. rozhlasu Brno
Miroslav Kratochvíl, ředitel studia Čs. rozhlasu Ústí nad Labem
Jaroslav Krejcha, redaktor Jihočeské pravdy
Zdeněk Kropáč, zástupce šéfredaktora Televizních novin Čs. televize
Miroslav Kubín, prom. fil., tiskový odbor předsednictva vlády ČSSR
Karel Kulendík, redaktor Jiskry Český Krumlov
Jiří Kutta, redaktor Jihočeské pravdy
Kateřina Lukášová, zahraniční vysílání Čs. rozhlasu Praha
Hermína Lukavská, redaktorka Pravdy Plzeň
Josef Mašín, ministerstvo kultury ČSR
Karel Matouš, zástupce šéfredaktora Hospodářských novin
Jaroslav Matoušek, redaktor Rudého práva
Jan Mácha, výtvarný redaktor Světa socialismu
Jiří Macháček, šéfredaktor časopisu Čtení
Juraj Menčík, redaktor magazínu Bezpečnost
Josef Merunka, redaktor Čs. rozhlasu
Otta Mírovský, studio Čs. rozhlasu Brno
Miroslav Moc, šéfredaktor Rudého práva
Oldřich Mračno, redaktor Rudého práva
František Nebl, šéfredaktor časopisu Národní výbory
Ladislav Nechvátal, redaktor Jihočeské pravdy
Jan Neuls, náměstek programového ředitele Čs. televize Ostrava [**]
Emilie Neuwirthová, redaktorka Světa socialismu
Zdeněk Novák, redaktor Práce
Pavel Nykles, zástupce hlavního redaktora hl. redakce programových okruhů Čs. rozhlasu
RSDr. Stanislav Oborský, redaktor Rudého práva
Ladislav Pacovský, redaktor Rudého práva
Alois Pastor, redaktor Nové svobody Ostrava
Miroslav Pokorný, ministerstvo zahraničních věcí
Marie Postlová, Jihočeský železničář
Jiří Preininger, ČTK České Budějovice
Růžena Procházková, redaktorka časopisu Národní výbory
Ferdinand Radvanský, redaktor, Opava
PhDr. Oldřich Rafaj, redaktor Květů
Anna Reznerová, studio Čs. rozhlasu Brno
Viktor Růžička, ředitel Televizního studia Praha Čs. televize
František Ryba, redaktor Rudého práva
František Sailer, redaktor Rudého práva
Ota Sep, redaktor Jihočeské pravdy
Arnošt Silan, ředitel studií Čs. rozhlasu v českých zemích
Zdeňka Silanová, redaktorka Magazínu Co vás zajímá
ing. Josef Skála, vedoucí redaktor italského vysílání Čs. rozhlasu Praha
Jar. Smetana, výkonný redaktor Nové svobody Ostrava
Cyril Smolík, redaktor časopisu Národní výbory
Vladimír Solecký
Karel Sršeň, zástupce šéfredaktora Tribuny
Stanislav Staněk, redaktor časopisu Národní výbory
Jiří Stano, redaktor Rudého práva
Jiří Starý, ČTK Praha
Tivadar Suchánek, redaktor Rudého práva
Václav Suchý, redaktor Jihočeské pravdy
Anna Svárovská, redaktorka Tribuny
dr. Otakar Svěrčina, zástupce šéfredaktora Rudého práva
Jiří Svoboda, redaktor Rudého práva
Miroslav Sysel, šéfredaktor časopisu Standard
Ilja Šedivý, redaktor Světa socialismu
Luboš Šimek, technický vedoucí vysílání do zahraničí Čs. rozhlasu
Michal Šramm, zahraniční vysílání Čs. rozhlasu
Jan Šroubek, redaktor Tribuny
Václav Švadlena, redaktor Rudého práva
Oldřich Švestka, šéfredaktor Tribuny
Zvonimír Šupich, redaktor Rudého práva
Bohuslav Vala, zástupce vedoucího tiskového oddělení ÚV NF ČSSR
Václav Vačkář, redaktor Jiskry Český Krumlov
dr. Josef Valenta, šéfredaktor Světa socialismu
Karel Valtera, šéfreportér časopisu Květy
Karel Vaněk, redaktor Rudého práva
Ladislav Vilímec, redaktor Nové svobody Ostrava
doc. PhDr. Vladimír Vipler, CSc., šéfredaktor zahraničního vysílání Čs. rozhlasu
Miloslav Vítek, redaktor Tribuny
Josef Vlček, šéfredaktor Televizních novin Čs. televize
Karel Vlč, redaktor Života strany
Miloslav Vykuka
Květa Wiendlová, redaktorka Večerní Prahy
Oldřich Zábojník, redaktor Rudého práva
Jan Zámyslický, redaktor Bezpečnosti
PhDr. Jan Zelenka, CSc., šéfredaktor časopisu Květy
Josef Zemánek, vedoucí tiskového oddělení ÚV NF ČSR
Ludmila Hynzeová, grafička Světa socialismu
Věra Richtrová, redaktorka Světa socialismu
ing. Václav Sábl
Mirko Šindelář, fotoreportér Světa socialismu

Vyšlo 17. května 1969 v deníku Rudé právo

*) správně Miroslav Hladký
**) Jan Neuls Slovo do vlastních řad nepodepsal